Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 11

Źródła prawa. Prawo unijne w zakresie akcyzy na wyroby węglowe
str. 13

Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym
str. 31

Dział I
Przepisy ogólne
str. 33


Art. 2. [Definicje ustawowe]
str. 33

Art. 6. [Odesłanie do ordynacji podatkowej]
str. 68

Dział II
Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych
str. 70


Art. 9a. [Przedmiot opodatkowania]
str. 70

Art. 10. [Obowiązek podatkowy; dzień powstania]
str. 150

Art. 12. [Dzień powstania obowiązku określony przez organ kontroli skarbowej]
str. 158

Art. 13. [Podatnik akcyzy]
str. 159

Art. 14. [Właściwe organy podatkowe, naczelnik urzędu celnego, dyrektor izby celnej]
str. 165

Art. 16. [Zgłoszenie rejestracyjne]
str. 171

Art. 21a. [Składanie deklaracji podatkowych]
str. 182

Art. 26. [Wzory deklaracji podatkowych]
str. 189

Art. 27. [Import, obowiązki podatnika]
str. 191

Art. 29. [Akcyza z tytułu importu obliczana według przepisów prawa celnego]
str. 197

Art. 30. [Zwolnienie od akcyzy ubytków wyrobów akcyzowych]
str. 198

Art. 31. [Zwolnienia wobec instytucji UE i organizacji międzynarodowych]
str. 212

Art. 31a. [Katalog zwolnień]
str. 214

Art. 31a. [Zwolnienia od akcyzy dla podmiotów zużywających]
str. 218

Art. 31a. [Warunki zwolnienia od akcyzy (zwolnienie systemowe)]
str. 299

Art. 38. [Upoważnienie do wydawania rozporządzeń]
str. 347

Dział III
Organizacja obrotu wyrobami akcyzowymi
str. 350


Art. 47. [Magazynowanie wyrobów węglowych]
str. 350

Art. 82. [Zwrot akcyzy]
str. 354

Art. 85. [Normy dopuszczalnych ubytków]
str. 365

Dział IV
Wyroby akcyzowe - przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy
str. 372


Art. 86. [Katalog wyrobów energetycznych]
str. 372

Art. 88. [Podstawa opodatkowania]
str. 374

Art. 89. [Stawki akcyzy na wyroby energetyczne]
str. 377

Załącznik nr 1
Kontrola celna wyrobów węglowych
str. 385

Załącznik nr 2
Zwrot nadpłaty podatku akcyzowego
str. 393

Załącznik nr 3
Uzasadnienia projektów nowelizacji przepisów dotyczących akcyzy na wyroby węglowe
str. 400

Wykaz najważniejszych aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych
str. 427

Wykaz orzecznictwa
str. 429

Bibliografia
str. 437


Ukryj

Opis:

Prezentowany komentarz jest jedyną na rynku tak kompleksową publikacją, która omawia przepisy dotyczące akcyzy od wyrobów węglowych. .. W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia problemowe związane m.in. z ewidencjonowaniem węgla, ubytkami i stratami w czasie magazynowania i transportu oraz zasadami wystawiania dokumentów dostawy, co pozwala należycie wywiązać się z obowiązków podatkowych, a w przypadku sporu z organami podatkowymi stanowi istotny argument wspomagający obronę stanowiska podatnika. .. Komentarz zawiera rzetelną analizę prawną przepisów, koncentrującą się na kwestiach, które mogą wystąpić w praktyce, a także wyczerpujące omówienie interpretacji wydawanych przez organy podatkowe oraz wyroków sądów administracyjnych w sprawach budzących kontrowersje. W książce zostały również zaprezentowane pisma Ministerstwa Finansów wyjaśniające najważniejsze aspekty funkcjonowania akcyzy od wyrobów węglowych. .. Publikacja przeznaczona jest dla doradców podatkowych, właścicieli i pracowników działów podatkowych fi rm zajmujących się obrotem wyrobami węglowymi lub zużywających wyroby węglowe oraz pracowników organów podatkowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3802-8 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 440
Rodzaj: komentarz , Medium: pakiet
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: KAM-1954;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów