Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Adam Mariański, Dariusz Strzelec,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: ABC-0729:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 11

Rozdział 1
Pojęcie, podstawy prawne, rodzaje kontroli rozliczeń podatkowych
str. 13


1.1. Pojęcie kontroli
str. 13

1.2. Samoobliczenie podatku a funkcje kontrolne organów podatkowych
str. 14

1.3. Regulacje prawne dotyczące kontroli
str. 17

1.3.1. Regulacje dotyczące kontroli skarbowej
str. 17

1.3.2. Regulacje prawne dotyczące kontroli podatkowej
str. 20

1.3.3. Regulacje dotyczące kontroli zawarte w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej
str. 22

1.3.4. Regulacje dotyczące kontroli przedsiębiorców - wątpliwości
str. 24

1.4. Rodzaje postępowań w ordynacji podatkowej
str. 27

Rozdział 2
Zasady prowadzenia kontroli podatkowej
str. 30


2.1. Cele kontroli podatkowej
str. 30

2.2. Dopuszczalność przeprowadzenia kontroli podatkowej
str. 30

2.3. Ograniczenia w liczbie jednocześnie prowadzonych kontroli
str. 33

2.4. Zawiadomienie o planowanej kontroli podatkowej
str. 35

2.5. Wszczęcie kontroli podatkowej
str. 39

2.5.1. Tryb normalny wszczęcia kontroli
str. 39

2.5.2. Tryb uproszczony wszczęcia kontroli (tzw. na legitymację)
str. 41

2.6. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
str. 43

2.7. Osoby upoważnione do reprezentowania kontrolowanego
str. 46

2.8. Ustanowienie kuratora lub przedstawiciela
str. 55

2.9. Miejsce prowadzenia kontroli podatkowej
str. 56

2.10. Czas trwania kontroli podatkowej
str. 59

2.11. Zawieszenie kontroli podatkowej
str. 67

2.12. Zakończenie kontroli
str. 69

Rozdział 3
Prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolujących
str. 75


3.1. Znaczenie zasad ogólnych postępowania podatkowego w trakcie kontroli podatkowej
str. 76

3.2. Dokumentowanie czynności kontroli podatkowej
str. 88

3.3. Uprawnienia kontrolujących w trakcie kontroli podatkowej
str. 89

3.4. Obowiązki kontrolowanego w trakcie kontroli
str. 91

3.5. Sprzeciw na czynności podjęte w trakcie kontroli
str. 95

3.6. Odpowiedzialność porządkowa i karno-skarbowa
str. 98

Rozdział 4
Postępowanie dowodowe w kontroli podatkowej
str. 103


4.1. Obowiązki dowodowe w trakcie kontroli podatkowej
str. 103

4.2. Rodzaje czynności dowodowych w trakcie kontroli podatkowej
str. 106

4.3. Badanie dokumentacji podatkowej kontrolowanego
str. 106

4.4. Dowody ze źródeł osobowych
str. 110

4.5. Dowód z opinii biegłych
str. 112

4.6. Spis z natury w trakcie kontroli
str. 114

4.7. Dowód z oględzin
str. 114

4.8. Czynności sprawdzające kontrahentów kontrolowanego (tzw. kontrole krzyżowe)
str. 116

4.9. Oświadczenia składane przez kontrolowanego w trakcie kontroli
str. 118

4.10. Pozostałe czynności dowodowe, w tym zabezpieczanie dowodów w trakcie kontroli
str. 119

4.11. Konsekwencje naruszenia przepisów w trakcie kontroli podatkowej
str. 122

Rozdział 5
Kontrola podatkowa a inne procedury w ordynacji podatkowej
str. 124

5.1. Kontrola podatkowa a informacje podatkowe
str. 124

5.2. Kontrola podatkowa a czynności sprawdzające
str. 128

5.3. Kontrola podatkowa a postępowanie podatkowe
str. 135

5.4. Kolejność wszczynania jednego z rodzajów postępowań
str. 137

Zakończenie
str. 141

Literatura
str. 143

Akty prawne
str. 149

Orzeczenia
str. 151

Ukryj

Opis:

Publikacja została przygotowana przez praktyków reprezentujących podatników w trakcie kontroli, a tym samym walorem książki jest to, że omawia prawa i obowiązki kontrolowanych z punktu widzenia ich sytuacji prawnej. .. W książce przybliżono takie zagadnienia jak: – przebieg kontroli podatkowej, – dokumentowanie czynności kontroli podatkowej, – odpowiedzialność porządkowa i karno-skarbowa podmiotów uczestniczących w kontroli podatkowej, – problematyka przeprowadzania dowodów w trakcie kontroli podatkowej. .. Autorzy przedstawili obowiązujące regulacje dotyczące kontroli podatkowej, aktualnej praktyki stosowania przepisów, zwłaszcza w kontekście spornych zagadnień oraz pojawiających się nieprawidłowości. .. Książka przeznaczona jest dla doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, dyrektorów fi nansowych, księgowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3927-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 156
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo podatkowe, finanse i rachunkowość / Prawo podatkowe
Kod: ABC-0729:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów