Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2012:


Autorzy: Ewa Staszewska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.07.2012 r.
Kod: KAM-1961  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 79,20 zł. ( Oszczędzasz: 19,80 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Rozdział pierwszy
Zjawisko bezrobocia jako główny problem społeczno-ekonomiczny przełomu XX/XXI wieku
str. 17


1. Ogólna charakterystyka zjawiska bezrobocia
str. 17

1.1. Pojęcie i rodzaje bezrobocia
str. 17

1.2. Przyczyny bezrobocia na świecie. Główne nurty teoretyczne
str. 22

1.3. Przyczyny bezrobocia w Polsce
str. 34

2. Statystyczny obraz bezrobocia w Polsce
str. 39

2.1. Ogólne dane statystyczne dotyczące bezrobocia w Polsce
str. 39

2.2. Struktura bezrobocia w Polsce ze względu na stopień zagrożenia tym zjawiskiem
str. 49

2.3. Cechy polskiego bezrobocia na tle wybranych krajów Unii Europejskiej
str. 59

Rozdział drugi
Rola prawa w przeciwdziałaniu bezrobociu
str. 66


1. Uwagi wstępne
str. 66

2. Prawo do pracy jako imperatyw walki z bezrobociem
str. 71

3. Prawna definicja bezrobotnego
str. 90

3.1. Brak zatrudnienia i niewykonywanie innej pracy zarobkowej
str. 92

3.2. Zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia albo innej pracy zarobkowej
str. 94

3.3. Niepobieranie nauki
str. 97

3.4. Wiek
str. 98

3.5. Brak innych źródeł dochodu
str. 99

3.6. Niepobieranie określonych świadczeń
str. 101

3.7. Rejestracja
str. 105

4. Dyferencjacja statusu prawnego bezrobotnych ze względu na stopień zagrożenia bezrobociem - pojęcie osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy
str. 107

5. Klasyfikacja środków prawnych przeciwdziałania bezrobociu
str. 117

Rozdział trzeci
Środki prawne zapewniające bezrobotnym pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia i dostosowaniu się do potrzeb rynku pracy
str. 127


1. Uwagi wstępne
str. 127

2. Środki prawne służące właściwej organizacji rynku pracy
str. 128

2.1. Pośrednictwo pracy
str. 128

2.2. Poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa
str. 139

2.3. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy
str. 149

3. Środki prawne ułatwiające osobom bezrobotnym mobilność zawodową i geograficzną
str. 152

3.1. Uwagi wstępne
str. 152

3.2. Środki prawne ułatwiające osobom bezrobotnym mobilność zawodową
str. 154

3.3. Środki prawne ułatwiające osobom bezrobotnym mobilność geograficzną
str. 165

Rozdział czwarty
Środki prawne zachęcające pracodawców do zatrudniania bezrobotnych oraz sprzyjające ich aktywizacji zawodowej
str. 170


1. Środki prawne minimalizujące ryzyko osobowe pracodawcy - promujące zatrudnienie bezrobotnych
str. 170

1.1. Uwagi wstępne
str. 170

1.2. Środki prawne przewidziane w kodeksie pracy pozwalające zmniejszyć ryzyko osobowe pracodawcy
str. 174

1.3. Środki prawne przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy pozwalające zmniejszyć ryzyko osobowe pracodawcy
str. 178

2. Finansowe wspieranie pracodawców zatrudniających bezrobotnych
str. 213

2.1. Finansowe wspieranie pracodawców zatrudniających bezrobotnych przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
str. 214

2.2. Finansowe wspieranie pracodawców zatrudniających osoby bezrobotne przewidziane w innych aktach prawnych
str. 232

3. Finansowe wspieranie bezrobotnych służące ich aktywizacji zawodowej
str. 240

3.1. Finansowe wspieranie bezrobotnych przewidziane w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
str. 240

3.2. Spółdzielnie socjalne
str. 247

3.3. Finansowe wspieranie bezrobotnych niepełnosprawnych przewidziane w ustawodawstwie dotyczącym osób niepełnosprawnych
str. 256

Uwagi końcowe
str. 261

Bibliografia
str. 267

Spis tabel
str. 281

Wykaz orzeczeń sądów polskich
str. 283

Ukryj

Opis:

.. Walka z bezrobociem wymaga przyjecia i realizowania odpowiedniej polityki w tym zakresie. Jednym z najwazniejszych instrumentów, jakimi panstwo dysponuje w walce z bezrobociem, jest niewatpliwie prawo. W publikacji przedstawiono wszystkie rozwiazania przewidziane w przepisach prawnych, których celem jest przeciwdzialanie bezrobociu w Polsce. Ta problematyka nie byla dotychczas przedmiotem kompleksowego opracowania, a niniejsza pozycja jest próba wypelnienia tej luki. .. Ksiazka adresowana jest do szerokiego kregu odbiorców. Sa wsród nich przede wszystkim pracownicy urzedów pracy oraz pracodawcy, dla których opracowanie moze byc zródlem informacji o mozliwosciach zatrudniania osób bezrobotnych w ramach pracowniczych i niepracowniczych form zatrudnienia z wykorzystaniem srodków Funduszu Pracy czy PFRON. .. Poglebiona analiza przepisów prawa w zakresie przeciwdzialania bezrobociu oraz zaprezentowane orzecznictwo powoduja, ze z ksiazki skorzystaja prawnicy praktycy, a takze pracownicy naukowi zajmujacy sie szeroko rozumiana problematyka bezrobocia – zwlaszcza przedstawiciele prawa pracy oraz ekonomii. „Autorka podjela próbe calosciowej charakterystyki srodków prawnych sluzacych przeciwdzialaniu bezrobociu. Choc Jej uwaga koncentruje sie na obowiazujacych w Polsce przepisach prawnych, to jednak czesto ukazuje geneze obecnych rozwiazan, odwolujac sie takze do unormowan miedzynarodowych i europejskich. Pozwala to nie tylko na pelne scharakteryzowanie instytucji i instrumentów rynku pracy, które zostaly ustanowione w celu zwalczania bezrobocia, ale równiez na ich wielokrotnie krytyczna ocene”. Dr hab. prof. nadzw. UL Zbigniew Góral

Szczegóły towaru


, Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 284
Rodzaj: monografia , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1961 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów