Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maria Danuta Głowacka (red. nauk.), Ewa Mojs (red. nauk.),
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2012 r.
Kod: ABC-0699:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 49,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 44,10 zł. ( Oszczędzasz: 4,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1
System ochrony zdrowia w Polsce: stan obecny, wyzwania
(Jolanta Sielska, Joanna Zdanowska)
str. 13


1. Powszechne ubezpieczenie zdrowotne
str. 13

1.1. Uczestnicy systemu
str. 13

1.2. płatnik
str. 14

1.3. Finansowanie sektora medycznego
str. 16

2. Kierunki zmian
str. 19

2.1. Kształtowanie polityki zdrowotnej w latach 2008-2010
str. 19

2.2. Najważniejsze wyzwania
str. 21

Literatura
str. 23

inne źródła
str. 23

Rozdział 2
Podmiot leczniczy jako organizacja
(Joanna Zdanowska, Jolanta Sielska)
str. 25


1. Aktualne regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia
str. 25

1.1. Działalność lecznicza
str. 25

1.1.1. Uwagi ogólne
str. 25

1.1.2. Systematyka podmiotów prowadzących działalność leczniczą
str. 27

1.2. Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej
str. 29

1.3. rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą
str. 30

1.4. regulacje dotyczące pracowników podmiotów leczniczych
str. 32

1.5. Kontrola i nadzór
str. 33

2. Grupy osób uprawnionych do świadczeń szczególnych
str. 34

2.1. przywileje ustawowe
str. 34

2.2. Dokumenty potwierdzające przynależność do grup uprzywilejowanych
str. 35

2.3. trudności w egzekwowaniu przywilejów w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej
str. 36

Literatura
str. 38

Akty prawne
str. 38

Rozdział 3
Świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w ramach systemu ubezpieczenia zdrowotnego - zakres działalności podmiotu leczniczego w świetle wymagań płatnika publicznego
(Elżbieta Prussak)
str. 40


1. Wstęp
str. 40

2. Ubezpieczenia zdrowotne w polsce
str. 40

3. Zasady finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie ubezpieczenia zdrowotnego w polsce
str. 43

3.1. świadczeniodawcy - wymogi
str. 43

3.2. Kontraktowanie świadczeń opieki zdrowotnej
str. 45

3.3. rozliczanie procedur medycznych
str. 46

4. Podsumowanie
str. 49

Akty prawne
str. 49

Rozdział 4
Odpowiedzialność prawna
(Krzysztof Gieburowski)
str. 50


1. Odpowiedzialność zawodowa
str. 50

2. Aspekt odpowiedzialności cywilnej
str. 51

3. Aspekt odpowiedzialności pracowniczej
str. 58

4. Odpowiedzialność zawodowa sensu stricto
str. 61

Literatura
str. 65

Rozdział 5
System oceniania pracowników w podmiocie leczniczym
(Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski)
str. 67


1. Wstęp
str. 67

2. Wybrane elementy teorii ocen pracowniczych
str. 67

3. prezentacja wybranych elementów systemu oceniania pracowników wybranego podmiotu leczniczego
str. 69

4. Etapy wprowadzania systemu oceniania pracowników
str. 77

Literatura
str. 78

Rozdział 6
Wartościowanie stanowisk pracy
(Maria Danuta Głowacka, Piotr Pagórski)
str. 79


1. pojęcie i istota wartościowania pracy
str. 79

2. Funkcje i cele wartościowania pracy
str. 80

3. Metody wartościowania pracy
str. 83

4. Metody wartościowania pracy UMeWAp
str. 86

5. przebieg procesu wartościowania pracy
str. 90

6. Wartościowanie stanowisk pracy wybranego oddziału w szpitalu specjalistycznym
str. 92

7. Możliwości wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy
str. 102

Literatura
str. 104

Rozdział 7
Samoocena a nabywanie kompetencji menedżerskich
(Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka)
str. 105


1. Wprowadzenie
str. 105

2. Zasoby jako czynnik wpływający na podejmowanie decyzji o rozwoju
str. 107

3. Styl życia, aktywność
str. 109

4. Filozofia życiowa
str. 110

5. Zagrożenia dla zmiany w człowieku
str. 111

6. problemy wynikające ze zmiany
str. 111

7. Podsumowanie
str. 112

Literatura
str. 113

Rozdział 8
Zmiany otoczenia a komunikacja
(Henryk Mruk)
str. 114


1. Wprowadzenie
str. 114

2. Analiza peSt
str. 114

3. czynniki polityczno-prawne
str. 115

4. Uwarunkowania demograficzne
str. 117

4.1. Uwagi ogólne
str. 117

4.2. różnice pokoleniowe
str. 118

4.3. Komunikacja przełożonych i podwładnych
str. 120

5. czynniki ekonomiczne
str. 121

6. czynniki społeczne
str. 123

7. czynniki kulturowe
str. 124

8. czynniki technologiczne
str. 125

9. czynniki naturalne
str. 126

10. podsumowanie
str. 126

Literatura
str. 127

Akty prawne
str. 127

Rozdział 9
Komunikacja marki na rynku zdrowia
(Henryk Mruk)
str. 128


1. Wprowadzenie
str. 128

2. Korzyści z marki
str. 128

3. Zasady budowania marki
str. 129

4. rola pracowników w budowaniu pozycji marki
str. 130

5. promocja marki
str. 132

6. Opowiadanie historii
str. 133

7. Instrumenty public relations
str. 134

8. Media społecznościowe a marka
str. 136

9. Metafory głębokie a marka
str. 136

10. Uwagi końcowe
str. 139

Literatura
str. 139

Rozdział 10
Komunikacja lekarza z pacjentem - wybrane aspekty prawne
(Joanna Zdanowska, Jolanta Sielska)
str. 141


1. Wstęp
str. 141

2. prawo do informacji
str. 141

3. prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych
str. 145

4. prawo do prywatności
str. 149

4.1. Wprowadzenie
str. 149

4.2. prawo do poszanowania intymności
str. 149

4.3. tajemnica lekarska
str. 150

4.4. prawo do dostępu do dokumentacji medycznej i ochrony danych medycznych
str. 151

Literatura
str. 153

Akty prawne
str. 154

Rozdział 11
Negocjacje w ochronie zdrowia
(Ewa Mojs, Maria Danuta Głowacka)
str. 155


1. Wprowadzenie
str. 155

2. Konflikt
str. 156

3. Negocjacje
str. 157

3.1. Uwagi ogólne
str. 157

3.2. Style negocjacyjne
str. 161

3.3. techniki negocjacyjne
str. 162

3.4. Błędy negocjacyjne
str. 163

4. Podsumowanie
str. 164

Literatura
str. 164

Ukryj

Opis:

.. Ksiazka porusza zagadnienia dotyczace aktualnych regulacji prawnych w ochronie zdrowia, zarówno w zakresie organizacji podmiotów opieki zdrowotnej, jak i praw pacjenta czy praw lekarza i jego zobowiazan wobec pacjenta. .. Autorzy przyblizyli zagadnienia komunikacji w ochronie zdrowia, od komunikacji zewnetrznej – budowania rozpoznawalnej marki na rynku, rzetelnej, godnej zaufania i kompetentnej organizacji, po komunikacje z partnerami – negocjacje, prowadzenie rozmów biznesowych, których celem jest uzyskanie mozliwie jak najlepszego rozwiazania dla defi niowanych problemów. Przedstawili takze bardzo rzadko omawiana problematyke komunikacji intrapersonalnej: budowania samoswiadomosci wlasnych kompetencji, dialogu wewnetrznego koniecznego w rozwoju wlasnym, takze zawodowym, czyli budowania samoswiadomosci sciezki kariery. Poruszone zostaly równiez kwestie komunikacji w kontekscie zachodzacych zmian spoleczno-gospodarczych. .. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla lekarzy prowadzacych samodzielnie podmioty lecznicze, jak i dla kadry zarzadzajacej. Moze stanowic cenna pomoc dla studentów zdrowia publicznego oraz zarzadzania, a takze dla wszystkich innych osób zainteresowanych problematyka komunikacji w systemie ochrony zdrowia w ujeciu prawnym i psychologicznym oraz zarzadzania podmiotami leczniczymi.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3824-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 164
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0699:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów