Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Włodzimierz Dzierżanowski,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: ABC-0723:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Rozdział I
Zamówienia publiczne a konkurencja
str. 15


1. Konkurencja. Znaczenie pojęcia
str. 15

2. Konkurencja w świetle traktatu
str. 17

3. Przesłanki wprowadzenia dyrektyw o zamówieniach publicznych
str. 19

4. Od protekcjonizmu do ochrony konkurencji i od ochrony konkurencji do efektywności zakupów publicznych
str. 22

Rozdział II
Konkurencja jako wartość w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej
str. 34


1. Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej jako podstawa konkurencji
str. 34

2. Praktyki antykonkurencyjne na rynku zamówień publicznych
str. 40

3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - związek z przepisami o zamówieniach publicznych
str. 59

Rozdział III
Organizacja ochrony konkurencji w systemie zamówień publicznych
str. 78


1. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
str. 78

2. Krajowa Izba Odwoławcza
str. 85

3. Działalność organizacji przedsiębiorców
str. 98

Rozdział IV
Ograniczenie ochrony konkurencji
str. 102


1. Wyłączenia ze względu na przedmiot zamówienia
str. 102

2. Zamówienia bagatelne nieobjęte krajowymi przepisami o zamówieniach publicznych
str. 106

3. Zamówienia o wartości nieobjętej stosowaniem dyrektyw UE
str. 108

4. Zamówienia udzielane na podstawie procedur organizacji międzynarodowych i umów międzynarodowych
str. 112

5. Zamówienia wojskowe i objęte tajemnicą ze względu na interes bezpieczeństwa państwa
str. 121

6. Zamówienia in house (udzielane własnym jednostkom)
str. 126

7. Przepisy o pomocy publicznej jako element ochrony konkurencji
str. 135

8. Przepisy szczególne dopuszczające odstępstwo od konkurencyjnego dokonywania wydatków
str. 138

9. Ograniczony zakres ochrony konkurencji w zamówieniach na usługi niepriorytetowe
str. 139

Rozdział V
Ochrona konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
str. 149


1. Przesłanki wyboru niekonkurencyjnych trybów udzielania zamówienia
str. 149

2. Nadzór Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych nad wyborem trybu udzielania zamówienia
str. 171

3. Sporządzanie opisu przedmiotu zamówienia
str. 177

4. Przesłanki wykluczania z postępowania jako gwarantowana ustawowo ochrona konkurencji
str. 205

5. Warunki udziału w postępowaniu - określenie zasad konkurencji przez zamawiającego
str. 212

5.1. Koncesje i zezwolenia w zamówieniach publicznych
str. 212

5.2. Warunki wynikające z przedmiotu zamówienia kształtowane przez zamawiającego
str. 225

5.3. Niedookreślona treść warunku
str. 234

5.4. Zdolność finansowa - ustalanie poziomów adekwatnych do przedmiotu zamówienia
str. 238

5.5. Sytuacja ekonomiczna jako warunek udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia
str. 245

5.6. Potencjał techniczny
str. 252

5.7. Doświadczenie i wiedza
str. 257

5.8. Uprawnienia osób
str. 266

5.9. Zakres żądanych dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu
str. 270

6. Eliminacja czynów nieuczciwej konkurencji podczas oceny ofert
str. 277

6.1. Sprzedaż po zaniżonej cenie - orzecznictwo krajowe i unijne
str. 278

6.2. Udział w jednym postępowaniu przedsiębiorstw powiązanych
str. 284

6.3. Inne czyny nieuczciwej konkurencji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego
str. 297

6.4. Kryteria oceny ofert i ich wpływ na konkurencję
str. 306

Rozdział VI
Ochrona konkurencji przy zastosowaniu przepisów dyspozytywnych
str. 314


1. Wielkość zamówienia a możliwość konkurencji
str. 314

2. Oferty częściowe
str. 316

3. Podwykonawstwo jako forma udziału w rynku zamówień publicznych
str. 321

4. Zakupy centralne
str. 327

5. Ograniczenie ochrony konkurencji w dyrektywach sektorowych
str. 332

Rozdział VII
Ochrona konkurencji przy realizacji umów o zamówienia publiczne
str. 345


1. Ograniczenia terminów umów
str. 345

2. Zmiana wykonawcy
str. 347

3. Zmiana przedmiotu umowy
str. 357

4. Rozwiązanie umowy oraz odstąpienie od umowy o zamówienie publiczne
str. 366

5. Zawieranie i wykonywanie umów ramowych
str. 371

Literatura
str. 377

Źródła
str. 387

Orzecznictwo
str. 395

Akty prawne
str. 407

Indeks rzeczowy
str. 419


Ukryj

Opis:

.. W publikacji przedstawiono procedure udzielania zamówienia publicznego od momentu wyboru trybu do realizacji umowy, wskazano przy tym na pojawiajace sie w praktyce bledy oraz ich konsekwencje. .. Czytelnik znajdzie tu opis konkretnych stanów faktycznych oraz poglady orzecznictwa krajowego i unijnego dotyczace opisanych sytuacji. Znajdzie takze ocene zgodnosci prawa krajowego z przepisami Unii Europejskiej i wskazane zasady wykladni prawa w takich przypadkach. .. Opracowanie przeznaczone jest dla dyrektorów dzialów ofertowania w przedsiebiorstwach ubiegajacych sie o zamówienie, czlonków komisji przetargowych, kierowników zamawiajacego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3823-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 428
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Zamówienia publiczne
Kod: ABC-0723:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów