Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Magdalena Maraszek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.05.2012 r.
Kod: KAM-2002;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Granica wieku, z jaką polskie prawo karne wiąże zdolność ponoszenia odpowiedzialności karnej, wywołuje liczne kontrowersje i jest szeroko dyskutowana. Wątpliwości budzi przede wszystkim jej niezgodność z ujęciem nieletniości i dorosłości we wszystkich innych dziedzinach prawa oraz życia społecznego. .. Prezentowana monografi a, będąca syntetycznym opracowaniem zagadnienia dolnej granicy wieku odpowiedzialności karnej w prawie polskim, stanowi istotny głos w toczonej dyspucie. Autorka wyraża postulat podniesienia dyskusyjnej granicy wieku do momentu ukończenia lat 18 i przywołuje szereg argumentów na poparcie tej propozycji. .. Publikacja zawiera: – opis kształtowania się odpowiedzialności karnej nieletnich oraz ewolucji pojęcia nieletniości w państwach europejskich i wybranych krajach świata, – omówienie współczesnych przepisów dotyczących granicy wieku odpowiedzialności karnej, – analizę ekonomiczną badanego zagadnienia. .. Książka skierowana jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków prawa, a także studentów wydziałów prawa i administracji oraz ekonomii.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 192
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-2002;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów