Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Andrzej Szopa,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0784;pakiet  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

O autorze
str. 7

Wstęp
str. 9

1. Przedmiot inżynierii finansowej
str. 11


1.1. Kilka uwag na temat inżynierii finansowej
str. 11

1.2. Definicja inżynierii finansowej
str. 15

1.3. Wrażliwość zajmowanej pozycji na źródło ryzyka
str. 15

1.4. Metody, jakimi posługuje się inżynieria finansowa
str. 16

1.5. Przyczyny dynamicznego rozwoju inżynierii finansowej
str. 17

Aneks: Przykłady wykorzystania inżynierii finansowej według P. Tufano
str. 19

Enron Capital & Trade Resources
str. 19

TVA (Tennessee Valey Authority): dodanie zdolności wytwórczych poprzez wirtualny majątek trwały
str. 19

Rhone-Poulenc, Cemex: zmniejszenie ryzyka akcjonariuszy
str. 20

MW Petroleum Corporation: likwidacja sprzeczności interesów kupującego i sprzedającego
str. 22

2. Ryzyko finansowe, jego natura i rodzaje
str. 23


2.1. Istota ryzyka finansowego
str. 23

2.2. Struktura ryzyka finansowego
str. 28

2.3. Rodzaje ryzyka finansowego
str. 29

Aneks 1: Dystrybuanta rozkładu normalnego
str. 32

Aneks 2: Analiza rynku finansowego
str. 33

3. Instrumenty transferu ryzyka finansowego
str. 46


3.1. Struktura instrumentów finansowych
str. 46

3.2. Instrumenty struktury kapitału
str. 49

3.2.1. Obligacje
str. 51

3.2.2. Fundusze własne - akcje
str. 52

3.2.3. Warunki wyboru strategii finansowania kapitału przedsiębiorstwa
str. 53

3.2.4. Instrumenty zmiany struktury kapitału
str. 54

3.3. Kontrakty terminowe
str. 55

3.4. Opcje
str. 62

3.4.1. Definicje opcji
str. 62

3.4.2. Wycena opcji
str. 65

3.4.3. Struktura ceny opcji
str. 68

3.4.4. Budowa kombinacji opcyjnych
str. 70

3.4.5. Ryzyko portfela opcji
str. 80

3.4.6. Hedging gamma-delta
str. 82

3.4.7. Strategie opcyjne
str. 84

3.5. Kontrakty swapowe
str. 85

3.6. Indeksy rynków finansowych
str. 87

3.7. Instrumenty reprezentujące indeksy
str. 87

3.8. Produkty ustrukturyzowane
str. 88

4. Ryzyko rynkowe
str. 94


4.1. Mechanizm kształtowania stóp procentowych
str. 94

4.1.1. Kształt krzywych czasowych stóp procentowych
str. 97

4.1.2. Instrumenty zarządzania ryzykiem stóp procentowych
str. 99

4.2. Ryzyko kursu walutowego
str. 103

4.2.1. Parytet siły nabywczej
str. 103

4.2.2. Parytet stóp procentowych
str. 104

4.2.3. Międzynarodowy efekt Fishera
str. 104

5. Właściwości ryzyka pogodowego
str. 106


5.1. Definicja ryzyka pogodowego
str. 106

5.2. Rodzaje ryzyka pogodowego
str. 109

5.3. Zarządzanie ryzykiem pogodowym - pogodowe instrumenty pochodne
str. 111

5.3.1. Pogodowe instrumenty pochodne a ubezpieczenia
str. 112

5.3.2. Przykłady wykorzystania instrumentów pochodnych
str. 113

6. Ryzyko kredytowe
str. 117


6.1. Sytuacja finansowa dłużnika - zdolność kredytowa
str. 119

6.1.1. Badanie zdolności kredytowej
str. 120

6.1.2. Modele ekonometryczne
str. 121

6.2. Kredytowe instrumenty pochodne
str. 130

7. Zarządzanie ryzykiem finansowym
str. 133


7.1. Tworzenie rezerw na ryzyko finansowe
str. 137

7.2. Podstawy zarządzania ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie
str. 142

8. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce
str. 148


Aneks 1: Określenie prawdopodobieństwa upadłości spółek notowanych na GPW
str. 153

Aneks 2: Odległość od upadku spółek notowanych na GPW
str. 155

Zakończenie
str. 159

Bibliografia
str. 161

Spis ilustracji
str. 165

Spis tabel
str. 168


Indeks
str. 169

Ukryj

Opis:

Podstawowym celem inżynierii finansowej jest zarządzanie ryzykiem finansowym wynikającym ze zmienności zewnętrznych przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa. Pojawianie się nowych źródeł ryzyka wymaga poszukiwania skutecznych metod i instrumentów zarówno transferu ryzyka, jak i wykorzystywania ryzyka jako źródła dodatkowych dochodów. Aby te działania można było realizować, konieczne jest dysponowanie odpowiednimi kwalifikacjami, które pozwolą wyodrębniać źródła ryzyka, a także dokonywać jego pomiaru. W książce omówiono cechy inżynierii finansowej i metody, jakimi się posługuje. Przedstawiono podstawowe zagadnienia, którymi zajmuje się ta dziedzina finansów, a należą do nich m.in.: * istota, struktura i rodzaje ryzyka finansowego, * instrumenty transferu ryzyka finansowego, * ryzyko rynkowe - kształtowanie stóp procentowych i ryzyko kursu walutowego, * właściwości i rodzaje ryzyka pogodowego, * ryzyko kredytowe i kredytowe instrumenty pochodne, * zarządzanie ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie, * określanie prawdopodobieństwa upadłości spółek. Książka przeznaczana jest dla studentów kierunków związanych z finansami, a także kadry zarządzającej przedsiębiorstw, analityków finansowych i wszystkich osób, które zajmują się zarządzaniem ryzykiem finansowym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1677-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 400
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: pakiet
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: OFE-0784;pakiet Miejsce wydania: Warszawa