Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

O autorce
str. 9

Słowo wstępne
str. 11

Wstęp
str. 15

1. Społeczny wymiar działalności biznesowej
str. 19


1.1. Społeczne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa
str. 20

1.2. Pojęcie przedsiębiorstwa jako podmiotu odpowiedzialnego
str. 26

1.3. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa - założenia teoretyczne
str. 32

1.3.1. Definiowanie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
str. 39

1.3.2. Społeczna odpowiedzialność a koncepcje pokrewne
str. 44

1.3.3. Argumenty za społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa i przeciw niej
str. 49

2. Odpowiedzialność społeczna w ujęciu strategicznym
str. 54


2.1. Próba modelowego ujęcia relacji społecznych przedsiębiorstwa
str. 55

2.2. Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa w świetle zarządzania strategicznego
str. 70

3. Rola interesariuszy w społecznej odpowiedzialności
str. 91


3.1. Pochodzenie koncepcji interesariuszy, definicja i typologia interesariuszy
str. 92

3.1.1. Podejścia teoretyczne do koncepcji interesariuszy
str. 96

3.1.2. Wybrane grupy interesariuszy i ich znaczenie dla organizacji
str. 98

3.2. Identyfikowanie kluczowych interesariuszy przedsiębiorstwa
str. 104

3.3. Zarządzanie relacjami z interesariuszami. Strategie działania
str. 109

4. Właściciele i pracownicy jako kluczowi interesariusze przedsiębiorstwa
str. 125


4.1. Właściciele jako interesariusze wewnętrzni przedsiębiorstwa
str. 125

4.1.1. Koncepcja Corporate Governance a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw
str. 133

4.2. Zarządzanie relacjami z pracownikami
str. 140

5. Doskonalenie relacji społecznych
str. 162


5.1. Wybrane narzędzia doskonalenia relacji społecznych w przedsiębiorstwie
str. 162

5.1.1. Kodeksy etyczne
str. 164

5.1.2. Audyt etyczny i procedury etyczne
str. 171

5.1.3. Whistleblowing
str. 172

5.1.4. Szkolenia etyczne
str. 177

5.1.5. Zespół ds. etyki
str. 178

5.2. Rola komunikacji w rozwijaniu społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwie
str. 178

5.3. Rola kadry zarządzającej w umacnianiu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
str. 187

5.4. Kultura organizacyjna a społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
str. 191

5.5. Budowanie relacji z otoczeniem zewnętrznym wyrazem dojrzałości społecznej przedsiębiorstwa
str. 200

6. Przykłady międzynarodowych inicjatyw na rzecz społecznej odpowiedzialności
str. 211


6.1. Inicjatywa Global Compact Organizacji Narodów Zjednoczonych
str. 212

6.2. Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych
str. 215

6.3. Działalność Międzynarodowej Organizacji Pracy na rzecz promocji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach
str. 217

6.4. Standaryzacja działań z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa
str. 219

Zakończenie
str. 225

Bibliografia
str. 227

Spis ilustracji
str. 244

Spis tabel
str. 245

Indeks
str. 247


Ukryj

Opis:

Koncepcja społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa (Corporate Social Responsibility) to filozofia działania oparta na zasadzie poszanowania interesów wszystkich podmiotów funkcjonujących w organizacji i jej otoczeniu. W książce wyjaśniono pojęcia i zagadnienia z zakresu społecznej odpowiedzialności. Wskazano, jak można je włączyć do strategii przedsiębiorstwa, aby stały się narzędziem rozwiązywania problemów, minimalizowania ryzyka i poprawy reputacji firmy. Dzięki lekturze można: * zrozumieć koncepcję społecznej odpowiedzialności oraz jej powiązania z innymi koncepcjami z zakresu zarządzania, * poznać standardy i modele zarządzania społeczną odpowiedzialnością, * dowiedzieć się, jak przedsiębiorstwa mogą umiejętnie tworzyć relacje z interesariuszami, * poznać narzędzia zarządzania społeczną odpowiedzialnością oraz ich praktyczne zastosowania. Opracowanie jest skierowane do studentów kierunków ekonomicznych, a także do przedsiębiorców, menedżerów zarządzających relacjami społecznymi w organizacjach, pracowników działów HR i PR odpowiedzialnych za budowanie relacji z interesariuszami. Agata Rudnicka - doktor nauk ekonomicznych, pracownik Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Od wieli lat zawodowo zajmuje się. problematyką rozwoju zrównoważonego, społecznej odpowiedzialności i etyki życia gospodarczego. Pełni funkcję prezeski fundacji CSR Impact, jest członkinią grup roboczych ds. systemu promowania CSR w Polsce oraz edukacji na rzecz CSR funkcjonujących przy Ministerstwie Gospodarki, a także komitetu technicznego ds. społecznej odpowiedzialności pracującego nad wytycznymi ISO 26000 w Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Studenci będą wdzięczni za usystematyzowanie wiedzy i przekrojowe pokazanie światowych trendów i koncepcji. Praktycy CSR-u mogą znaleźć w książce teoretyczną podstawę modeli i narzędzi, których używają w swojej pracy. Warto zapoznać się z tą publikacją, aby odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę, a także znaleźć inspiracje na przyszłość. Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3844-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 252
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Biznes i zarządzanie / Przedsiębiorczość
Kod: OFE-0803;pakiet Miejsce wydania: Warszawa