Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Dorota Karkowska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.06.2012 r.
Kod: KAM-1469;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 19

Rozdział 1
Pojęcie zawodu medycznego
str. 37


1.1. Zawód i czynniki kształtujące strukturę zawodu
str. 37

1.2. Pojęcie zawodu w przepisach i doktrynie prawa
str. 49

1.3. Zakres pojęcia "zawody medyczne"
str. 71

1.3.1. Zakres przedmiotowy pojęcia "zawód medyczny"
str. 74

1.3.2. Zakres podmiotowy pojęcia "zawód medyczny"
str. 98

1.3.3. Katalog zawodów medycznych
str. 104

1.4. Zawody medyczne a zawody ochrony zdrowia
str. 108

1.5. Podsumowanie i propozycja definicji zawodu medycznego
str. 127

Rozdział 2
Zarys ewolucji statusu zawodów medycznych
str. 130


2.1. Uwagi ogólne
str. 130

2.2. Lekarz i felczer
str. 130

2.3. Lekarz dentysta i technik dentystyczny
str. 151

2.4. Aptekarz/farmaceuta
str. 163

2.5. Położna
str. 178

2.6. Pielęgniarka
str. 197

2.7. Diagnosta laboratoryjny i analityk medyczny
str. 217

2.8. Podsumowanie
str. 220

Rozdział 3
Klasyfikacja zawodów medycznych
str. 221


3.1. Regulowane zawody medyczne
str. 221

3.2. Wolne zawody medyczne
str. 229

3.2.1. Pojęcie "wolny zawód medyczny"
str. 230

3.2.2. Istotne cechy wolnego zawodu medycznego
str. 243

3.3. Zawody medyczne zaufania publicznego
str. 263

3.3.1. Pojęcie "zawód zaufania publicznego"
str. 265

3.3.2. Piecza nad należytym wykonywaniem medycznego zawodu zaufania publicznego
str. 277

3.4. Samodzielne zawody medyczne
str. 298

3.4.1. Pojęcie "samodzielny zawód medyczny"
str. 299

3.4.2. Zakres samodzielnych czynności zawodowych
str. 308

3.5. Podsumowanie
str. 338

Rozdział 4
Zatrudnianie osób wykonujących zawody medyczne
str. 341


4.1. Uwagi ogólne - termin "zatrudnienie"
str. 341

4.2. Uwarunkowania społeczno-prawne wykonywania zawodów medycznych
str. 342

4.3. Uniwersalne i szczególne cechy zatrudnienia pracowniczego i zatrudnienia niepracowniczego
str. 351

4.4. Podporządkowanie pracownicze jako charakterystyczna cecha pracy zależnej w przepisach prawa i poglądach doktryny prawa pracy
str. 358

4.4.1. Podporządkowanie autonomiczne
str. 363

4.5. Podział kompetencji kierowniczych w podmiocie leczniczym
str. 368

4.5.1. Polecenie pracownicze - ogólne uwagi
str. 380

4.5.2. Polecenie pracownicze a zlecenie ordynatorskie
str. 382

4.5.3. Polecenie pracownicze a zlecenie lekarskie
str. 387

4.5.4. Dokumentacja medyczna jako forma nadzoru nad wykonywaniem zawodu medycznego
str. 393

4.6. Standaryzacja procesu pracy osób wykonujących zawody medyczne
str. 395

4.7. Rodzaj pracy oraz czas i miejsce jej świadczenia przez osoby wykonujące zawody medyczne
str. 402

4.7.1. Wykonywanie pracy określonego rodzaju
str. 402

4.7.2. Osobisty charakter świadczonej pracy
str. 410

4.7.3. Miejsce i czas świadczenia pracy
str. 416

4.8. Wynagrodzenie za pracę osób wykonujących zawody medyczne
str. 437

4.9. Prawo zabezpieczenia społecznego
str. 445

4.10. Klasyfikowanie umów cywilnoprawnych jako umów o pracę
str. 450

4.11. Podsumowanie - współzależność zatrudnienia pracowniczego i niepracowniczego osób wykonujących zawody medyczne
str. 455

Wnioski
str. 465

Wykaz podstawowych aktów prawnych
str. 477

Bibliografia
str. 497


Ukryj

Opis:

Prezentowana książka stanowi pierwszą na polskim rynku kompleksową monografi ę dotyczącą statusu zawodów medycznych na gruncie nauk prawnych. Omówiono w niej społeczne i prawne uwarunkowania kształtowania się poszczególnych zawodów medycznych od czasu ich powstania aż do dnia dzisiejszego. Przedstawiono ewolucję defi nicji zawodu medycznego i jego miejsce w rozmaitych klasyfikacjach zawodów, z uwzględnieniem dynamicznych zmian w statusie prawnym poszczególnych zawodów. Ostatnia część opracowania zawiera analizę współzależności zatrudnienia pracowniczego w rozumieniu art. 22 kodeksu pracy i zatrudnienia niepracowniczego – umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym. .. Książka adresowana jest do osób zajmujących się prawem pracy i prawem medycznym, przedstawicieli zawodów medycznych, a także do osób reformujących sektor opieki zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3864-6 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 532
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych / Prawo pracy
Kod: KAM-1469;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów