Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

2012:


Autorzy: Jacek Gołaczyński (red. nauk.), Małgorzata Brulińska, Izabella Gil, Bogdan Pękalski, Anna Stangret-Smoczyńska, Marcin Uliasz, Zbigniew Woźniak, Dariusz Zawistowski,
Seria:  Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  3.05.2012 r.
Kod: KAM-1789  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Ekspresowy Druk na życzenie. Realizacja 16 dni. Druk na życzenie + czas dostawy
Cena podstawowa brutto: 220,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 176,00 zł. ( Oszczędzasz: 44,00 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 13

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego
str. 15

CZĘŚĆ DRUGA
POSTĘPOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE
str. 17

Tytuł I
Przepisy ogólne
str. 19

Tytuł II
Zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
str. 74

Tytuł III
Inne wypadki zabezpieczenia
str. 105

CZĘŚĆ TRZECIA
POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE
str. 115

Tytuł I
Przepisy ogólne
str. 117


Dział I
Organy egzekucyjne, ich właściwość i postępowanie w ogólności
str. 117

Dział II
Tytuły egzekucyjne i klauzula wykonalności
str. 183

Dział IIa
Zaświadczenie europejskiego tytułu egzekucyjnego
str. 292

Dział IIb
Stwierdzenie wykonalności europejskiego nakazu zapłaty
str. 305

Dział IIc
Zaświadczenie dotyczące orzeczenia wydanego w europejskim postępowaniu w sprawie drobnych roszczeń
str. 311

Dział III
Wszczęcie egzekucji i dalsze czynności egzekucyjne
str. 316

Dział IV
Zawieszenie i umorzenie postępowania
str. 379

Dział V
Ograniczenia egzekucji
str. 404

Dział VI
Powództwa przeciwegzekucyjne
str. 415

Tytuł II
Egzekucja świadczeń pieniężnych
str. 434

Dział I
Egzekucja z ruchomości
str. 434

Rozdział 1
Zajęcie
str. 437

Rozdział 2
Sprzedaż
str. 465

Dział II
Egzekucja z wynagrodzenia za pracę
str. 489

Dział III
Egzekucja z rachunków bankowych
str. 510

Dział IV
Egzekucja z innych wierzytelności
str. 544

Dział IVa
Egzekucja z innych praw majątkowych
str. 562

Dział V
Wyjawienie majątku
str. 586

Dział VI
Egzekucja z nieruchomości
str. 600

Rozdział 1
Przepisy wstępne
str. 602

Rozdział 2
Zajęcie
str. 606

Rozdział 3
Opis i oszacowanie
str. 628

Rozdział 4
Obwieszczenie o licytacji
str. 640

Rozdział 5
Warunki licytacyjne
str. 645

Rozdział 6
Licytacja
str. 649

Rozdział 7
Przybicie
str. 657

Rozdział 8
Przysądzenie własności
str. 662

Rozdział 9
Egzekucja z ułamkowej części nieruchomości oraz użytkowania wieczystego
str. 668

Dział VIa
Uproszczona egzekucja z nieruchomości
str. 671

Dział VII
Egzekucja ze statków morskich
str. 680

Dział VIII
Podział sumy uzyskanej z egzekucji
str. 692

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 699

Rozdział 2
Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z wynagrodzenia za pracę
str. 729

Rozdział 3
Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
str. 734

Rozdział 4
Podział sumy uzyskanej przez egzekucję z nieruchomości
str. 736

Tytuł III
Przepisy szczególne o egzekucji
str. 748

Dział I
Egzekucja świadczeń niepieniężnych
str. 748

Dział II
Przepisy szczególne o egzekucji z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców
str. 782

Rozdział 1
Przepisy ogólne
str. 793

Rozdział 2
Egzekucja przez zarząd przymusowy
str. 796

Rozdział 3
Egzekucja przez sprzedaż przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego
str. 807

Dział III
Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej
str. 814

Dział IV
(skreślony)
str. 819

Dział V
Egzekucja świadczeń alimentacyjnych
str. 819

Dział VI
(skreślony)
str. 835

Ukryj

Opis:

Publikacja stanowi komentarz do przepisów drugiej i trzeciej części kodeksu postępowania cywilnego. W opracowaniu uwzględniono zmiany wprowadzone obszerną nowelizacją dokonaną ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. Omówiono również wprowadzone do kodeksu rozwiązania przewidujące informatyzację postępowania egzekucyjnego i klauzulowego. .. Publikacja jest autorskim omówieniem problematyki związanej z egzekucją i zabezpieczeniem roszczeń. Książka została wzbogacona o teoretyczne wprowadzenie do poszczególnych zagadnień, zawiera także podstawową literaturę przedmiotu oraz orzecznictwo sądów powszechnych i Sądu Najwyższego związane z omawianymi kwestiami. .. Autorami komentarza są przedstawiciele różnych zawodów prawniczych i naukowcy zajmujący się na co dzień praktycznymi aspektami egzekucji sądowej. .. Publikacja jest adresowana do sędziów, adwokatów, radców prawnych, komorników oraz aplikantów tych zawodów prawniczych.

Szczegóły towaru


, Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 800
Rodzaj: komentarz , Medium: ebook (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1789 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów