Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Małgorzata Grego-Hoffmann,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.05.2012 r.
Kod: KAM-1988;pakiet  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Istota pełnomocnictwa procesowego
str. 21


1. Podmiotowa konstrukcja pełnomocnictwa procesowego
str. 21

2. Formy reprezentacji strony w postępowaniu
str. 25

3. Pełnomocnictwo sądowe a pełnomocnictwo administracyjne
str. 28

4. Tło historyczne
str. 32

4.1. Sądownictwo administracyjne w okresie II Rzeczypospolitej
str. 34

4.2. Sądownictwo administracyjne po II wojnie światowej
str. 40

5. Przesłanki skutecznego działania pełnomocnika
str. 45

5.1. Umocowanie do działania w imieniu reprezentowanego i jego wykazanie
str. 46

5.2. Zdolność do reprezentowania
str. 47

5.3. Działanie w interesie reprezentowanego
str. 48

5.4. Jawność działania w cudzym interesie
str. 49

5.5. Działanie w granicach umocowania
str. 50

5.6. Zakaz dokonywania czynności "z samym sobą"
str. 52

6. Instytucje pokrewne
str. 54

Rozdział II
Rola pełnomocnika w realizacji prawa do sądu
str. 57


1. Prawo do sądu w Konstytucji RP
str. 57

2. Realizacja prawa do sądu
str. 61

2.1. Prawo dostępu do sądu
str. 61

2.2. Prawo do odpowiedniego ukształtowania procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności
str. 65

2.3. Prawo do rozpatrzenia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki
str. 78

2.4. Prawo do wyroku
str. 81

3. Pełnomocnik jako gwarant prawa do sądu w postępowaniu przed NSA
str. 82

4. Prawo pomocy jako gwarancja prawa do bycia reprezentowanym
str. 90

5. Międzynarodowe gwarancje prawa do sądu a reprezentacja przez pełnomocnika
str. 95

Rozdział III
Powstanie stosunku pełnomocnictwa
str. 107


1. Rozważania wstępne
str. 107

2. Udzielenie pełnomocnictwa
str. 109

2.1. Adresat oświadczenia woli mocodawcy
str. 112

2.2. "Przyjęcie" pełnomocnictwa
str. 115

2.3. Ustanowienie pełnomocnika z urzędu
str. 117

3. Stosunek wewnętrzny i zewnętrzny pełnomocnictwa
str. 132

4. Forma pełnomocnictwa
str. 139

4.1. Wykazanie pełnomocnictwa
str. 140

4.2. Podpis na pełnomocnictwie
str. 154

4.3. Data sporządzenia pełnomocnictwa
str. 157

4.4. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa
str. 159

5. Procesowe konsekwencje ustanowienia pełnomocnika
str. 161

5.1. Skutki ustanowienia pełnomocnika dla sytuacji procesowej strony reprezentowanej
str. 161

5.2. Skutki ustanowienia pełnomocnika dla przebiegu postępowania sądowego
str. 170

6. Konsekwencje nienależytej reprezentacji i pozbawienia strony możliwości działania w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 174

6.1. Nienależyta reprezentacja
str. 177

6.2. Pozbawienie możliwości działania
str. 182

6.3. Potwierdzenie czynności dokonanych w postępowaniu
str. 188

7. Podsumowanie
str. 195

Rozdział IV
Zakres pełnomocnictwa
str. 198


1. Rozważania wstępne
str. 198

2. Pełnomocnictwo procesowe
str. 200

2.1. Umocowanie do wszystkich czynności procesowych
str. 203

2.2. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa
str. 206

2.3. Cofnięcie skargi
str. 208

2.4. Odbiór kosztów postępowania
str. 208

3. Pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności procesowej
str. 209

4. Ograniczenie i rozszerzenie zakresu pełnomocnictwa
str. 211

5. Zakres umocowania pełnomocnika z urzędu
str. 219

6. Umocowanie do działania w zakresie "wykonywania orzeczeń sądowych"
str. 227

7. Podsumowanie
str. 231

Rozdział V
Pozycja pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym
str. 233


1. Rozważania wstępne
str. 233

2. Wymagania podmiotowe
str. 235

2.1. Zdolność procesowa
str. 236

2.2. Zdolność sądowa
str. 239

2.3. Zdolność postulacyjna
str. 240

3. Pełnomocnicy profesjonalni
str. 241

3.1. Adwokat i radca prawny
str. 241

3.2. Prawnik zagraniczny
str. 253

4. Pełnomocnicy quasi-profesjonalni
str. 262

4.1. Doradca podatkowy
str. 262

4.2. Rzecznik patentowy
str. 274

5. Uprawnienia i obowiązki wspólne dla pełnomocników profesjonalnych i quasi-profesjonalnych
str. 279

5.1. Udzielenie substytucji
str. 279

5.2. Uwierzytelnianie dokumentów
str. 289

5.3. Zachowanie tajemnicy zawodowej
str. 298

5.4. Immunitet
str. 302

6. Pełnomocnicy nieprofesjonalni
str. 303

6.1. Organizacja społeczna
str. 306

6.2. Osoba prawna
str. 312

6.3. Członek rodziny
str. 316

6.4. Pracownik
str. 318

6.5. Prokurent
str. 321

7. Pełnomocnik do doręczeń
str. 323

8. Zróżnicowanie pozycji procesowej pełnomocników profesjonalnych, quasi-profesjonalnych i nieprofesjonalnych
str. 326

9. Podsumowanie
str. 334

Rozdział VI
Ustanie stosunku pełnomocnictwa
str. 336


1. Rozważania wstępne
str. 336

2. Ustanie stosunku pełnomocnictwa z mocy prawa
str. 339

2.1. Realizacja celu
str. 339

2.2. Śmierć mocodawcy lub utrata przez niego zdolności sądowej
str. 343

2.3. Ogłoszenie upadłości mocodawcy
str. 346

2.4. Śmierć pełnomocnika lub utrata zdolności sądowej
str. 350

2.5. Utrata zdolności procesowej
str. 354

2.6. Utrata zdolności postulacyjnej
str. 354

3. Wypowiedzenie przez mocodawcę
str. 355

4. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez pełnomocnika
str. 358

5. Ustanie stosunku pełnomocnictwa w ramach prawa pomocy
str. 362

5.1. Cofnięcie prawa pomocy
str. 362

5.2. Wypowiedzenie pełnomocnictwa przez mocodawcę
str. 364

5.3. Zwolnienie z obowiązku świadczenia pomocy prawnej z urzędu
str. 367

5.4. Utrata zdolności postulacyjnej przez pełnomocnika
str. 368

5.5. Śmierć pełnomocnika lub reprezentowanego
str. 369

6. Wynagrodzenie pełnomocnika
str. 369

7. Podsumowanie
str. 374

Zakończenie
str. 377

Bibliografia
str. 389

Wykaz orzecznictwa
str. 411


Ukryj

Opis:

.. Monografi a stanowi kompleksowa analize roli pelnomocnika w postepowaniu sadowoadministracyjnym. Autorka przedstawia w szczególnosci istote zastepstwa w procesie sadowoadministracyjnym wykonywanego przez pelnomocników profesjonalnych i quasi-profesjonalnych, umocowanych do dzialania przez strony tego postepowania, a takze dzialajacych w ramach prawa pomocy, jak równiez pelnomocników nieprofesjonalnych. .. W ksiazce zaprezentowano m.in. problem ustanowienia pelnomocnika, kwestie prawidlowego umocowania, zakresu pelnomocnictwa, scharakteryzowano pozycje poszczególnych pelnomocników w procesie, a takze opisano sposoby ustania stosunku pelnomocnictwa. Rozwazania odnosnie do pozycji pelnomocnika w postepowaniu sadowoadministracyjnym poparte zostaly analiza pogladów doktryny, a takze orzecznictwa. W monografi i przytoczono ponad pól tysiaca orzeczen sadowych, co nadaje jej niezwykle praktyczny wymiar. .. Publikacja skierowana jest do pracowników naukowych, praktyków zawodowo zajmujacych sie reprezentacja przed sadami administracyjnymi, a takze aplikantów oraz studentów prawa i administracji. Opracowanie moze równiez okazac sie pomocne osobom, które wystepuja przed sadem w charakterze pelnomocników nieprofesjonalnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3894-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 436
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Postępowanie sądowoadministracyjne
Kod: KAM-1988;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów