Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Linda E. Swayne, W. Jack Duncan, Peter M. Ginter, Jacek Klich (red. nauk. wydania polskiego),
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0571:W01D02  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 149,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 134,10 zł. ( Oszczędzasz: 14,90 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa do wydania polskiego
str. ix

Wprowadzenie
str. xi

Część I. Zarządzanie strategiczne
str. 1

Rozdział 1. Istota zarządzania strategicznego
str. 3


1.1. Zarządzanie w dynamicznym środowisku
str. 6

1.2. Podstawy zarządzania strategicznego
str. 7

1.3. Wielowymiarowość zarządzania strategicznego
str. 13

1.4. Korzyści ze zwrotnego momentu w strategii
str. 28

1.5. Perspektywa systemowa
str. 32

1.6. Znaczenie przywództwa
str. 37

1.7. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 40

Rozdział 2. Rozumienie i analiza otoczenia dalszego oraz otoczenia ochrony zdrowia
str. 46


2.1. Znaczenie wpływu otoczenia
str. 48

2.2. Zewnętrzny charakter zarządzania strategicznego
str. 58

2.3. Określanie potrzeby przeprowadzenia analizy otoczenia
str. 59

2.4. Otoczenie zewnętrzne
str. 66

2.5. Proces analizy otoczenia
str. 73

2.6. Narzędzia i techniki analizy otoczenia
str. 81

2.7. Wybór ram dla myślenia strategicznego
str. 94

2.8. Zarządzanie zwrotnym momentem w strategii - ocena założeń strategicznych
str. 96

2.9. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 98

Rozdział 3. Analiza konkurentów w obszarze świadczenia usług
str. 103


3.1. Pogłębione spojrzenie na analizę otoczenia dalszego
str. 106

3.2. Proces przeprowadzania analizy konkurentów w obszarze świadczenia usług
str. 111

3.3. Zarządzanie zwrotnym momentem w strategii - ocena założeń strategicznych
str. 163

3.4. Wykorzystanie analizy otoczenia dalszego oraz analizy konkurentów
str. 163

3.5. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 164

Rozdział 4. Analiza otoczenia wewnętrznego i przewaga konkurencyjna
str. 169


4.1. Identyfikowanie przewagi konkurencyjnej
str. 171

4.2. Analiza otoczenia wewnętrznego
str. 173

4.3. Tworzenie wartości w organizacjach opieki zdrowotnej
str. 174

4.4. Identyfikowanie obecnej i potencjalnej przewagi konkurencyjnej
str. 179

4.5. Znaczenie kontekstu
str. 188

4.6. Ostateczne wyzwanie
str. 208

4.7. Zarządzanie zwrotnym momentem w strategii
str. 212

4.8. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 213

Rozdział 5. Strategie kierunkowe
str. 218


5.1. Strategie kierunkowe
str. 220

5.2. Cel oraz misja organizacji
str. 220

5.3. Misja: stwierdzenie odrębności
str. 221

5.4. Wizja: nadzieja wiązana z przyszłością
str. 235

5.5. Wartości jako zasady przewodnie
str. 248

5.6. Od misji, wizji i wartości do celów strategicznych
str. 252

5.7. Rady zarządzające a strategie kierunkowe
str. 256

5.8. Zarządzanie zwrotnym momentem w strategii - ocena strategii kierunkowych
str. 261

5.9. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 262

Rozdział 6. Budowanie alternatyw strategicznych
str. 267


6.1. Budowanie strategii
str. 269

6.2. Logika procesu decyzyjnego w budowaniu strategii
str. 273

6.3. Strategie kierunkowe: misja, wizja, wartości oraz cele
str. 277

6.4. Strategie adaptacyjne
str. 278

6.5. Strategie wchodzenia na rynek
str. 297

6.6. Strategie konkurencji
str. 313

6.7. Strategie łączone (kombinowane)
str. 322

6.8. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 327

Rozdział 7. Ocena opcji i wybór strategiczny
str. 333


7.1. Ocena opcji
str. 335

7.2. Ocena strategii adaptacyjnych
str. 338

7.3. Ocena strategii wchodzenia na rynek
str. 368

7.4. Ocena strategii konkurencji
str. 374

7.5. Zarządzanie zwrotnym momentem w strategii - strategie adaptacyjne, wchodzenia na rynek i konkurencji
str. 385

7.6. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 391

Rozdział 8. Strategie świadczenia usług tworzących wartość dodaną
str. 396


8.1. Strategie wdrażania
str. 398

8.2. Strategie oparte na łańcuchu wartości
str. 399

8.3. Strategie świadczenia usług tworzących wartość dodaną
str. 405

8.4. Działania w ramach usług przygotowawczych
str. 406

8.5. Działania związane ze świadczeniem usług zasadniczych
str. 418

8.6. Działania podejmowane po świadczeniu usług (posprzedażne)
str. 430

8.7. Rozbudowywanie mapy myślenia strategicznego
str. 438

8.8. Zarządzanie momentem zwrotnym w strategii - strategie świadczenia usług
str. 439

8.9. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 442

Rozdział 9. Strategie wsparcia tworzące wartość dodaną
str. 447


9.1. Wdrażanie strategii wsparcia
str. 449

9.2. Strategie wsparcia tworzące wartość dodaną
str. 449

9.3. Kultura organizacji jako strategia wsparcia tworząca wartość dodaną
str. 451

9.4. Struktura organizacji jako strategia wsparcia tworząca wartość dodaną
str. 459

9.5. Zasoby strategiczne jako strategie wsparcia tworzące wartość dodaną
str. 470

9.6. Wzbogacenie mapy myślenia strategicznego
str. 488

9.7. Zarządzanie zwrotnym momentem w strategii - strategie wsparcia
str. 488

9.8. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 491

Rozdział 10. Komunikowanie strategii i rozwijanie planów działań
str. 497


10.1. Wdrażanie poprzez plany działań
str. 499

10.2. Poziom i ukierunkowanie strategii
str. 500

10.3. Informowanie o strategii w celu inicjowania planowania działań
str. 504

10.4. Budowanie planów działań
str. 505

10.5. Przykład planowania działań - apteka w szpitalu powiatowym
str. 507

10.6. Skupianie się na strategii poprzez strategię wdrażania - inne podejście
str. 511

10.7. Zarządzanie zwrotnym momentem w strategii - ocena planów działania
str. 517

10.8. Zarządzanie zwrotnym momentem w strategii - nowy początek
str. 524

10.9. Lekcje dla menedżerów ochrony zdrowia
str. 527

Część II. Załączniki
str. 533

Załącznik A. Analiza strategicznych studiów przypadków w ochronie zdrowia
str. 535

Załącznik B. Analiza finansowa dla organizacji ochrony zdrowia
str. 550

Część III. Studia przypadków
str. 583

Studium przypadku 1. Salix Pharmaceuticals, Inc: Sukces na nietypowym rynku
str. 585

Studium przypadku 2. OR Solutions: czas decyzji
str. 618

Studium przypadku 3. Czy ten związek da się uratować? Proces integracji Midwestern Medical Group
str. 633

Studium przypadku 4. Dr Louis Mickael. Lekarz jako menedżer strategiczny
str. 667

Studium przypadku 5. Wyzwania zarządzania firmą Good Hands Healthcare (A)
str. 685

Studium przypadku 6. Rosemont Behavioral Health Center
str. 702

Studium przypadku 7. Centrum Medyczne Emanuel: kryzys w służbie zdrowia
str. 724

Studium przypadku 8. "Panie doktorze, czy może pan coś z tym zrobić?" - przypadek dotyczący spa medycznego
str. 751

Studium przypadku 9. Centrum Zdrowia C. W. Williamsa
str. 783

Studium przypadku 10. Instytut Katarakty i Laseroterapii: konkurencja na rynku zabiegów LASIK
str. 811

Studium przypadku 11. Przypadek operacji na otwartym sercu w Szpitalu Cabarrus
str. 828

Studium przypadku 12. Zadłużenie szpitala: indywidualny czy strukturalny problem strategiczny?
str. 847

Studium przypadku 13. Restrukturyzacja szpitala wojewódzkiego
str. 874

Indeks
str. 893

Ukryj

Opis:

Książka zawiera kompleksowy i szczegółowy opis metod i procedur zarządzania strategicznego w ochronie zdrowia, obejmujący m.in.: • zasady myślenia i planowania strategicznego; • sposoby oceny otoczenia oraz reagowania na gwałtownie zmieniające się warunki funkcjonowania organizacji; • nowoczesne narzędzia analizy danych w sektorze opieki zdrowotnej; • metody weryfikacji przyjętych założeń i rozwijania nowych procedur i narzędzi; • systemy dokumentowania działań za pomocą planów strategicznych. Przedstawiona treść jest przekazana w bardzo przejrzysty sposób. Autorzy w każdym rozdziale podają m.in. kluczowe terminy i odniesienia do konkretnych problemów ułatwiających poznanie tematu. Opis teoretyczny jest poparty licznymi przykładami oraz studiami przypadków, opracowanymi tak, aby umożliwić żywą dyskusję i analizę różnych rozwiązań. W polskim wydaniu zamieszono najciekawsze przykłady pochodzące ze Stanów Zjednoczonych oraz studia przypadków oparte na doświadczeniach polskich szpitali. Książka jest adresowana do osób zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również do studentów oraz słuchaczy studiów magisterskich oraz podyplomowych z zakresu zarządzania w sektorze ochrony zdrowia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1152-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 916
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Marketing i zarządzanie w ochronie zdrowia
Kod: OFE-0571:W01D02 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów