Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Ekonomia w ochronie zdrowia [KSIĄŻKA PAPIEROWA + EBOOK PDF]

Tytuł oryginału: ECONOMIC ANALYSIS IN HEALTH CARE

więcej

Autorzy: Stephen Morris, Nancy Devlin, David Parkin,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0573;pakiet  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Przedmowa
str. 11

Rozdział 1. Wprowadzenie do analizy ekonomicznej w ochronie zdrowia
str. 13

1.1. Życie, śmierć i ogromny biznes. Dlaczego ekonomia zdrowia jest ważna?
str. 13
1.2. Ochrona zdrowia jako dobro ekonomiczne
str. 15
1.3. Zdrowie i ochrona zdrowia
str. 19
1.4. Wymagania, popyt i potrzeby
str. 20
1.5. Produkcja zdrowia i ochrony zdrowia
str. 21
1.6. Ważne decyzje. Kto korzysta z ochrony zdrowia i co otrzymuje?
str. 23
1.7. Czy ochrona zdrowia różni się od pozostałych gałęzi gospodarki?
str. 26
1.8. Opis i ocena wykorzystania zasobów w ochronie zdrowia
str. 28
1.9. Ocena wykorzystania zasobów w ochronie zdrowia
str. 32
Podsumowanie
str. 35

Część I. Rynki ochrony zdrowi a
str. 37

Rozdział 2. Popyt na ochronę zdrowia
str. 39

2.1. Popyt, zyski i cele polityki zdrowotnej
str. 39
2.2. Teoria wyboru konsumenta
str. 39
2.3. Funkcje popytu
str. 48
2.4. Modelowanie wyborów dotyczących zdrowia
str. 58
2.5. Potrzeby, wymagania i popyt
str. 66
2.6. Asymetria informacyjna i niedoskonała relacja agencji
str. 68
2.7. Zagregowany popyt na ochronę zdrowia: teoria i dane empiryczne
str. 72
2.8. Wnioski
str. 75
Podsumowanie
str. 76

Rozdział 3. Produkcja i koszty ochrony zdrowia
str. 78

3.1. Wprowadzenie
str. 78
3.2. Teoria produkcji
str. 80
3.3. Przedsiębiorstwa wieloproduktowe
str. 87
3.4. Korzyści skali, addytywność i czynniki stałe
str. 90
3.5. Koszty
str. 94
Podsumowanie
str. 107

Rozdział 4. Podaż ochrony zdrowia
str. 110

4.1. Przedsiębiorstwa, rynki i gałęzie przemysłu w sektorze ochrony zdrowia
str. 110
4.2. Struktura, taktyka i wyniki w sektorze ochrony zdrowia
str. 113
4.3. Modele maksymalizacji zysku
str. 119
4.4. Cele inne niż maksymalizacja zysku
str. 140
Podsumowanie
str. 150

Rozdział 5. Rynki, zawodność rynku i rola państwa w ochronie zdrowia
str. 153

5.1. Wprowadzenie
str. 153
5.2. Wykorzystanie rynków doskonale konkurencyjnych do alokacji zasobów
str. 153
5.3. Zawodność rynku w ochronie zdrowia
str. 157
5.4. Interwencja państwa w ochronie zdrowia
str. 165
5.5. Zawodność państwa
str. 173
Podsumowanie
str. 174

Rozdział 6. Ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie ochrony zdrowia
str. 177

6.1. Niepewność w ochronie zdrowia
str. 177
6.2. Stosunek do ryzyka
str. 179
6.3. Malejąca krańcowa użyteczność dochodu
str. 180
6.4. Popyt na ubezpieczenia zdrowotne
str. 182
6.5. Łączenie ryzyka
str. 185
6.6. Podaż ubezpieczeń zdrowotnych
str. 185
6.7. Rynek ubezpieczeń zdrowotnych
str. 186
6.8. Zawodność rynku ubezpieczeń zdrowotnych
str. 187
6.9. Struktura finansowania ochrony zdrowia
str. 195
6.10. Płatnicy
str. 196
6.11. Refundacja kosztów
str. 197
6.12. Integracja między płatnikami a świadczeniodawcami ochrony zdrowia
str. 201
6.13. Sposoby finansowania ochrony zdrowia
str. 205
Podsumowanie
str. 211

Rozdział 7. Sprawiedliwość w ochronie zdrowia
str. 214

7.1. Wprowadzenie
str. 214
7.2. Sprawiedliwość w finansowaniu ochrony zdrowia
str. 216
7.3. Sprawiedliwość w dystrybucji
str. 224
Podsumowanie
str. 239

Część II. Ocena ekonomic zna w ochronie zdrowi a
str. 241

Rozdział 8. Podstawy oceny ekonomicznej wyprowadzone z ekonomii dobrobytu (welfaryzmu) i jej odrzucenia (niewelfaryzmu)
str. 243

8.1. Podstawy oceny ekonomicznej wyprowadzone z ekonomii normatywnej
str. 243
8.2. Ekonomia dobrobytu
str. 244
8.3. Zasada Pareta
str. 246
8.4. Potencjalne poprawy Pareta
str. 251
8.5. Funkcje dobrobytu społecznego
str. 255
8.6. Wymierność i porównywalność użyteczności
str. 260
8.7. Zastosowanie ekonomii dobrobytu
str. 262
8.8. Odrzucenie ekonomii dobrobytu - niewelfaryzm
str. 268
8.9. Czy istnieje związek między ekonomią dobrobytu (welfaryzmem) a jej odrzuceniem (niewelfaryzmem)?
str. 274
8.10. Wnioski
str. 275
Podsumowanie
str. 275

Rozdział 9. Zasady oceny ekonomicznej w ochronie zdrowia
str. 278

9.1. Czym jest ocena ekonomiczna?
str. 278
9.2. Ekonomiczne podstawy oceny ekonomicznej
str. 280
9.3. Stosowanie oceny ekonomicznej do programów z zakresu ochrony zdrowia
str. 286
9.4. Reguły podejmowania decyzji w analizie kosztów i korzyści
str. 290
9.5. Reguły podejmowania decyzji w analizie kosztów i efektywności oraz analizie kosztów i użyteczności
str. 291
9.6. Sprawiedliwość w ocenie ekonomicznej
str. 302
Podsumowanie
str. 303

Rozdział 10. Pomiar i wycena wyników (output) opieki zdrowotnej
str. 305

10.1. Wprowadzenie
str. 305
10.2. Pieniężna wycena korzyści z opieki zdrowotnej
str. 306
10.3. Pomiar skutków opieki zdrowotnej
str. 314
10.4. Tworzenie wskaźników stanu zdrowia dopasowanych do celów
str. 316
10.5. Pomiar korzyści zdrowotnej
str. 326
10.6. Niepieniężna wycena stanów zdrowia
str. 330
10.7. Wieloatrybutowe miary użyteczności
str. 337
10.8. Wycena stanów zdrowia. Skłonność do zapłaty za zmiany stanu zdrowia
str. 339
10.9. Wartość życia
str. 344
Podsumowanie
str. 344

Rozdział 11. Metody oceny ekonomicznej
str. 347

11.1. Wprowadzenie
str. 347
11.2. Określenie punktu widzenia
str. 347
11.3. Szacowanie kosztów
str. 352
11.4. Pomiar korzyści zdrowotnych
str. 359
11.5. Dyskontowanie
str. 364
11.6. Ocena ekonomiczna na podstawie modelowania
str. 372
11.7. Ocena ekonomiczna oparta na próbach
str. 381
11.8. Analiza wrażliwości jako podejście do problemu niepewności
str. 383
Podsumowanie
str. 388

Rozdział 12. Ocena ekonomiczna w procesie decyzyjnym
str. 391

12.1. Podejmowanie decyzji - do czego potrzebna jest ocena ekonomiczna?
str. 391
12.2. Kto kupuje oceny ekonomiczne i jakie to ma znaczenie?
str. 401
12.3. Czy efektywność ekonomiczna to wszystko?
str. 402
12.4. Jak używa się oceny ekonomicznej w praktyce podczas podejmowania decyzji?
str. 409
12.5. Rankingi efektywności kosztowej
str. 409
12.6. Budżetowanie programowe i analiza krańcowa
str. 413
12.7. Progi efektywności kosztowej
str. 415
12.8. Ewaluacja oceny ekonomicznej
str. 420
Podsumowanie
str. 422

Bibliografia
str. 425

Indeks nazwisk
str. 439
Indeks rzeczowy
str. 443

Ukryj

Opis:

W książce autorzy przedstawili podstawowe zagadnienia analizy ekonomicznej oraz ich zastosowanie w analizie ochrony zdrowia. Szczegółowo omówiono następujące problemy: • analiza popytu i podaży, • koszty ochrony zdrowia, • rola państwa wobec niedoskonałości rynku ochrony zdrowia i zasada sprawiedliwości, • zasady ubezpieczeń zdrowotnych oraz finansowanie tego sektora, • teoria podejmowania decyzji, oraz zasady i metody oceny ekonomicznej, • pomiar efektywności opieki zdrowotnej. Publikacja zawiera przykłady pochodzące z Wielkiej Brytanii, Kanady, Finlandii, Irlandii, Włoch, Nowej Zelandii, Szwecji, Tajlandii i Stanów Zjednoczonych oraz odwołania do międzynarodowych źródeł, takich jak OECD, ONZ, WHO i Bank Światowy. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, jak również dla wszystkich tych, których zainteresowania naukowe lub zawodowe związane są z sektorem ochrony zdrowia. „Jesteśmy przekonani, że odkryjesz, iż studiowanie ekonomii zdrowia jest fascynujące. Uczenie się, jak patrzeć na zdrowie i zagadnienia ochrony zdrowia ze szczególnego punktu widzenia ekonomisty, na zawsze zmieni twój sposób myślenia o tych dziedzinach”. Autorzy

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3836-3 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 448
Rodzaj: opracowanie , Medium: pakiet
Dział: Ochrona zdrowia / Finanse w ochronie zdrowia
Kod: OFE-0573;pakiet Miejsce wydania: Warszawa