Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Zasady gospodarki łowieckiej, działalność gospodarcza na podstawie przepisów ustawy - Prawo łowieckie
str. 21


1. Zasady gospodarki łowieckiej
str. 21

2. Planowanie w gospodarce łowieckiej
str. 26

3. Uprawnienia starosty w zakresie utrzymywania lub hodowli chartów i ich mieszańców
str. 39

4. Działalność gospodarcza w zakresie łowiectwa
str. 43

5. Problematyka prawna wydzierżawiania obwodów łowieckich
str. 59

5.1. Postanowienia ogólne - tworzenie obszarów specjalnych
str. 59

5.2. Administracyjnoprawna problematyka wydzierżawiania obwodów łowieckich
str. 61

Rozdział II
Wykonywanie polowania
str. 71


1. Postanowienia ogólne
str. 71

2. Uprawnienia starosty dotyczące odłowów lub odstrzałów redukcyjnych zwierzyny
str. 80

3. Sposoby wykonywania polowania
str. 83

3.1. Uzyskiwanie uprawnień do wykonywania polowania oraz sposoby wyceny trofeów łowieckich
str. 83

3.2. Wykonywanie polowania indywidualnego i zbiorowego
str. 92

4. Postulaty zmian
str. 119

Rozdział III
Problematyka administracyjnoprawna oraz cywilnoprawna szkód łowieckich
str. 123


1. Postanowienia ogólne - szkody powodowane przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
str. 123

2. Szkody wyrządzane przy wykonywaniu polowania
str. 129

3. Administracyjnoprawne aspekty mediacji w prawie łowieckim
str. 130

4. Przypadki wyłączające wypłatę odszkodowania za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
str. 141

5. Szkody spowodowane przez polujących przy wykonywaniu polowania
str. 142

6. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną
str. 149

7. Warunki wypłacania odszkodowań za szkody wyrządzone przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny
str. 151

8. Ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną
str. 155

9. Postulaty i propozycje zmian
str. 159

Rozdział IV
Uprawnienia administracji publicznej i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie łowiectwa i gospodarki łowieckiej
str. 160


1. Uwarunkowania związane z kształtowaniem polityki łowieckiej
str. 160

2. Uprawnienia Ministra Środowiska w zakresie łowiectwa i gospodarki łowieckiej
str. 164

3. Uprawnienia organów samorządu terytorialnego w zakresie łowiectwa i gospodarki łowieckiej
str. 176

4. Uprawnienia Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, Inspekcji Weterynaryjnej, dyrektora parku narodowego, organów wojskowych oraz wojewody w zakresie łowiectwa
str. 182

5. Aspekty administracyjnoprawne działalności PZŁ
str. 184

Zakończenie
str. 209

Orzecznictwo sądów polskich oraz organów administracji w zakresie ustawodawstwa łowieckiego
str. 223

Bibliografia
str. 229

Akty prawne
str. 241

Wykaz załączników
str. 245

Ukryj

Opis:

W publikacji dokonano analizy przepisów prawa łowieckiego, omówiono m.in.: – administracyjnoprawną i cywilnoprawną problematykę szkód łowieckich; – uprawnienia administracji publicznej i Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie łowiectwa i gospodarki łowieckiej; – zasady wydzierżawiania obwodów łowieckich. .. Autor wskazuje, jak stosować instytucje prawne takie jak mediacja w trybie art. 47 prawa łowieckiego, omawia tryb postępowań odszkodowawczych, odnosi się również do konstytucyjności ustawy – Prawo łowieckie, akcentując potrzebę zmian prawa łowieckiego. .. Opracowanie zawiera wybrane orzeczenia Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego związane z przedstawioną tematyką. .. Książka przeznaczona jest dla prawników, urzędników administracji rządowej i samorządowej, policjantów, leśników, pracowników służby parków narodowych, myśliwych. Może zainteresować także studentów i wykładowców akademickich wydziałów prawa i administracji oraz wydziałów leśnych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1210-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 248
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Ochrona środowiska
Kod: KAM-1791;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów