Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Stanisława Borkowska,
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0819:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 8

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 89,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 80,10 zł. ( Oszczędzasz: 8,90 zł. )

Spis treści: 

O autorce
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1. Istota i funkcje wynagrodzeń
str. 15


Podstawowe pojęcia
str. 15

Podstawowe funkcje wynagrodzeń
str. 28

Osiem przykazań skutecznego motywowania przez wynagrodzenia
str. 32

Determinanty skutecznego motywowania przez wynagrodzenia
str. 35

Rozdział 2. Potrzeba budowy nowych systemów wynagrodzeń w przedsiębiorstwie. Wyzwania globalizacyjne
str. 51


Tradycyjne systemy wynagrodzeń
str. 51

Dlaczego trzeba budować nowe systemy wynagrodzeń
str. 56

Kierunki zmian w systemach wynagrodzeń
str. 60

Rozdział 3. Projektowanie systemu wynagrodzeń w organizacji gospodarczej
str. 78

Strategia wynagrodzeń i jej determinanty
str. 78

Cząstkowe strategie wynagrodzeń całkowitych
str. 83

Wpływ strategii organizacyjnej na strategię wynagrodzeń
str. 84

Struktura i projektowanie pakietów wynagrodzeń
str. 96

Wynagrodzenie pakietowe
str. 101

Procedura projektowania systemu wynagrodzeń
str. 114

Rozdział 4. Wartościowanie pracy podstawą polityki wynagrodzeń
str. 134


Znaczenie wartościowania pracy
str. 135

Techniki wartościowania pracy i przesłanki ich doboru
str. 138

Jak wykorzystać wyniki wartościowania w polityce wynagrodzeń
str. 191

Rozdział 5. Systemowe oceny efektów: znaczenie i metody
str. 199


Rola oceny efektów
str. 199

Zasady oceny efektów
str. 201

Ocena organizacyjnych efektów pracy
str. 211

Ocena grupowych efektów pracy
str. 217

Okresowe oceny pracownicze
str. 219

W trosce o spójność i poprawność ocen
str. 256

Rozdział 6. Rynkowe przeglądy wynagrodzeń i ich użyteczność
str. 259


Cele i charakter rynkowych przeglądów wynagrodzeń
str. 259

Rodzaje przeglądów wynagrodzeń
str. 268

Standardy jakościowe rynkowych przeglądów wynagrodzeń
str. 271

Procedura prowadzenia rynkowych przeglądów wynagrodzeń
str. 282

Porównania międzynarodowe dotyczące przeglądów wynagrodzeń
str. 288

Rozdział 7. Jak budować tabele płac
str. 291


Determinanty motywacyjnych tabel płac
str. 291

Budowa tabel płac na podstawie wyników wartościowania pracy
str. 294

Tradycyjne czy elastyczne tabele płac
str. 310

Rozdział 8. Jak podwyższać płace
str. 314


Automatyczne podwyżki wynagrodzeń i tradycyjne tabele płac
str. 315

Kryteria dokonywania podwyżek i elastyczne tabele płac
str. 316

Podwyżki płac a problemy związane z zarządzaniem tabelami płac
str. 333

Zasady podwyższania płac
str. 334

Rozdział 9. Formy wynagrodzeń - bodźce krótkoterminowe
str. 336


Tradycyjne formy wynagrodzeń
str. 337

Nowsze formy wynagrodzeń
str. 340

Porównanie tradycyjnych i nowszych form wynagrodzeń
str. 372

Premiowanie
str. 374

Rozdział 10. Wynagrodzenia długoterminowe
str. 393


Wynagrodzenia odroczone
str. 395

Długoterminowe bodźce własnościowe i własnościowe powiązane z efektami firmy
str. 415

Akcje w firmach prywatnych
str. 432

Formy bodźców powiązanych z własnością stosowane w spółkach
str. 434

Bodźce własnościowe w praktyce
str. 439

Długoterminowe bodźce finansowe
str. 446

Problemy związane z wyceną wartości bodźców długoterminowych
str. 448

Systemy zachęt do rozwoju bodźców długoterminowych
str. 452

Zarządzanie bodźcami długoterminowymi
str. 454

Rozdział 11. Beneficja i środki uznania
str. 465


Beneficja
str. 465

Środki uznania
str. 501

Rozdział 12. Wynagradzanie specjalistów do spraw sprzedaży
str. 505


Główne składniki wynagrodzeń specjalistów do spraw sprzedaży
str. 506

Osiem etapów projektowania systemów wynagrodzeń specjalistów do spraw sprzedaży
str. 511

Rozdział 13. Wynagradzanie wyższej kadry kierowniczej - systemy, struktura i zróżnicowanie
str. 541


Współczesny kierownik - cechy jego pracy, kompetencje, odgrywane role
str. 541

Specyfika wynagradzania kadry kierowniczej - teraźniejszość i przyszłość
str. 544

Zróżnicowanie wynagrodzeń kierowników
str. 568

Wynagradzanie kadry kierowniczej w firmach międzynarodowych
str. 581

Globalne systemy wynagrodzeń
str. 584

Wynagradzanie w kryzysie
str. 592

Rozdział 14. Zarządzanie wynagrodzeniami
str. 598


Ocena efektywności wynagrodzeń
str. 600

Analiza i usprawnianie systemów wynagrodzeń
str. 605

Metody analizy systemu wynagrodzeń
str. 609

Bezpośredni wpływ wynagrodzeń na efekty pracy
str. 621

Kontrola budżetowa
str. 628

Informacja w zarządzaniu wynagrodzeniami
str. 632

Negocjacje i konsultacje dotyczące płac i dochodów z pracy
str. 634

Kilka ogólnych zasad negocjowania i budowy układów zbiorowych pracy
str. 639

Kto powinien zarządzać systemami wynagrodzeń?
str. 647

Indeks
str. 649


Ukryj

Opis:

Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie to najnowsza publikacja prof. Stanisławy Borkowskiej, będącej autorytetem w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. W książce w kompleksowy sposób omówiono proces tworzenia systemów wynagrodzeń oraz metody zarządzania nimi. Czytelnik dowie się, jak tworzyć takie systemy, aby były spójne ze strategią firmy, jej strukturą i kulturą organizacyjną oraz z otoczeniem zewnętrznym, i jak nim zarządzać. Autorka porusza aktualne problemy, takie jak: wpływ globalnego kryzysu na strategie wynagradzania pracowników, sposoby kształtowania poszczególnych składników wynagrodzeń, w tym świadczeń dodatkowych oraz długoterminowych, sposoby wynagradzania menedżerów, w tym także menedżerów międzynarodowych. Studia przypadków dotyczące firm polskich i zagranicznych pozwolą poznać praktyczne zastosowania omawianych zagadnień. Publikacja jest adresowana do członków kierownictwa firm odpowiedzialnych za zarządzanie zasobami ludzkimi, w szczególności do specjalistów ds. wynagrodzeń, oraz do firm konsultingowych świadczących usługi w tej dziedzinie. Może zainteresować także wykładowców akademickich oraz studentów zdobywających wiedzę w obszarze zarządzania i ekonomii.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0767-3 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 660
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0819:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów