Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Walenty Ostasiewicz,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0637:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 39,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 35,10 zł. ( Oszczędzasz: 3,90 zł. )

Spis treści: 

Przedmowa
str. 7

1. Poznawanie a myślenie statystyczne
str. 11


1.1. Poznawanie
str. 11

1.2. Przedmiot myślenia statystycznego
str. 12

1.3. Niepewność
str. 13

1.4. Probabilistyka
str. 14

1.5. Stochastyka
str. 17

1.6. Kwantyfikacja prawdopodobieństwa
str. 18

1.7. Zasady myślenia statystycznego
str. 23

2. Podstawy probabilistyczne
str. 27


2.1. Wprowadzenie
str. 27

2.2. Prosty rachunek loteryjny
str. 28

2.3. Aksjomatyczna teoria prawdopodobieństwa
str. 54

2.4. Zmienne losowe dwuwymiarowe
str. 71

2.5. Wybrane rozkłady zmiennych losowych
str. 102

2.6. Tworzenie nowych rozkładów
str. 115

2.7. Arytmetyka wielkości losowych
str. 125

2.8. Twierdzenia graniczne
str. 151

3. Podstawy statystyczne
str. 162


3.1. Próba losowa i jej rozkład
str. 162

3.2. Model statystyczny
str. 165

3.3. Schematy wnioskowania statystycznego
str. 172

3.4. Estymacja parametryczna
str. 175

3.5. Estymacja przedziałowa
str. 183

3.6. Estymacja Bayesowska
str. 186

3.7. Weryfikacja hipotez
str. 192

4. Myślenie statystyczne na podstawie modeli
str. 212


4.1. Wprowadzenie
str. 212

4.2. Ilustracja modelowania wielkości losowych
str. 219

4.3. Modele liniowe
str. 224

4.4. Uogólnione modele liniowe
str. 245

4.5. Modele logitowe
str. 257

4.6. Binarne modele progowe
str. 269

4.7. Modele ścieżkowe Wrighta
str. 275

4.8. Modele cech ukrytych
str. 281

4.9. Modele analizy czynnikowej
str. 285

4.10. Modele równań strukturalnych Jöreskoga
str. 294

4.11. Modele badań sondażowych
str. 301

Zadania
str. 317

Tablice
str. 331

Literatura
str. 349

Indeks
str. 355

Ukryj

Opis:

W obecnych czasach globalnego ryzyka społecznego myślenie statystyczne staje się coraz bardziej powszechnie potrzebną umiejętnością, pozwala bowiem pewnie się poruszać w świecie niepewnym. Dla jednych stanowi ono podstawę i sposób poznawania świata, dla innych fundament podejmowania decyzji w warunkach niepewności i ryzyka. Podstawom takiego myślenia statystycznego poświęcona jest ta książka. Jest to pierwsza w języku polskim publikacja w całości poświęcona zasadom takiego myślenia. Tradycyjnie, głównym celem książek statystycznych jest prezentacja metod statystycznych i przykładów ich zastosowania, W niniejszej książce metody statystyczne potraktowano jako podrzędne wobec ogólnego schematu myślenia, gdyż stanowią one narzędzie myślenia statystycznego. Podstawę takiego myślenia stanowi teoria prawdopodobieństwa. Istotę tej teorii wyłożono na poziomie intuicyjnym, przy czym jako podstawowe [pierwotne) pojęcie tej teorii, w myśl poglądu de Finettiego, przyjęto wielkość losową a nie zmienną losową, którą z kolei przedstawiono przy omawianiu aksjomatycznej teorii Kotmogorowa. Po raz pierwszy w języku polskim przedstawiono ogólne działania arytmetyczne na wielkościach losowych oraz omówiono różne sposoby porównywania takich wielkości. Niektóre modele opisane w Myśleniu statystycznym w literaturze polskiej albo wcale nie są omawiane albo są one jedynie wspominane, jak np. modele analizy ścieżkowej, modele progowe, modele równań strukturalnych. Książka jest adresowana do kręgu odbiorców znających przynajmniej podstawowe pojęcia matematyczne i pragnących poznać istotę oraz zasady myślenia statystycznego. Jest to lektura szczególnie przydatna, jeśli nie niezbędna, pracownikom naukowym zajmującym się pracą badawczą, a także osobom podejmującym decyzje w warunkach niepewności i ryzyka.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1555-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 360
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0637:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa