Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Marcin Mazuryk, Wojciech Drobny, Piotr Zuzankiewicz,
Seria:  Praktyczne komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.05.2012
Kod: KAM-1684:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Słowo wstępne
str. 11

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych
str. 15


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 17

Rozdział 2. Nawiązanie, zmiana i rozwiązanie stosunku pracy
str. 35

Rozdział 3. Obowiązki i prawa urzędnika państwowego
str. 77

Rozdział 4. Nagrody i wyróżnienia
str. 141

Rozdział 5. Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna urzędnika państwowego
str. 149

Rozdział 6. Rozpatrywanie sporów o roszczenia urzędników ze stosunku pracy
str. 184

Rozdział 7. (skreślony)
str. 186

Rozdział 8. Przepisy szczególne
str. 187

Rozdział 9. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
str. 204

Załączniki - akty wykonawcze do komentowanej ustawy
str. 211

Bibliografia

Ukryj

Opis:

W publikacji przedstawiono analizę rozwiązań prawnych regulujących status prawny pracowników urzędów państwowych. Autorzy nie ograniczyli się jedynie do komentowania przepisów ustawy o pracownikach urzędów państwowych, lecz nawiązali również do wielu innych aktów normatywnych mających wpływ na sytuację prawną tej grupy zawodowej. Analizowane zagadnienie omawiają przede wszystkim jako kategorię prawa administracyjnego, ale w swoich rozważaniach często odwołują się do ujęcia właściwego doktrynie prawa pracy. W opracowaniu powołano liczne tezy z orzecznictwa i piśmiennictwa oraz uzupełniono je o akty wykonawcze do komentowanej ustawy. .. Książka jest adresowana przede wszystkim do pracowników instytucji objętych właściwością tej ustawy, tj. w szczególności Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Biura Trybunału Konstytucyjnego czy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Dodatkowo, publikacja może także służyć jako pomoc naukowo-dydaktyczna dla wykładowców akademickich oraz studentów prawa, administracji i nauk politycznych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0786-4 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 348
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-1684:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów