Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  
Seria:  System Informacji Prawnej LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: IPG_grupa  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 4 118,04 zł.

Opis:

Informator Prawno-Gospodarczy jest kompletną bazą zawierającą informacje na temat osób i firm działających w obrocie gospodarczym zarówno w postaci oficjalnych danych z Krajowego Rejestru Sądowego oraz Monitorów Polskich B i Monitorów Spółdzielczych B, jak również niepublikowane sprawozdania finansowe składane do Krajowego Rejestru Sądowego (wersja Gold).

Program jest skierowany głównie do przedsiębiorców, administracji rządowej i samorządowej oraz kancelarii prawnych i biur rachunkowych. Głównymi odbiorcami są: prawnicy, członkowie zarządu, księgowi oraz dyrektorzy finansowi.

Zawartość programu:

1. Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, opublikowane od 2001 roku w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które zawierają następujące informacje o podmiotach:

 • Nazwę i adres firmy
 • Skład zarządu
 • Dane o wspólnikach wraz z informacją o liczbie i wielkości posiadanych udziałów
 • Skład organów nadzoru
 • Pełną informację o działalności (PKD)
 • Informację o oddziałach
 • Informacje o przekształceniu podmiotu
 • Cel organizacji
 • Informacje o złożonych sprawozdaniach do krs
 • Wysokośc kapitału spółki
2. Ogłoszenia wymagane przez Kodeks Spółek Handlowych, Kodeks postępowania cywilnego oraz prawo upadłościowe, opublikowane w MSiG - Ogłoszenia, począwszy od 2001 roku

3. Komplet ogłoszeń opublikowanych w Monitorze Polskim B oraz Monitorze Spółdzielczym B, a w szczególności:
 • Sprawozdania finansowe
 • Decyzje restrukturyzacyjne naczelników urzędów celnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych organów samorządu terytorialnego
 • Postanowienia Ministerstwa Gospodarki związane z postępowaniami antydumpingowymi oraz ochronnymi
 • Pozostałe ogłoszenia
4. Niepublikowane dane teleadresowe o podmiotach, takie jak:
 • Telefon
 • Fax
 • Strona www
 • Adres e-mail
5. Szereg ułatwiających pracę z programem funkcjonalności, takich jak:
 • Historyczna metryka podmiotu, zawierająca informacje wynikające w wszystkich wpisów złożonych do KRS
 • Opcja aktywnego śledzenia zmian w podmiocie przy pomocy "Z".
 • Bogate kryteria wyszukiwania informacji gospodarczych (numerach ewidencyjnych: KRS, REGON, PESEL, pełnionej funkcji w podmiocie, formie prawnej, siedzibie promulagatorach, dacie publikacji i wiele innych)
 • Wyszukiwarka pełnotekstowa
 • Możliwość badania powiązań kapitałowo-osobowych
 • Adreson - pełna baza informacji adresowych o instytucjach publicznych właściwych miejscowo dla wybranego podmiotu.
Program można rozszerzyć o dodatkowy moduł:
 • LEX Czasopisma on-line;

Szczegóły towaru