Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  
Seria:  System Informacji Prawnej LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: Lex_banki_grupa  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 5 963,04 zł.

Opis:

LEX dla Banków to profesjonalny program skierowany do banków, instytucji finansowych, biur prawnych w bankach i instytucjach finansowych, doradców finansowych, prawników oraz specjalistów-bankowców.

Program ten jest kompleksową bazą informacji ułatwiającą pracę i rozwiązującą problemy tych wszystkich instytucji.

Zawartość programu

 • Pełen zestaw ujednoliconych tekstów aktów prawnych z Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego,
 • Ujednolicone teksty aktów prawnych prawa resortowego, a wśród nich:
  • Uchwały Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Zarządzenia i komunikaty Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Uchwały Rady Polityki Pieniężnej,
  • Zarządzenia i obwieszczenia Prezesa Narodowego Banku Polskiego,
  • Zarządzenia, rozporządzenia i obwieszczenia Ministra Finansów,
  • Decyzje i wykazy Przewodniczącego Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
 • Projekty ustaw wraz z uzasadnieniami,
 • Wybór tekstów aktów korporacyjnych i pomników prawa polskiego.
 • Komplet metryk tekstów aktów prawnych opublikowanych w 16 Wojewódzkich Dziennikach Urzędowych,
 • Orzeczenia sądowe publikowane zarówno w zbiorach urzędowych, jak i nieurzędowych, ale także orzeczenia niepublikowane, czyli takie, dla których System Informacji Prawnej LEX jest pierwszym miejscem publikacji,
 • Pisma urzędowe i wytyczne, a wśród nich:
  • Interpretacje Ministra Finansów,
  • Stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego,
  • Pisma Narodowego Banku Polskiego,
  • Odpowiedzi na interpelacje poselskie,
 • tezy z piśmiennictwa prawniczego,
 • linie orzecznicze,
 • adreson, czyli dane teleadresowe sądów i urzędów wzbogacone o informacje nt. centrali banków krajowych, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych, banków centralnych państw UE, oraz oddziałów instytucji kredytowych, przedstawicielstw banków zagranicznych, izb rozliczeniowych, instytucji rynku kapitałowego i organów nadzoru nad instytucjami finansowymi,
 • wzory pism i umów,
 • kalkulatory,
 • Serwis Bankowy.
Szczególną zawartość programu LEX dla Banków stanowi SERWIS BANKOWY, a w nim następujące kategorie:
 • analizy problemowe dotyczące zagadnień bankowych, czyli zbiory dokumentów różnego rodzaju (autorskich i urzędowych) powiązanych ze sobą tematycznie, mających na celu rozwiązanie lub kompleksowe omówienie problemu przez specjalistę (eksperta z danej branży) związanego z konkretną dziedziną;
 • komentarze praktyczne, czyli autorskie opracowanie kluczowych zagadnień z dziedziny prawa bankowego, pisane przez specjalistów teoretyków i praktyków na zlecenie Wolters Kluwer, aktualizowane na bieżąco, stanowiące trzon każdej analizy problemowej;
 • komentarze książkowe do ustaw istotnych z punktu widzenia prawnika w banku;
 • monografie omawiające zagadnienia bankowe;
 • pytania i odpowiedzi, czyli zbiór zadanych przez klientów pytań z zakresu tematycznego omówionego w Serwisie Bankowym wraz z odpowiedziami specjalistów,
 • wzory dokumentów, w tym: umów bankowych, pism i formularzy urzędowych wraz z omówieniami niezbędnymi do pracy w instytucji finansowej;
 • wskaźniki i stawki uznane za interesujące dla klientów programu.
Ponadto w Serwisie Bankowym, w tematycznie dobranych analizach znajdują się:
 • glosy do orzeczeń omawiających zagadnienia prawa bankowego, cywilnego, wekslowego i podatkowego;
 • tezy z piśmiennictwa, czyli cytaty pochodzące z polskich i zagranicznych publikacji prawniczych, takich jak: Glosa, Przegląd Prawa Handlowego, Monitor Prawa Bankowego, Common Market Law Review;
 • rekomendacje instytucji finansowych,
 • raporty rynkowe, czyli publikacje zawierające przygotowane przez firmy zewnętrzne dane prezentujące w formie graficznej (wykresów i tabel) obserwacje tendencji zachowań uczestników rynku finansowego,
 • linie orzecznicze, czyli dokumenty, których zadaniem jest prezentacja w usystematyzowany sposób istniejących poglądów interpretacyjnych sądów i urzędów w kontekście określonego zagadnienia prawnego.
Zadawanie pytań

LEX dla Banków umożliwia zadawanie pytań ekspertom i uzyskanie fachowej porady w indywidualnej sprawie. Użytkownicy publikacji otrzymują odpowiedź w ciągu 7 dni roboczych od terminu zadania pytania. Autorami odpowiedzi na pytania użytkowników są adwokaci, radcowie prawni pracujący w kancelariach obsługujących instytucje finansowe lub w bankach oraz specjaliści-teoretycy z zakresu prawa bankowego.

Newsy branżowe

Codziennie w Nowościach LEX dla Banków prezentowane są Newsy, czyli bieżące informacje przydatne do codziennej pracy, sygnalizujące zmiany w prawie, omawiające aktualne wydarzenia, przegląd prasy, polecające szkolenia czy przypominające o istotnych z punktu widzenia prawa terminach.

Więcej informacji o produkcie: www.produkty.lex.pl/lex-dla-bankow/

Szczegóły towaruRodzaj: aktualizowany serwis prawniczy , Medium: elektronika
Dział: Ekonomia / Bankowość
Kod: Lex_banki_grupa