Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Izabela Mycko-Katner,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2.04.2012
Kod: KAM-1955:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Towar chwilowo niedostępny.

Opis:

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem poświęconym problematyce umowy agencyjnej. Omówione zagadnienia dotyczą przede wszystkim kwalifi kacji podmiotowej stron umowy agencyjnej oraz szczegółowego katalogu ich praw i obowiązków, rozróżnienia agenta- pełnomocnika i agenta-pośrednika, formy umowy i sposobów jej zawierania, wygaśnięcia umowy, dodatkowych zastrzeżeń umownych, w szczególności klauzuli del credere i klauzuli zakazu działalności konkurencyjnej po rozwiązaniu umowy. W monografi i odniesiono się do nowych instytucji umownych, m.in. agenta wyłącznego czy świadczenia wyrównawczego. .. W pracy przeanalizowano treść obowiązujących przepisów prawnych regulujących umowę agencyjną w kodeksie cywilnym i ustawach szczególnych. Przeanalizowano także akty prawa międzynarodowego oraz unijne regulacje prawne, w tym postanowienia dyrektywy 86/653 dotyczącej niezależnych agentów handlowych. Analizę oparto na najnowszej doktrynie i orzecznictwie zarówno sądów polskich, zagranicznych, jak i Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Formułowane przez Autorkę wnioski poprzedzone zostały również syntezą umów agencyjnych występujących w obrocie gospodarczym. .. Książka skierowana jest zarówno do przedstawicieli nauki prawa, jak i praktyków, w szczególności adwokatów, radców prawnych, sędziów i arbitrów. Ponadto publikacja będzie przydatna dla agentów handlowych, ubezpieczeniowych, morskich, celnych i turystycznych, agentów nieruchomości, a także agentów działających na rzecz fi rm inwestycyjnych oraz w zakresie pośrednictwa przy czynnościach bankowych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0768-0 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 380
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne
Kod: KAM-1955:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów