Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Katarzyna Grzybczyk,
Seria:  Poradniki LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.03.2012 r.
Kod: KAM-1937:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 9

Rozdział I
Lokowanie produktu - zagadnienia ogólne
str. 11


1. Historia product placement
str. 11

2. Lokowanie produktu jako forma komunikacji marketingowej
str. 18

2.1. Reklama
str. 19

2.2. Sponsoring rzeczowy
str. 22

2.3. Public relations
str. 25

2.4. Merchandising
str. 27

2.5. Product placement
str. 29

3. Oddziaływanie product placement
str. 34

4. Zalety i wady lokowania produktu
str. 39

5. Product placement a kryptoreklama
str. 42

6. Regulacje prawne dotyczące lokowania produktu
str. 44

Rozdział II
Lokowanie produktu w dyrektywie o audiowizualnych usługach medialnych i w polskiej ustawie o radiofonii i telewizji
str. 48


1. Prace nad dyrektywą
str. 48

2. Dyrektywa o audiowizualnych usługach medialnych
str. 56

3. Implementacja dyrektywy w państwach członkowskich
str. 66

4. Implementacja dyrektywy do polskiej ustawy o radiofonii i telewizji
str. 80

Rozdział III
Lokowanie produktu a nieuczciwa konkurencja
str. 88


1. Uwaga wprowadzająca
str. 88

2. Siatka pojęciowa
str. 88

3. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
str. 96

4. Odpowiedzialność za popełnienie czynu nieuczciwej konkurencji
str. 104

5. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym
str. 109

6. Odpowiedzialność prawna za stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych
str. 120

Rozdział IV
Lokowanie produktu a prawo autorskie
str. 122


1. Uwagi wprowadzające
str. 122

2. Utwory audiowizualne jako przedmiot prawa autorskiego
str. 123

3. Podmioty autorskich praw osobistych
str. 124

3.1. Operator obrazu
str. 126

3.2. T wórca adaptacji literackiej
str. 128

3.3. Scenarzysta
str. 129

3.4. Reżyser
str. 130

3.5. T wórcy filmowi w prawie amerykańskim
str. 131

4. Autorskie prawa osobiste twórców utworu audiowizualnego
str. 134

4.1. Prawo do swobodnej twórczości
str. 135

4.2. Prawo do integralności utworu
str. 139

5. Ingerencja związana z lokowaniem produktu
str. 143

6. Lokowanie produktu w innych utworach
str. 148

7. Podsumowanie
str. 149

Rozdział V
Lokowanie produktu a prawo prasowe
str. 153


1. Pojęcie prasy
str. 153

2. Reklama dozwolona
str. 157

3. Zakaz kryptoreklamy a etyka dziennikarska
str. 165

4. Advertorial
str. 173

5. Lokowanie produktu
str. 182

Rozdział VI
Prawo właściwe dla lokowania produktu
str. 186


1. Uwagi wprowadzające
str. 186

2. Prawo właściwe dla nieuczciwej konkurencji
str. 191

3. Prawo właściwe dla naruszenia praw autorskich
str. 197

4. Prawo właściwe dla naruszenia dóbr osobistych
str. 206

5. Prawo właściwe dla naruszenia znaków towarowych
str. 209

Bibliografia
str. 211

Ukryj

Opis:

Publikacja jest pierwszym na rynku opracowaniem dotyczącym problematyki lokowania produktu po implementacji dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych. Książka zawiera omówienie takich zagadnień jak: - zalety i wady lokowania produktu, - różnice między lokowaniem produktu a kryptoreklamą, - odpowiedzialność agencji reklamowych za delikty reklamowe, - skutki naruszenia praw autorskich przez lokowanie produktu. Praca przedstawia ponadto historię zjawiska lokowania produktu oraz jego funkcjonowanie w prawie amerykańskim i systemach prawnych państw Unii Europejskiej. Publikacja przeznaczona jest zarówno dla teoretyków prawa reklamy i prawa mediów, jak i dla praktyków, którzy spotykają się z problematyką lokowania produktu w swojej pracy (pracowników agencji reklamowych, scenarzystów, producentów, reżyserów). Opracowanie będzie także cennym źródłem informacji dla studentów prawa, zarządzania, marketingu i dziennikarstwa.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0773-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 224
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-1937:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów