Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Wróbel (red. nauk.), Dagmara Kornobis-Romanowska, Justyna Łacny,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2012
Kod: KAM-1882:W01P01  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 269,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 242,10 zł. ( Oszczędzasz: 26,90 zł. )

Spis treści: 

Traktat z Lizbony: nowy porządek konstytucyjny w służbie demokracji europejskiej
str. I

Wstęp do wydania drugiego
str. III

Wstęp do wydania pierwszego
str. V

Wykaz skrótów
str. 11


Akty prawne
str. 11

Periodyki
str. 11

Inne
str. 13

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
str. 15


Opinie Trybunału Sprawiedliwości
str. 41

Wyroki ETPCz
str. 42

Inne orzeczenia
str. 43

Orzeczenia Sądu
str. 44


Orzeczenia Sądu ds. Służby Publicznej
str. 55

Wykaz aktów prawnych
str. 56


Źródła prawa europejskiego
str. 56

Rozporządzenia
str. 56

Dyrektywy
str. 59

Decyzje
str. 60

Inne
str. 63

Źródła prawa polskiego
str. 69

Ustawy
str. 69

Orzeczenia SN
str. 69

Orzeczenia TK
str. 69

CZĘŚĆ SZÓSTA. POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE I FINANSOWE
str. 71


TYTUŁ I . POSTANOWIENIA INSTYTUCJONALNE
str. 71

Rozdział 1. Instytucje
str. 71

Sekcja 1. Parlament Europejski
str. 71

Artykuł 223
str. 71

Artykuł 224
str. 95

Artykuł 225
str. 100

Artykuł 226
str. 103

Artykuł 227
str. 106

Artykuł 228
str. 110

Artykuł 229
str. 115

Artykuł 230
str. 117

Artykuł 231
str. 121

Artykuł 232
str. 124

Artykuł 233
str. 127

Artykuł 234
str. 131

Sekcja 2 . Rada Europejska
str. 135

Artykuł 235
str. 135

Artykuł 236
str. 141

Sekcja 3. Rada
str. 144

Artykuł 237
str. 144

Artykuł 238
str. 152

Artykuł 239
str. 159

Artykuł 240
str. 161

Artykuł 241
str. 167

Artykuł 242
str. 170

Artykuł 243
str. 174

Sekcja 4 . Komisja
str. 176

Artykuł 244
str. 176

Artykuł 245
str. 185

Artykuł 246
str. 191

Artykuł 247
str. 195

Artykuł 248
str. 197

Artykuł 249
str. 203

Artykuł 250
str. 211

Sekcja 5 . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
str. 212

Artykuł 251
str. 212

Artykuł 252
str. 217

Artykuł 253
str. 223

Artykuł 254
str. 228

Artykuł 255
str. 235

Artykuł 256
str. 236

Artykuł 257
str. 245

Artykuł 258
str. 251

Artykuł 259
str. 278

Artykuł 260
str. 281

Artykuł 261
str. 297

Artykuł 262
str. 302

Artykuł 263
str. 307

Artykuł 264
str. 345

Artykuł 265
str. 351

Artykuł 266
str. 363

Artykuł 267
str. 369

Artykuł 268
str. 430

Artykuł 269
str. 435

Artykuł 270
str. 440

Artykuł 271
str. 449

Artykuł 272
str. 455

Artykuł 273
str. 472

Artykuł 274
str. 476

Artykuł 275
str. 484

Artykuł 276
str. 503

Artykuł 277
str. 521

Artykuł 278
str. 528

Artykuł 279
str. 549

Artykuł 280
str. 558

Artykuł 281
str. 562

Sekcja 6 . Europejski Bank Centralny
str. 566

Artykuł 282
str. 566

Artykuł 283
str. 575

Artykuł 284
str. 583

Sekcja 7 . Trybunał Obrachunkowy
str. 587

Artykuł 285
str. 587

Artykuł 286
str. 596

Artykuł 287
str. 602

Rozdział 2 . Akty prawne Unii, procedury przyjmowania i inne postanowienia
str. 615

Sekcja 1. Akty prawne Unii
str. 615

Artykuł 288
str. 615

Artykuł 289
str. 694

Artykuł 290
str. 704

Artykuł 291
str. 713

Artykuł 292
str. 725

Sekcja 2. Procedury przyjmowania aktów i inne postanowienia
str. 729

Artykuł 293
str. 729

Artykuł 294
str. 733

Artykuł 295
str. 742

Artykuł 296
str. 752

Artykuł 297
str. 764

Artykuł 298
str. 776

Artykuł 299
str. 792

Rozdział 3 . Organy doradcze Unii
str. 799

Artykuł 300
str. 799

Sekcja 1. Komitet Ekonomiczno-Społeczny
str. 805

Artykuł 301
str. 805

Artykuł 302
str. 806

Artykuł 303
str. 809

Artykuł 304
str. 812

Sekcja 2. Komitet Regionów
str. 815

Artykuł 305
str. 815

Artykuł 306
str. 818

Artykuł 307
str. 822

Rozdział 4 . Europejski Bank Inwestycyjny
str. 825

Artykuł 308
str. 825

Artykuł 309
str. 832

TYTUŁ II . POSTANOWIENIA FINANSOWE
str. 839

Artykuł 310
str. 839

Rozdział 1. Zasoby własne Unii
str. 858

Artykuł 311
str. 858

Rozdział 2. Wieloletnie ramy finansowe
str. 869

Artykuł 312
str. 869

Rozdział 3. Roczny budżet Unii
str. 875

Artykuł 313
str. 875

Artykuł 314
str. 875

Artykuł 315
str. 883

Artykuł 316
str. 885

Rozdział 4. Wykonanie budżetu i absolutorium
str. 888

Artykuł 317
str. 888

Artykuł 318
str. 895

Artykuł 319
str. 898

Rozdział 5. Postanowienia wspólne
str. 901

Artykuł 320
str. 901

Artykuł 321
str. 903

Artykuł 322
str. 904

Artykuł 323
str. 908

Artykuł 324
str. 910

Rozdział 6. Zwalczanie nadużyć finansowych
str. 911

Artykuł 325
str. 911

TYTUŁ III . WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA
str. 934

Artykuł 326
str. 944

Artykuł 327
str. 947

Artykuł 328
str. 949

Artykuł 329
str. 951

Artykuł 330
str. 959

Artykuł 331
str. 961

Artykuł 332
str. 965

Artykuł 333
str. 965

Artykuł 334
str. 966

CZĘŚĆ SIÓDMA. POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE
str. 968


Artykuł 335
str. 968

Artykuł 336
str. 976

Artykuł 337
str. 988

Artykuł 338
str. 993

Artykuł 339
str. 999

Artykuł 340
str. 1004

Artykuł 341
str. 1055

Artykuł 342
str. 1059

Artykuł 343
str. 1063

Artykuł 344
str. 1067

Artykuł 345
str. 1072

Artykuł 346
str. 1083

Artykuł 347
str. 1097

Artykuł 348
str. 1106

Artykuł 349
str. 1113

Artykuł 350
str. 1117

Artykuł 351
str. 1120

Artykuł 352
str. 1129

Artykuł 353
str. 1161

Artykuł 354
str. 1165

Artykuł 355
str. 1176

Artykuł 356
str. 1184

Artykuł 357
str. 1190

Artykuł 358
str. 1193

Tabele ekwiwalencyjne
str. 1199

Skorowidz
str. 1219

Notki biograficzne
str. 1227

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja jest trzecim, ostatnim tomem komentarza do Traktatu O funkcjonowaniu Unii Europejskiej w wersji Traktatu z Lizbony, podpisanego w dniu 13 grudnia 2007 r. Tom III obejmuje komentarze do art. 223-358 Traktatu. Przedstawiono w nich ustrój i zasady działania instytucji i organów Unii Europejskiej, w tym: Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Rady. Komisji. Trybunatu Sprawiedliwości UE, Europejskiego Banku Centralnego, Trybunatu Obrachunkowego. Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Komitetu Regionów i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Analizie poddano także akty prawne (w tym akty ustawodawcze i nieustawodawcze, procedury ich przyjmowania oraz wymogi uzasadniania i publikacji), skargi wnoszone do TSUE i zasady finansowania Unii. Obszernie omówione zostały również reguły działania Unii jako podmiotu prawa międzynarodowego, zagadnienia związane z jej zdolnością prawną, ponoszoną odpowiedzialnością odszkodowawczą, wzmocnioną współpracą państw członkowskich w UE i inne kwestie ustrojowe decydujące o jej współczesnym kształcie, takie jak: siedziby, języki, przywileje i immunitety, czy zakres terytorialny obowiązywania prawa Unii Europejskiej. Autorzy komentarza to wybitni badacze prawa UE, specjaliści zajmujący się jego teorią i stosowaniem przez instytucje unijne i krajowe. Komentarz przeznaczony jest zarówno dla prawników (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), jak i urzędników administracji państwowej I samorządowej, przedsiębiorców oraz naukowców i studentów zajmujących się szeroko rozumianą integracją europejską. "Traktat lizboński zmienił architekturę Unii przez reformę istniejących instytucji i utworzenie nowych. Oznaczał on koniec długiego marszu ku temu, aby Parlament Europejski w pełni współdecydował wraz z Radą przy tworzeniu prawa we wszystkich obszarach. (...) Traktat lizboński jest kluczowym instrumentem dalszej integracji europejskiej. Aby wykorzystać go w pełni, musimy go poznać i zrozumieć. Dlatego bardzo cieszę się z wydania tego komentarza, który będzie lekturą obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych prawem Unii Europejskiej". Z przedmowy prof. Jerzego Buzka

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1558-6 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1240
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1882:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów