Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Andrzej Wróbel (red. nauk.), Krystyna Kowalik-Bańczyk, Monika Szwarc-Kuczer,
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2012
Kod: KAM-1903:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 269,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 242,10 zł. ( Oszczędzasz: 26,90 zł. )

Spis treści: 

Traktat z Lizbony: nowy porządek konstytucyjny w służbie demokracji europejskiej
str. I

Wstęp do wydania drugiego
str. III

Wstęp do wydania pierwszego
str. V

Wykaz skrótów
str. 11


Akty prawne
str. 11

Periodyki
str. 11

Inne
str. 14

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
str. 17


Opinie Trybunału Sprawiedliwości
str. 56

Wyroki Trybunału EFTA
str. 56

Wyroki Sądu
str. 57

Wykaz aktów prawnych
str. 66


Źródła prawa europejskiego
str. 66

Rozporządzenia
str. 66

Dyrektywy
str. 82

Decyzje
str. 100

Inne
str. 115

Źródła prawa polskiego
str. 133

Akty prawne
str. 133

Orzecznictwo sądów polskich
str. 133

Inne dokumenty
str. 133

TYTUŁ VI. TRANSPORT
str. 143

Artykuł 90
str. 143

Artykuł 91
str. 149

Artykuł 92
str. 158

Artykuł 93
str. 160

Artykuł 94
str. 164

Artykuł 95
str. 165

Artykuł 96
str. 169

Artykuł 97
str. 172

Artykuł 98
str. 173

Artykuł 99
str. 175

Artykuł 100
str. 177

TYTUŁ VII. WSPÓLNE REGUŁY W DZIEDZINIE KONKURENCJI, PODATKÓW I ZBLIŻENIA USTAWODAWSTW
str. 182

Rozdział 1. Reguły konkurencji
str. 182

Sekcja 1. Reguły mające zastosowanie do przedsiębiorstw
str. 182

Artykuł 101
str. 182

Artykuł 102
str. 314

Artykuł 103
str. 350

Artykuł 104
str. 359

Artykuł 105
str. 363

Artykuł 106
str. 368

Sekcja 2. Pomoc przyznawana przez państwa
str. 423

Artykuł 107
str. 423

Artykuł 108
str. 457

Artykuł 109
str. 478

Rozdział 2. Postanowienia podatkowe
str. 484

Artykuł 110
str. 484

Artykuł 111
str. 514

Artykuł 112
str. 516

Artykuł 113
str. 518

Rozdział 3. Zbliżanie ustawodawstw
str. 521

Artykuł 114
str. 521

Artykuł 115
str. 643

Artykuł 116
str. 649

Artykuł 117
str. 654

Artykuł 118
str. 656

TYTUŁ VIII. POLITYKA GOSPODARCZA I PIENIĘŻNA
str. 666

Artykuł 119
str. 666

Rozdział 1. Polityka gospodarcza
str. 683

Artykuł 120
str. 683

Artykuł 121
str. 687

Artykuł 122
str. 697

Artykuł 123
str. 702

Artykuł 124
str. 708

Artykuł 125
str. 712

Artykuł 126
str. 715

Rozdział 2. Polityka pieniężna
str. 739

Artykuł 127
str. 739

Artykuł 128
str. 748

Artykuł 129
str. 756

Artykuł 130
str. 764

Artykuł 131
str. 777

Artykuł 132
str. 787

Artykuł 133
str. 793

Rozdział 3. Postanowienia instytucjonalne
str. 795

Artykuł 134
str. 795

Artykuł 135
str. 800

Rozdział 4. Postanowienia szczególne dla państw członkowskich, których walutą jest euro
str. 802

Artykuł 136
str. 802

Artykuł 137
str. 806

Artykuł 138
str. 811

Rozdział 5. Postanowienia przejściowe
str. 817

Artykuł 139
str. 817

Artykuł 140
str. 826

Artykuł 141
str. 840

Artykuł 142
str. 846

Artykuł 143
str. 853

Artykuł 144
str. 858

TYTUŁ IX. ZATRUDNIENIE
str. 862

Artykuł 145
str. 862

Artykuł 146
str. 873

Artykuł 147
str. 878

Artykuł 148
str. 881

Artykuł 149
str. 891

Artykuł 150
str. 895

TYTUŁ X. POLITYKA SPOŁECZNA
str. 898

Artykuł 151
str. 898

Artykuł 152
str. 908

Artykuł 153
str. 913

Artykuł 154
str. 938

Artykuł 155
str. 943

Artykuł 156
str. 950

Artykuł 157
str. 956

Artykuł 158
str. 986

Artykuł 159
str. 991

Artykuł 160
str. 992

Artykuł 161
str. 996

TYTUŁ XI. EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY
str. 998

Artykuł 162
str. 998

Artykuł 163
str. 1008

Artykuł 164
str. 1010

TYTUŁ XII. EDUKACJA, KSZTAŁCENIE ZAWODOWE, MŁODZIEŻ I SPORT 1011

Artykuł 165
str. 1011

Artykuł 166
str. 1025

TYTUŁ XIII. KULTURA
str. 1031

Artykuł 167
str. 1031

TYTUŁ XIV. ZDROWIE PUBLICZNE
str. 1041

Artykuł 168
str. 1041

TYTUŁ XV. OCHRONA KONSUMENTÓW
str. 1089

Artykuł 169
str. 1089

TYTUŁ XVI. SIECI TRANSEUROPEJSKIE
str. 1123

Artykuł 170
str. 1123

Artykuł 171
str. 1129

Artykuł 172
str. 1140

TYTUŁ XVII. PRZEMYSŁ
str. 1144

Artykuł 173
str. 1144

TYTUŁ XVIII. SPÓJNOŚĆ GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA
str. 1158

Artykuł 174
str. 1168

Artykuł 175
str. 1180

Artykuł 176
str. 1192

Artykuł 177
str. 1197

Artykuł 178
str. 1201

TYTUŁ XIX. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY ORAZ PRZESTRZEŃ KOSMICZNA
str. 1203

Artykuł 179
str. 1203

Artykuł 180
str. 1222

Artykuł 181
str. 1224

Artykuł 182
str. 1228

Artykuł 183
str. 1236

Artykuł 184
str. 1238

Artykuł 185
str. 1240

Artykuł 186
str. 1243

Artykuł 187
str. 1245

Artykuł 188
str. 1248

Artykuł 189
str. 1250

Artykuł 190
str. 1257

TYTUŁ XX. ŚRODOWISKO
str. 1259

Artykuł 191
str. 1259

Artykuł 192
str. 1302

Artykuł 193
str. 1332

TYTUŁ XXI. ENERGETYKA
str. 1337

Artykuł 194
str. 1337

TYTUŁ XXII. TURYSTYKA
str. 1388

Artykuł 195
str. 1388

TYTUŁ XXIII. OCHRONA LUDNOŚCI
str. 1395

Artykuł 196
str. 1395

TYTUŁ XXIV. WSPÓŁPRACA ADMINISTRACYJNA
str. 1400

Artykuł 197
str. 1400

CZĘŚĆ CZWARTA. STOWARZYSZENIE KRAJÓW I TERYTORIÓW ZAMORSKICH
str. 1409


Artykuł 198
str. 1409

Artykuł 199
str. 1414

Artykuł 200
str. 1418

Artykuł 201
str. 1419

Artykuł 202
str. 1421

Artykuł 203
str. 1422

Artykuł 204
str. 1425

CZĘŚĆ PIĄTA. DZIAŁANIA ZEWNĘTRZNE UNII
str. 1427


TYTUŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ ZEWNĘTRZNYCH UNII
str. 1427

Artykuł 205
str. 1427

TYTUŁ II. WSPÓLNA POLITYKA HANDLOWA
str. 1436

Artykuł 206
str. 1436

Artykuł 207
str. 1444

TYTUŁ III. WSPÓŁPRACA Z PAŃSTWAMI TRZECIMI I POMOC HUMANITARNA
str. 1458

Rozdział 1. Współpraca na rzecz rozwoju
str. 1458

Artykuł 208
str. 1458

Artykuł 209
str. 1488

Artykuł 210
str. 1497

Artykuł 211
str. 1501

Rozdział 2. Współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna z państwami trzecimi
str. 1503

Artykuł 212
str. 1503

Artykuł 213
str. 1522

Rozdział 3. Pomoc humanitarna
str. 1524

Artykuł 214
str. 1524

TYTUŁ IV. ŚRODKI OGRANICZAJĄCE
str. 1537

Artykuł 215
str. 1537

TYTUŁ V. UMOWY MIĘDZYNARODOWE
str. 1558

Artykuł 216
str. 1558

Artykuł 217
str. 1575

Artykuł 218
str. 1591

Artykuł 219
str. 1614

TYTUŁ VI. STOSUNKI UNII Z ORGANIZACJAMI MIĘDZYNARODOWYMI I PAŃSTWAMI TRZECIMI ORAZ DELEGATURY UNII
str. 1622

Artykuł 220
str. 1622

Artykuł 221
str. 1635

TYTUŁ VII. KLAUZULA SOLIDARNOŚCI
str. 1638

Artykuł 222
str. 1638

Tabele ekwiwalencyjne
str. 1647

Skorowidz
str. 1667

Notki biograficzne
str. 1681

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja stanowi pierwszy na polskim rynku komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, który z dniem 1 grudnia 2009 r. zastąpił dotychczasowy Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską. Tym samym stanowi ona unikalne i najbardziej aktualne źródło wiedzy o prawie Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony. Tom II komentarza obejmuje art. 90-222 Traktatu, regulujące m.in.: prawo konkurencji i pomoc państwa, harmonizację prawa, polityki Unii (transportową, społeczną, ochrony konsumentów, ochrony środowiska, energetyczną), a także jej stosunki zewnętrzne, w tym wspólną politykę handlową. Opracowanie zawiera analizę dotychczasowych i nowych postanowień Traktatu, uzupełnioną odwołaniami do aktów unijnego prawa wtórnego oraz orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE i sądów polskich. Lektura książki umożliwia czytelnikom uzyskanie pełnej i pogłębionej wiedzy na temat regulacji prawnych objętych zakresem kompetencji Unii Europejskiej. Komentarz przeznaczony jest zarówno dla prawników (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), jak i urzędników administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorców oraz naukowców i studentów zajmujących się szeroko rozumianą integracją europejską. "Traktat lizboński zmienił architekturę Unii przez reformę istniejących instytucji i utworzenie nowych. Oznaczał on koniec długiego marszu ku temu, aby Parlament Europejski w pełni współdecydował wraz z Radą przy tworzeniu prawa we wszystkich obszarach, (...) Traktat lizboński jest kluczowym instrumentem dalszej integracji europejskiej. Aby wykorzystać go w pełni, musimy go poznać i zrozumieć. Dlatego bardzo cieszę się z wydań i a tego komentarza, który będzie lekturą obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych prawem Unii Europejskiej". Z przedmowy prof. Jerzego Buzka

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1641-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1692
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1903:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów