Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Nina Półtorak, Dawid Miąsik, Andrzej Wróbel (red. nauk.),
Seria:  Duże Komentarze LEX
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2012
Kod: KAM-1881:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 269,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 242,10 zł. ( Oszczędzasz: 26,90 zł. )

Spis treści: 

Traktat z Lizbony: nowy porządek konstytucyjny w służbie demokracji europejskiej
str. I

Wstęp do wydania drugiego
str. III

Wstęp do wydania pierwszego
str. V

Wykaz skrótów
str. 9


Akty prawne
str. 9

Periodyki
str. 9

Inne
str. 12

Orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości
str. 15


Opinie Trybunału Sprawiedliwości
str. 82

Wyroki Sądu
str. 84


Inne
str. 86

Wykaz aktów prawnych
str. 87


Źródła prawa europejskiego
str. 87

Rozporządzenia
str. 87

Dyrektywy
str. 97

Decyzje
str. 106

Inne
str. 113

Komunikaty i wnioski Komisji
str. 117

Projekty
str. 119

Inicjatywy państw członkowskich
str. 121

Dokumenty Rady dostępne w rejestrze dokumentów Rady
str. 121

Źródła prawa polskiego
str. 122

Ustawy
str. 122

Rozporządzenia
str. 123

Wyroki TK
str. 123

Wyroki SN
str. 123

Uchwały SN
str. 123

TRAKTAT O FUNKCJONOWANIU UNII EUROPEJSKIEJ
str. 125


Preambuła
str. 125

CZĘŚĆ PIERWSZA. ZASADY
str. 129


Artykuł 1
str. 129

TYTUŁ I. KATEGORIE I DZIEDZINY KOMPETENCJI UNII
str. 170

Artykuł 2
str. 170

Artykuł 3
str. 183

Artykuł 4
str. 202

Artykuł 5
str. 208

Artykuł 6
str. 210

TYTUŁ II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
str. 213

Artykuł 7
str. 213

Artykuł 8
str. 216

Artykuł 9
str. 228

Artykuł 10
str. 232

Artykuł 11
str. 242

Artykuł 12
str. 252

Artykuł 13
str. 260

Artykuł 14
str. 265

Artykuł 15
str. 280

Artykuł 16
str. 300

Artykuł 17
str. 335

CZĘŚĆ DRUGA. NIEDYSKRYMINACJA I OBYWATELSTWO UNII
str. 351


Artykuł 18
str. 351

Artykuł 19
str. 402

Artykuł 20
str. 431

Artykuł 21
str. 455

Artykuł 22
str. 468

Artykuł 23
str. 482

Artykuł 24
str. 491

Artykuł 25
str. 499

CZĘŚĆ TRZECIA. POLITYKI I DZIAŁANIA WEWNĘTRZNE UNII
str. 503


TYTUŁ I. RYNEK WEWNĘTRZNY
str. 503

Artykuł 26
str. 503

Artykuł 27
str. 512

TYTUŁ II. SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW
str. 515

Artykuł 28
str. 515

Artykuł 29
str. 528

Rozdział 1. Unia celna
str. 534

Artykuł 30
str. 534

Artykuł 31
str. 546

Artykuł 32
str. 551

Rozdział 2. Współpraca celna
str. 554

Artykuł 33
str. 554

Rozdział 3. Zakaz ograniczeń ilościowych między państwami członkowskimi
str. 558

Artykuł 34
str. 558

Artykuł 35
str. 597

Artykuł 36
str. 605

Artykuł 37
str. 651

TYTUŁ III. ROLNICTWO I RYBOŁÓWSTWO
str. 665

Artykuł 38
str. 665

Artykuł 39
str. 677

Artykuł 40
str. 699

Artykuł 41
str. 732

Artykuł 42
str. 734

Artykuł 43
str. 745

Artykuł 44
str. 757

TYTUŁ IV. SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB, USŁUG I KAPITAŁU
str. 761

Rozdział 1. Pracownicy
str. 761

Artykuł 45
str. 761

Artykuł 46
str. 823

Artykuł 47
str. 826

Artykuł 48
str. 826

Rozdział 2. Prawo przedsiębiorczości
str. 853

Artykuł 49
str. 853

Artykuł 50
str. 868

Artykuł 51
str. 884

Artykuł 52
str. 888

Artykuł 53
str. 891

Artykuł 54
str. 902

Artykuł 55
str. 927

Rozdział 3. Usługi
str. 929

Artykuł 56
str. 929

Artykuł 57
str. 955

Artykuł 58
str. 965

Artykuł 59
str. 967

Artykuł 60
str. 968

Artykuł 61
str. 969

Artykuł 62
str. 970

Rozdział 4. Kapitał i płatności
str. 973

Artykuł 63
str. 973

Artykuł 64
str. 1003

Artykuł 65
str. 1006

Artykuł 66
str. 1019

TYTUŁ V. PRZESTRZEŃ WOLNOŚCI, BEZPIECZEŃSTWA I SPRAWIEDLIWOŚCI
str. 1021

Rozdział 1. Postanowienia ogólne
str. 1021

Artykuł 67
str. 1021

Artykuł 68
str. 1048

Artykuł 69
str. 1054

Artykuł 70
str. 1075

Artykuł 71
str. 1081

Artykuł 72
str. 1088

Artykuł 73
str. 1094

Artykuł 74
str. 1100

Artykuł 75
str. 1104

Artykuł 76
str. 1115

Rozdział 2. Polityki dotyczące kontroli granicznej, azylu i imigracji
str. 1120

Artykuł 77
str. 1120

Artykuł 78
str. 1132

Artykuł 79
str. 1139

Artykuł 80
str. 1149

Rozdział 3. Współpraca sądowa w sprawach cywilnych
str. 1151

Artykuł 81
str. 1151

Rozdział 4. Współpraca wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych
str. 1184

Artykuł 82
str. 1184

Artykuł 83
str. 1220

Artykuł 84
str. 1239

Artykuł 85
str. 1243

Artykuł 86
str. 1256

Rozdział 5. Współpraca policyjna
str. 1279

Artykuł 87
str. 1279

Artykuł 88
str. 1296

Artykuł 89
str. 1304

Tabele ekwiwalencyjne
str. 1309

Skorowidz
str. 1329

Notki biograficzne
str. 1339


Ukryj

Opis:

Trzytomowy komentarz do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej jest pierwszą na rynku polskim tego typu publikacją poświęconą najważniejszemu - z punktu widzenia obywateli, przedsiębiorców, sądów i organów administracji - aktowi prawa Unii Europejskiej. Tom I obejmuje komentarze do art. 1-89 Traktatu. Przepisy te dotyczą tak ważkich kwestii, jak m.in.: podział kompetencji między Unię i państwa członkowskie, zakaz dyskryminacji, obywatelstwo unijne, swobody rynku wewnętrznego, współpraca w sprawach cywilnych i karnych oraz współpraca policyjna. Poszczególne części dostarczają praktycznych informacji na temat wynikających z przepisów uprawnień lub obowiązków, ich adresatów, treści i charakteru oraz skutków naruszenia przez organy władzy publicznej i jednostki. Komentarze ilustrowane są licznymi przykładami i odwołaniami do orzecznictwa sądów unijnych i polskich oraz piśmiennictwa krajowego i obcego. Książka została przygotowana przez zespół wybitnych specjalistów w zakresie prawa Unii Europejskiej i prawa polskiego, często łączących pracę naukową i dydaktyczną z praktyką. Komentarz przeznaczony jest zarówno dla prawników (sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy), jak i urzędników administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorców oraz naukowców i studentów zajmujących się szeroko rozumianą integracją europejską. Zawiera ponadto informacje przydatne dla każdego obywatela zainteresowanego ogólnymi i praktycznymi skutkami członkostwa Polski w Unii Europejskiej. "Traktat lizboński zmienił architekturę Unii przez reformę istniejących instytucji i utworzenie nowych. Oznaczał on koniec długiego marszu ku temu, aby Parlament Europejski w pełni współdecydował wraz z Radą przy tworzeniu prawa we wszystkich obszarach, (...) Traktat lizboński jest kluczowym instrumentem dalszej integracji europejskiej. Aby wykorzystać go w pełni, musimy go poznać i zrozumieć. Dlatego bardzo cieszę się z wydania tego komentarza, który będzie lekturą obowiązkową dla wszystkich zainteresowanych prawem Unii Europejskiej", Z przedmowy prof. Jerzego Buzka

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1670-5 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 1352
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo Unii Europejskiej i międzynarodowe / Prawo międzynarodowe prywatne
Kod: KAM-1881:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów