Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Budowanie zaangażowania pracowników. Zestaw narzędzi

W jaki sposób specjaliści ds. HR i konsultanci mogą pomóc w osiągnięciu zaangażowania pracowników? Jakie elementy są potrzebne do budowania zaangażowania?

więcej

Autorzy: Rita McGee, Ann Rennie,
Seria:  Biblioteka narzędzi HR
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0765:W02P01  Ilość w paczce: 6

Realizacja:
Produkt nie jest dostępny w sprzedaży.

Spis treści: 

Podziękowania | str. 8

O autorkach | str. 9

Wstęp | str. 11

Jak korzystać z zestawu narzędzi | str. 15

CZĘŚĆ 1. PODSTAWY ZAANGAŻOWANIA | str. 17

Część 1.1. Moduł 1 - biznesowe uzasadnienie zaangażowania pracowników | str. 19


Narzędzie 1. Jak inni uzasadniają potrzebę zaangażowania? | str. 21

Narzędzie 2. Parametry oceny | str. 31

Część 1.2. Moduł 2 - określenie punktu wyjścia | str. 51

Narzędzie 3. Zbieranie danych na temat zaangażowania | str. 53

Narzędzie 4. Tworzenie kwestionariusza oceny zaangażowania | str. 57

Narzędzie 5. Badanie opinii pracowników | str. 67

Narzędzie 6. Wywiad z przełożonymi | str. 73

Narzędzie 7. Badanie opinii klientów | str. 79

Część 1.3. Moduł 3 - wyjaśnienie podstaw zaangażowania | str. 87

Narzędzie 8. Określenie celów przedsiębiorstwa | str. 89

Narzędzie 9. Pułapki, których należy unikać | str. 93

Narzędzie 10. Rola wartości | str. 99

Narzędzie 11. Tworzenie deklaracji systemu wartości | str. 107

Narzędzie 12. Określenie oczekiwań pracodawcy względem pracowników | str. 111

Narzędzie 13. Zrozumienie oczekiwań pracowników względem pracodawcy | str. 117

CZĘŚĆ 2. OKREŚLENIE STRATEGII SUKCESU | str. 125

Część 2.1. Zespoły i ich rola w procesie budowania zaangażowania | str. 127


Narzędzie 14. Zmotywowany członek zespołu | str. 129

Narzędzie 15. Zespoły samozarządzające | str. 135

Narzędzie 16. Zespoły wirtualne | str. 139

Narzędzie 17. Ocena pracy zespołu | str. 149

Narzędzie 18. Skuteczne strategie pracy zespołowej | str. 155

Narzędzie 19. Strategie radzenia sobie ze stresem - zespoły pod presją | str. 161

Narzędzie 20. Rozrywka w pracy | str. 167

Część 2.2. Wpływ przełożonego na zaangażowanie pracowników | str. 171

Narzędzie 21. Inspirowanie pracowników - model Blooma | str. 173

Narzędzie 22. Budowanie marki przywództwa dla wzrostu zaangażowania | str. 179

Narzędzie 23. Kluczowe zachowania kadry kierowniczej w procesie budowy zaangażowania | str. 187

Narzędzie 24. Zarządzanie motywacją w celu zwiększenia zaangażowania | str. 193

Narzędzie 25. Zespół kierowniczy najwyższego szczebla a zaangażowanie pracowników | str. 203

Narzędzie 26. Zachowania szkodzące zaangażowaniu | str. 209

Narzędzie 27. Podtrzymywanie motywacji i zaangażowania w zespołach oraz zarządzanie w okresach silnej presji | str. 215

Część 2.3. Angażowanie interesariuszy | str. 219

Narzędzie 28. Identyfikowanie kluczowych relacji i obszarów zaangażo wania | str. 221

Narzędzie 29. "Głos" pracowników | str. 229

CZĘŚĆ 3. PRZEJŚCIE DO DZIAŁAŃ - ETAP REALIZACJI | str. 235

Część 3.1. Wyjaśnienie "kontraktu" zatrudnienia | str. 237


Narzędzie 30. Definicja uczciwego dnia pracy | str. 239

Narzędzie 31. Czynniki budujące zaangażowanie | str. 245

Narzędzie 32. Tworzenie deklaracji "całkowitego wynagrodzenia" i jej związek z zaangażowaniem | str. 251

Część 3.2. Rekrutacja nastawiona na zaangażowanie | str. 259

Narzędzie 33. Czy istnieje "właściwy" typ pracownika? | str. 261

Narzędzie 34. Czego warto szukać u potencjalnego kandydata do pracy? | str. 267

Narzędzie 35. Czego użyć do oceny kandydata, szukając atrybutów zwiększających zaangażowanie pracowników? | str. 271

Narzędzie 36. Opis stanowiska pracy | str. 277

Narzędzie 37. Różnice indywidualne | str. 281

Część 3.3. Nagradzanie i wyrażanie uznania w ramach budowania zaangażowania | str. 285

Narzędzie 38. Przegląd różnych metod i rodzajów nagradzania oraz ich wpływ na zaangażowanie - które z nich motywują? | str. 287

Narzędzie 39. Rola zarządzania wynikami i jego związek z zaangażowaniem | str. 293

Narzędzie 40. Rola kompetencji w obszarze zaangażowania | str. 297

Narzędzie 41. Radzenie sobie ze słabymi wynikami przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu zaangażowania | str. 303

Narzędzie 42. Zaangażowanie osób, które uniknęły zwolnień | str. 309

Narzędzie 43. Wyrażanie uznania i jego związek z zaangażowaniem | str. 315

Część 3.4. Komunikacja nastawiona na zaangażowanie | str. 321

Narzędzie 44. Metody i techniki komunikowania celów i oczekiwań | str. 323

Narzędzie 45. Usprawnianie kanałów i procesów komunikacyjnych | str. 333

Narzędzie 46. Współpraca i komunikacja z przedstawicielami pracowników | str. 341

Narzędzie 47. Komunikacja w sytuacji kryzysowej | str. 345

CZĘŚĆ 4. NAUKA I ZAANGAŻOWANIE | str. 351

Część 4.1. Warunki zaangażowania | str. 353


Narzędzie 48. Ocena zewnętrzna metodą scenariuszy | str. 355

Narzędzie 49. Koncentracja na wewnętrznych procesach | str. 365

Część 4.2. Zaangażowane przedsiębiorstwo | str. 367

Narzędzie 50. Zaangażowane przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które się uczy | str. 369

Narzędzie 51. Podejście przedsiębiorstwa do nauki i rozwoju | str. 371

Część 4.3. Zaangażowana jednostka | str. 375

Narzędzie 52. Wdrożenie i zaangażowanie | str. 377

Narzędzie 53. Praca ze strefami komfortu - zdolność uczenia się | str. 383

Narzędzie 54. Jak osiągnąć stan przepływu (flow)? | str. 387

Narzędzie 55. Cykle energetyczne | str. 391

Narzędzie 56. Czy dbamy o zadowolenie "pokolenia Milenium"? | str. 395

Narzędzie 57. Rozwój kadry kierowniczej w celu zwiększenia zaangażowania | str. 397

Narzędzie 58. Narzędzie samooceny zdolności kierowniczych | str. 403

Bibliografia | str. 407

Ukryj

Opis:

Książka zawiera zestaw 58 nowoczesnych narzędzi i sposobów podejścia do budowania zaangażowania pracowników. Zamieszczone w niej materiały w sposób kompleksowy przedstawiają proces budowania zaangażowania - począwszy od rozpoznania potrzeb danej organizacji, poprzez określenie strategii budowania zaangażowania i wdrażanie jej w życie, po stworzenie zaangażowanego przedsiębiorstwa, umiejącego rozwijać się i uczyć.

Czytelnik znajdzie tu odpowiedzi na kluczowe pytania:

  • Jakie elementy są potrzebne do budowania zaangażowania pracowników?
  • W jaki sposób specjaliści ds. HR i konsultanci mogą pomóc w osiągnięciu zaangażowania?
  • Kto powinien włączyć się w ten proces?

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8213-7 , Oprawa: twarda , Format: A4 (210 × 297 mm) , 300
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: HR Kadry
Kod: OFE-0765:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów