Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  Autorzy: Joanna Banasiuk,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety Stan prawny:  1.03.2012 r.
Kod: KAM-1870;pakiet-el  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Ebook: Link do pobrania ebooka jest w zamówieniu przy tytule. Kliknij w link, pobierz ebooka i zapisz na swoim urządzeniu.
Cena podstawowa brutto: 83,16 zł.
Twoja cena brutto już od: 74,84 zł. ( Oszczędzasz: 8,32 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Utwór współautorski w ujęciu historycznym
str. 23


1. Uwagi ogólne
str. 23

2. Monistyczny model prawa autorskiego
str. 26

3. Dualistyczny model prawa autorskiego
str. 32

4. Geneza i ewolucja unormowań dotyczących współtwórczości w prawie niemieckim
str. 40

5. Geneza i rozwój współtwórczości w polskim prawie autorskim
str. 43

5.1. Utwór współautorski na ziemiach polskich pod zaborami
str. 44

5.2. Zagadnienie współtwórczości w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1922
str. 45

5.3. Dzieło współautorskie na gruncie ustawy z dnia 29 marca 1926 r. o prawie autorskim
str. 46

5.4. Współtwórczość w świetle ustawy z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim
str. 47

5.5. Utwór współautorski w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 48

6. Wnioski końcowe
str. 51

Rozdział II
Wniesienie twórczego wkładu jako podstawowa przesłanka powstania współtwórczości
str. 55


1. Uwagi ogólne
str. 55

2. Koncepcje doktrynalne dotyczące sposobów ujęcia twórczości
str. 58

3. Cechy oryginalności i indywidualności utworu
str. 66

3.1. Przesłanka oryginalności utworu
str. 67

3.2. Wymóg indywidualności dzieła
str. 73

4. Ilość i jakość wkładów twórczych w powstanie dzieła
str. 83

5. Charakter wkładów osób biorących udział w powstaniu dzieła współautorskiego
str. 91

5.1. Wkłady twórcze
str. 92

5.2. Wkłady nietwórcze
str. 97

6. Uznanie osoby za współtwórcę dzieła
str. 106

7. Wnioski końcowe
str. 113

Rozdział III
Porozumienie współtwórców a powstanie współtwórczości
str. 120


1. Uwagi ogólne
str. 120

2. Stanowiska w doktrynie i judykaturze dotyczące porozumienia między współtwórcami
str. 121

3. Powstanie dzieła współautorskiego rozłącznego i nierozłącznego przy zaistnieniu porozumienia między współtwórcami
str. 122

4. Porozumienie współtwórców warunkujące powstanie utworu współautorskiego określonego rodzaju
str. 126

5. Dopuszczalność powstania dzieła współautorskiego w braku porozumienia
str. 130

6. Ukończenie dzieła przez osobę trzecią
str. 132

7. Charakter prawny, treść i forma porozumienia
str. 136

8. Wnioski końcowe
str. 142

Rozdział IV
Utwór współautorski a inne rodzaje dzieł wspólnych
str. 146


1. Uwagi ogólne
str. 146

2. Utwór współautorski w niemieckiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 148

3. Utwory współautorskie w polskiej ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych
str. 159

3.1. Utwory współautorskie rozłączne
str. 159

3.2. Utwory współautorskie nierozłączne
str. 167

4. Utwór współautorski a utwór połączony
str. 171

5. Dzieło współautorskie a utwór zbiorowy
str. 177

6. Współtwórczość a prawa zależne
str. 180

7. Wnioski końcowe
str. 183

Rozdział V
Autorskie prawa majątkowe i osobiste do utworu współautorskiego
str. 187


1. Uwagi ogólne
str. 187

2. Autorskie prawa majątkowe do utworu współautorskiego
str. 189

3. Wspólność autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom
str. 199

4. Powstanie wspólności autorskich praw majątkowych
str. 205

5. Charakter wspólności autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego
str. 208

5.1. Charakter wspólności autorskich praw majątkowych w prawie niemieckim
str. 209

5.2. Charakter wspólności autorskich praw majątkowych w prawie polskim
str. 214

6. Czas trwania autorskich praw majątkowych do dzieła współautorskiego
str. 219

7. Autorskie prawa osobiste do utworu współautorskiego
str. 222

7.1. Autorskie prawo osobiste a ogólne prawo osobistości w prawie niemieckim
str. 224

7.2. Autorskie prawa osobiste a prawa osobiste powszechnego prawa cywilnego
str. 230

8. Koncepcje doktrynalne dotyczące objęcia wspólnością autorskich praw osobistych
str. 238

8.1. Stanowisko przedstawicieli doktryny niemieckiej wobec koncepcji wspólności autorskich uprawnień osobistych
str. 238

8.2. Koncepcje doktrynalne dotyczące autorskich praw osobistych do utworu współautorskiego w prawie polskim
str. 242

9. Wnioski końcowe
str. 248

Rozdział VI
Wykonywanie autorskich praw majątkowych i osobistych do utworu współautorskiego
str. 253


1. Uwagi ogólne
str. 253

2. Wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego
str. 256

2.1. Prawo niemieckie
str. 256

2.2. Prawo polskie
str. 259

3. Zgoda na wykonywanie autorskich praw majątkowych do utworu współautorskiego
str. 262

3.1. Pojęcie, forma i treść zgody
str. 262

3.2. Orzeczenie sądu zastępujące zgodę
str. 267

3.3. Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa autorskiego do całości utworu
str. 269

4. Odesłanie do przepisów kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych w odniesieniu do autorskich praw majątkowych przysługujących współtwórcom
str. 272

4.1. Instytucja odesłania - pojęcie, cel i funkcje
str. 272

4.2. Przykłady zastosowania instytucji odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o współwłasności w częściach ułamkowych w prawie cywilnym
str. 281

4.3. Rozporządzanie udziałem we wspólnym prawie
str. 283

4.4. Zarząd wspólnym prawem
str. 288

4.5. Pożytki i inne przychody
str. 295

4.6. Zniesienie wspólnego prawa
str. 296

4.7. Ocena zastosowania instytucji odesłania w art. 9 ust. 5 pr. aut.
str. 298

5. Wykonywanie autorskich praw osobistych do dzieła współautorskiego
str. 299

6. Dopuszczalność zawierania umów w przedmiocie autorskich praw osobistych
str. 304

7. Wnioski końcowe
str. 308

Konkluzje
str. 313

Bibliografia
str. 325

Wykaz aktów prawnych
str. 341

Orzecznictwo sądowe
str. 343Ukryj

Opis:

.. Publikacja zawiera rozwazania dotyczace istoty i powstania wspóltwórczosci na gruncie prawa autorskiego oraz wynikajacych z tego skutków prawnych. W pracy zostaly omówione m.in. nastepujace zagadnienia: – róznica miedzy wspólautorstwem a wspóludzialem w procesie nietwórczym po powstaniu utworu, – status dziela porzuconego, a nastepnie ukonczonego przez osobe trzecia, – koniecznosc porozumienia wspóltwórców podczas tworzenia utworu wspólautorskiego. .. Dla pelniejszego przedstawienia istoty wspóltwórczosci porównano utwór wspólautorski z innymi rodzajami dziel laczacych wklady twórcze pochodzace od kilku osób. .. Ksiazka przeznaczona jest zarówno dla sedziów, adwokatów, radców prawnych, jak i dla teoretyków prawa. Stanowi cenna pomoc dla samych twórców oraz wszystkich zainteresowanych problematyka wspóltwórczosci.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0737-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 352
Rodzaj: monografia , Medium: pakiet
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1870;pakiet-el Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów