Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Bartosz Brożek,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1966:W01D01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 59,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 53,10 zł. ( Oszczędzasz: 5,90 zł. )

Spis treści: 

PRZEDMOWA
str. 9

WPROWADZENIE
Zagadka normatywności
str. 11

ROZDZIAŁ 1
Tradycyjne koncepcje normatywności
str. 23


1. Klasyczne teorie prawa natury
str. 24

1.1. Logos i telos
str. 24

1.2. Kryzys
str. 33

2. Źródła normatywności w koncepcjach nowożytnych
str. 36

2.1. Woluntaryzm
str. 38

2.2. Realizm
str. 48

2.3. Refleksyjne potwierdzenie
str. 54

2.4. Autonomia
str. 62

ROZDZIAŁ 2
Pojęcie normatywności w filozofii prawa
str. 68


1. Rozdroża pozytywizmu
str. 68

1.1. Pozytywizm kontra non-pozytywizm
str. 68

1.2. Trywialność Pojęcia prawa
str. 74

1.3. Zdegenerowany program badawczy
str. 78

2. Dualizm
str. 81

2.1. Kant
str. 81

2.2. Kelsen
str. 84

2.3. Alexy
str. 88

3. Redukcjonizm
str. 92

3.1. Holmes i Ścieżka prawa
str. 92

3.2. Psychologizm Petrażyckiego
str. 95

ROZDZIAŁ 3
Wittgensteinowskie ujęcie reguł
str. 104


1. Via negativa
str. 105

1.1. Warunek wzoru i warunek racji
str. 105

1.2. Przeciw Kartezjuszowi
str. 109

2. Via positiva
str. 116

2.1. Paradoks
str. 116

2.2. Ku teorii reguł
str. 121

2.3. Wittgenstein a reguły prawne
str. 134

ROZDZIAŁ 4
W Popperowskim świecie 3
str. 140


1. Ontologia Poppera
str. 140

1.1. Świat 3
str. 140

1.2. In Defense of Popper
str. 144

1.3. Porównywanie ontologii
str. 154

2. Reguły i normatywność
str. 162

2.1. Wartości w świecie 3
str. 162

2.2. Popper i Wittgenstein
str. 169

2.3. Pytanie ontologiczne: ku ontologii reguł
str. 171

ROZDZIAŁ 5
Biologia i reguły
str. 181


1. Między filozofią a nauką
str. 182

1.1. Struktura teorii biologicznych
str. 184

1.2. Filozofia w biologii
str. 189

1.3. Hipoteza
str. 192

2. Scenariusz ewolucyjny
str. 194

2.1. Natura czy kultura?
str. 195

2.2. Mutualizm
str. 204

2.3. Mimeza
str. 211

3. Architektura neuronalna
str. 216

3.1. Kierowanie się regułą
str. 216

3.2. Neuronalne podstawy imitacji
str. 221

3.3. Emocje i decyzje
str. 231

4. Refutacje
str. 236

5. Ontologia reguł z perspektywy biologii
str. 243

ROZDZIAŁ 6
Normatywność prawa
str. 249


1. Normatywność rudymentarna i abstrakcyjna
str. 249

1.1. Teza ontologiczna
str. 249

1.2. Teza epistemologiczna
str. 254

1.3. Teza o normatywności sensu stricto
str. 258

1.4. Teza psychologiczna
str. 264

2. Alternatywne wyjaśnienia normatywności prawa
str. 267

2.1. Konwencjonalizm
str. 268

2.2. Konstytutywizm
str. 271

2.3. Prawo jako plan
str. 274

2.4. Ewolucyjna filozofia prawa
str. 278

3. Konsekwencje teoretyczne i perspektywy badawcze
str. 286

3.1. Pojęcie i obowiązywanie prawa
str. 286

3.2. Prawo znaturalizowane
str. 292

ZAKOŃCZENIE
A jeśli normatywności nie ma...
str. 301

BIBLIOGRAFIA
str. 30


Ukryj

Opis:

Książka rysuje obraz współczesnej debaty nad normatywnością prawa i stanowi istotny głos w tej debacie. Pokazuje też, w jaki sposób w refl eksję fi lozofi cznoprawną i fi lozofi czną włączać można ustalenia współczesnych nauk biologicznych. Autor analizuje problem normatywności nie tylko w kontekście prawnym, ale też w szerszej perspektywie obejmującej różne systemy reguł (moralność, język, logika). Analizy mają charakter interdyscyplinarny: autor sięga po argumenty prawnicze, fi lozofi czne, logiczne, a także odwołuje się do ustaleń nauki, w szczególności zaś teorii ewolucji i neuroscience. Publikacja jest przeznaczona dla teoretyków i fi lozofów prawa, dogmatyków prawa, fi lozofów, przedstawicieli nauk kognitywnych i studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0785-7 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 314
Rodzaj: podręcznik prawo , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo ogólne
Kod: KAM-1966:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów