Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Dawid Miąsik,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2012 r.
Kod: KAM-1925:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 13

Wstęp
str. 21

Rozdział I
Prawo ochrony konkurencji a prawo własności intelektualnej - problem badawczy
str. 31


1.1. Wprowadzenie
str. 31

1.2. Zagadnienia terminologiczne
str. 32

1.2.1. Prawo ochrony konkurencji
str. 32

1.2.2. Prawo i prawa własności intelektualnej
str. 35

1.2.3. Sprawa z zakresu ochrony konkurencji dotycząca praw własności intelektualnej
str. 41

1.2.4. Nabywanie, istnienie i wykonywanie praw własności intelektualnej
str. 43

1.2.5. Towar inkorporujący prawa własności intelektualnej
str. 44

1.3. Styk prawa ochrony konkurencji i prawa własności intelektualnej
str. 47

1.3.1. Systemowe związki między prawem ochrony konkurencji i prawem własności intelektualnej
str. 47

1.3.2. Pozorny styk prawa ochrony konkurencji i prawa własności intelektualnej
str. 53

1.3.3. Rzeczywisty styk prawa ochrony konkurencji i prawa własności intelektualnej
str. 59

1.3.4. Modele regulacji relacji między prawem ochrony konkurencji a prawem własności intelektualnej
str. 69

1.4. Podsumowanie - perspektywa badawcza
str. 74

Rozdział II
Aksjologiczne podstawy kształtowania stosunku prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej
str. 78


2.1. Wprowadzenie
str. 78

2.2. Pojęcie i rodzaje konkurencji
str. 79

2.2.1. Znaczenie definicji konkurencji
str. 79

2.2.2. Konkurencja jako rywalizacja
str. 81

2.2.3. Konkurencja jako stan rynku (konkurencja statyczna)
str. 85

2.2.4. Konkurencja jako proces (konkurencja dynamiczna)
str. 90

2.2.4.1. Zarys podstawowych koncepcji konkurencji dynamicznej
str. 90

2.2.4.2. Pojęcie i istota konkurencji dynamicznej
str. 99

2.2.4.3. Wpływ na stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej
str. 104

2.3. Wpływ praw własności intelektualnej na konkurencję
str. 106

2.3.1. Siła rynkowa
str. 106

2.3.2. Różnicowanie produktów
str. 114

2.3.3. Prawa własności intelektualnej jako źródła barier wejścia na rynek
str. 117

2.3.4. Prawa własności intelektualnej a innowacje
str. 121

2.3.4.1. Konkurencja a innowacje
str. 121

2.3.4.2. Prawa własności intelektualnej jako zachęta do innowacji
str. 129

2.3.5. Strategiczne używanie praw własności intelektualnej
str. 140

2.4. Cele prawa ochrony konkurencji
str. 144

2.4.1. Znaczenie celów prawa ochrony konkurencji
str. 144

2.4.2. Maksymalizacja efektywności działania
str. 147

2.4.2.1. Efektywność alokacyjna
str. 148

2.4.2.2. Efektywność produkcyjna
str. 152

2.4.2.3. Efektywność dynamiczna
str. 153

2.4.2.4. Efektywność a dobrobyt społeczeństwa
str. 157

2.4.3. Maksymalizacja korzyści konsumentów
str. 160

2.4.4. Ochrona wolności konkurencji
str. 164

2.5. Podsumowanie
str. 167

Rozdział III
Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej w ujęciu doktrynalnych teorii relacji
str. 171


3.1. Wprowadzenie
str. 171

3.2. Pojęcie i rodzaje teorii relacji
str. 172

3.3. Teorie formalne
str. 174

3.3.1. Teoria autonomii prawa własności intelektualnej
str. 174

3.3.2. Teoria zakresu wyłączności
str. 179

3.3.3. Teoria istoty prawa wyłącznego
str. 196

3.3.4. Teoria formalna alokacji rynku
str. 200

3.3.5. Teoria wykonywania praw własności intelektualnej
str. 204

3.3.6. Teoria nadużycia prawa wyłącznego
str. 208

3.4. Teorie materialne
str. 212

3.4.1. Teoria komparatywnej przewagi konkurencyjnej
str. 212

3.4.2. Teoria współczynnikowa
str. 215

3.4.3. Teoria materialna alokacji rynku
str. 221

3.4.4. Teoria konkurencji przez imitację i konkurencji przez substytucję
str. 227

3.4.5. Teoria porównawczego efektu konkurencyjnego
str. 232

3.4.6. Teoria wpływu na alokację zasobów
str. 234

3.5. Koncepcje niebędące teoriami relacji
str. 236

3.5.1. Teoria jednolitego traktowania praw własności
str. 236

3.5.2. Teoria komplementarności
str. 241

3.5.3. Teoria nadrzędności prawa ochrony konkurencji
str. 251

3.6. Podsumowanie
str. 253

Rozdział IV
Stosunek prawa antytrustowego Stanów Zjednoczonych Ameryki do prawa własności intelektualnej
str. 257


4.1. Wprowadzenie
str. 257

4.2. Kontekst systemowy
str. 258

4.3. Ewolucja relacji między prawem antytrustowym a prawem własności intelektualnej
str. 261

4.3.1. Periodyzacja
str. 261

4.3.2. Autonomia prawa własności intelektualnej
str. 262

4.3.3. Dominacja teorii zakresu wyłączności
str. 266

4.3.4. Instytucja nadużycia patentu i prawa autorskiego a teoria nadużycia prawa wyłącznego
str. 281

4.3.5. Wpływ reorientacji polityki konkurencji na stosunek prawa antytrustowego do prawa własności intelektualnej
str. 284

4.4. Aktualny kształt stosunku prawa antytrustowego do prawa własności intelektualnej
str. 298

4.4.1. Kontekst ogólny
str. 298

4.4.2. Podstawowa teoria relacji
str. 301

4.4.3. Odstępstwa od teorii zakresu wyłączności
str. 310

4.4.4. Perspektywy recepcji teorii materialnych
str. 321

4.4.4.1. Cele prawa antytrustowego
str. 321

4.4.4.2. Kryteria i wyznaczniki ograniczenia konkurencji
str. 327

4.4.4.3. Ocena dotychczasowej praktyki w świetle teorii materialnych
str. 332

4.5. Podsumowanie
str. 335

Rozdział V
Stosunek unijnego prawa konkurencji do prawa własności intelektualnej
str. 339


5.1. Wprowadzenie
str. 339

5.2. Kontekst systemowy
str. 340

5.3. Ewolucja relacji między unijnym prawem konkurencji a prawem własności intelektualnej
str. 358

5.3.1. Periodyzacja
str. 358

5.3.2. Odrzucenie teorii zakresu wyłączności
str. 361

5.3.3. Rozróżnienie między istnieniem a wykonywaniem praw wyłącznych
str. 364

5.3.4. Okres ograniczenia zakresu zastosowania unijnych reguł konkurencji za pomocą teorii szczególnego przedmiotu ochrony
str. 371

5.3.4.1. Teoria szczególnego przedmiotu ochrony
str. 371

5.3.4.2. Nieadekwatność innych teorii formalnych
str. 375

5.4. Aktualny kształt stosunku unijnego prawa konkurencji do prawa własności intelektualnej
str. 377

5.4.1. Płaszczyzna formalna
str. 377

5.4.2. Wpływ reformy unijnego prawa konkurencji na jego stosunek do prawa własności intelektualnej
str. 384

5.4.3. Perspektywy recepcji materialnych teorii relacji
str. 392

5.4.3.1. Cele unijnego prawa konkurencji
str. 393

5.4.3.2. Kryteria i wyznaczniki ograniczenia konkurencji
str. 399

5.4.3.3. Ocena dotychczasowej praktyki w świetle teorii materialnych
str. 412

5.5. Podsumowanie
str. 416

Rozdział VI
Stosunek polskiego prawa antymonopolowego do prawa własności intelektualnej
str. 422


6.1. Wprowadzenie
str. 422

6.2. Prawo kartelowe II Rzeczypospolitej
str. 423

6.3. Ewolucja normatywnej podstawy kształtowania stosunku prawa antymonopolowego do prawa własności intelektualnej
str. 426

6.3.1. Ustawa z 1987 r.
str. 426

6.3.2. Ustawa z 1990 r.
str. 428

6.3.2.1. Pierwotna regulacja
str. 428

6.3.2.2. W brzmieniu od 1995 r.
str. 436

6.3.3. Ustawa z 2000 r.
str. 444

6.3.4. Ustawa z 2007 r.
str. 450

6.4. Perspektywa recepcji teorii materialnych
str. 456

6.4.1. Cele prawa antymonopolowego
str. 456

6.4.2. Kryteria i wyznaczniki ograniczenia konkurencji
str. 462

6.4.3. Konsekwencje dla możliwości zastosowania teorii materialnych
str. 464

6.5. Kontekst systemowy
str. 472

6.5.1. Stosunek prawa antymonopolowego do prawa własności intelektualnej w świetle Konstytucji RP
str. 472

6.5.2. Wpływ prawa UE na kształtowanie stosunku prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej w państwach członkowskich
str. 486

6.6. Podsumowanie
str. 492

Rozdział VII
Stosunek prawa ochrony konkurencji do prawa własności intelektualnej w świetle prawa międzynarodowego
str. 496


7.1. Wprowadzenie
str. 496

7.2. Główne inicjatywy przed porozumieniem TRIPS
str. 498

7.2.1. Karta hawańska
str. 498

7.2.2. Zbiór wielostronnie uzgodnionych zasad i reguł kontroli restrykcyjnych praktyk gospodarczych
str. 500

7.2.3. Międzynarodowy kodeks transferu technologii
str. 501

7.2.4. Projekt Międzynarodowego kodeksu antytrustowego
str. 502

7.3. Porozumienie TRIPS
str. 504

7.4. Podsumowanie
str. 522

Zakończenie
str. 525

Bibliografia
str. 543

Ukryj

Opis:

.. Ksiazka jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym kompleksowym opracowaniem zagadnien z pogranicza prawa ochrony konkurencji i prawa wlasnosci intelektualnej. .. Publikacja zawiera wskazówki pozwalajace ocenic przedsiebiorcom i ich pelnomocnikom procesowym ryzyko zwiazane z mozliwoscia uznania okreslonej postaci komercjalizacji praw wlasnosci intelektualnej za niedozwolone praktyki monopolistyczne. W opracowaniu wyjasniono takze, w jaki sposób powinny procedowac sady orzekajace w sprawach z zakresu ochrony konkurencji dotyczacych praw wlasnosci intelektualnej. .. Autor przedstawia szereg argumentów, jakie moga podnosic pelnomocnicy procesowi przedsiebiorców, wraz ze wskazaniem ich adekwatnosci/nieadekwatnosci w odniesieniu do róznych praktyk ograniczajacych konkurencje oraz róznych rynków. .. Ksiazka adresowana jest zarówno do praktyków prawa – sedziów, radców prawnych, aplikantów sadowych i radcowskich, jak i teoretyków prawa zainteresowanych ochrona konkurencji i prawem wlasnosci intelektualnej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0731-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 588
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1925:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów