Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Marek Smolak,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.03.2012 r.
Kod: KAM-1896:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Część pierwsza
Wykładnia celowościowa z perspektywy instytucjonalnej
str. 23

Rozdział I
Odwoływanie się do celów w wykładni celowościowej. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości
str. 25


1. Wprowadzenie
str. 25

2. Założenia metodologiczne badań
str. 27

3. Organizacja i wyniki badań
str. 30

4. Dyskusja i analiza wyników badań
str. 39

Rozdział II
Zagadnienia pojęciowe oraz podstawowe problemy
str. 43


1. Założenia metodologiczne pracy
str. 43

2. Czynnościowe ujęcie wykładni celowościowej
str. 50

Rozdział III
Sposoby rozstrzygania porządku preferencji między dyrektywami wykładni językowej a dyrektywami wykładni funkcjonalnej
str. 55


1. Podejście heteronomiczne
str. 55

2. Podejście holistyczne
str. 58

3. Podejście autonomiczne
str. 61

Rozdział IV
Znaczenie zwrotów tekstu prawnego
str. 63

Rozdział V
Kontekst pozajęzykowy a ustalanie znaczenia tekstu prawnego
str. 69

Rozdział VI
Kontekst pozajęzykowy a jednoznaczność tekstu prawnego
str. 73

Rozdział VII
Kontekst funkcjonalny jako instytucjonalna rzeczywistość społeczna
str. 81

Rozdział VIII
Cel tekstu prawnego jako fakt instytucjonalny
str. 95

Rozdział IX
Warunki prawdziwości twierdzeń o celach tekstu prawnego
str. 111

Rozdział X
Ustalanie związku między znaczeniem tekstu prawnego a realizacją jego celu jako konwencjonalna praktyka społeczna
str. 117


1. Uwagi wstępne
str. 117

2. Niedookreśloność i nieostrość pojęć tekstu prawnego
str. 120

3. Otwarta tekstowość a niedookreśloność pojęć tekstu prawnego
str. 131

4. Eliminowanie wieloznaczności pojęć niedookreślonych tekstu prawnego jako konwencjonalna praktyka społeczna
str. 136

5. Czy rdzeń semantyczny pojęć nieostrych jest konwencjonalnie wyznaczony?
str. 163

Część druga
Wykładnia celowościowa z perspektywy pragmatyki języka
str. 169

Rozdział XI
Badania językowe tekstu prawnego
str. 171


1. Uwagi wprowadzające
str. 171

2. Badania nad językiem: rekonstrukcjonizm oraz deskrypcjonizm a językoznawstwo
str. 174

3. Płaszczyzna językowa badania prawa
str. 183

4. Językowe właściwości tekstu prawnego
str. 185

Rozdział XII
Podstawowe zagadnienia i pojęcia pragmatyki języka
str. 191


1. Semantyka, syntaktyka a pragmatyka języka
str. 191

2. Pragmatyka języka a wykładnia prawa
str. 195

3. Wiedza i kultura prawnicza jako kontekst wykładni celowościowej
str. 202

Rozdział XIII
Tekst prawny z perspektywy pragmatycznej
str. 207


1. Pragmatyczne reguły językowe a tekst prawny
str. 207

2. Teoria aktów mowy J. Austina
str. 211

3. Koncepcja implikatur konwersacyjnych P. Grice'a
str. 213

4. Implikatury konwencjonalne
str. 221

5. Pojęcie presupozycji
str. 224

Rozdział XIV
Presupozycje tekstu prawnego a cel tekstu prawnego
str. 229


1. Presupozycje tekstu prawnego jako presupozycje semantyczne
str. 229

2. Instytucjonalno-normatywny charakter presupozycji ontologicznych tekstu prawnego
str. 234

3. Presupozycje ontologiczne tekstu prawnego a cel tekstu prawnego
str. 242

Bibliografia
str. 249

Orzecznictwo
str. 259


Ukryj

Opis:

.. W publikacji zaprezentowano rozwazania dotyczace problemów dokonywania wykladni celowosciowej. Podstawowe zagadnienia zwiazane sa z ontologia prawa, relacjami miedzy prawem a rzeczywistoscia (dzialaniem), a takze jezykowym charakterem prawa. .. W czesci pierwszej problematyka wykladni celowosciowej zostala przedstawiona z perspektywy instytucjonalnej. Na podstawie analizy orzeczen wydawanych przez naczelne organy wladzy sadowniczej autor uprawdopodobnil hipoteze o intuicyjnym i samooczywistym odwolywaniu sie przez te sady do celów tekstu prawnego. Poruszono takze kwestie dotyczace pojmowania celu tekstu prawnego oraz kontekstu funkcjonalnego omawiane w oparciu o wizje ontologii spolecznej J. Searle’a i koncepcje faktu instytucjonalnego N. MacCormicka. .. W czesci drugiej zagadnienie wykladni celowosciowej przedstawiono z perspektywy pragmatyki jezyka. Rozwazania zaprezentowane tutaj dotycza przede wszystkim problematyki uwzgledniania kontekstu w nadawaniu znaczenia wyrazeniom tekstu prawnego oraz zagadnien zwiazanych z trescia presuponowana tekstu prawnego. Autor odwoluje sie do najbardziej wplywowych koncepcji, w tym teorii implikatur konwersacyjnych, implikatur konwencjonalnych oraz presupozycji ontologicznych tekstu prawnego. .. Ksiazka jest skierowana do osób zajmujacych sie teoretycznymi zagadnieniami wykladni celowosciowej oraz tych, które w swej praktyce orzeczniczej i prawniczej siegaja do dyrektyw wykladni celowosciowej.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0774-1 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 260
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Historia, teoria i filozofia prawa
Kod: KAM-1896:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów