Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Anna Zielińska-Głębocka,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0797:W01D01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorce
str. 9

Wstęp
str. 11

Część I. Realna sfera gospodarki światowej
str. 13

1. Struktura współczesnej gospodarki światowej
str. 15

Współczesna gospodarka światowa - charakterystyka
str. 15

Podstawowe przyczyny przemian w gospodarce światowej
str. 16

Skutki przesunięć między regionami świata dla struktury gospodarki światowej
str. 21

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 39

2. Nowe źródła wzrostu gospodarczego
str. 40


Wzrost długookresowy we współczesnej gospodarce światowej - wprowadzenie
str. 40

Procesy wzrostu gospodarczego w tradycyjnych modelach typu Solowa-Swana
str. 41

Nowa teoria wzrostu endogenicznego
str. 45

Hipoteza konwergencji w teorii wzrostu gospodarczego
str. 50

Pozamodelowe źródła rozwoju gospodarczego
str. 54

Dylematy zrównoważonego rozwoju
str. 57

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 61

3. Zmiany strukturalne w światowej produkcji i handlu dobrami
str. 62


Definicje struktury gospodarczej i zmian strukturalnych
str. 62

Determinanty międzynarodowej specjalizacji produkcji i wymiany
str. 63

Miary struktury gospodarczej i specjalizacji międzynarodowej
str. 73

Klasyfikacje sektorów i produktów
str. 76

Handel światowy według intensywności technologicznej oraz etapów przetwórstwa produkcyjnego
str. 84

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 90

4. Rozwój rynków usługowych i surowcowych
str. 91


Definicja świadczenia usług w skali międzynarodowej
str. 91

Determinanty rozwoju światowych rynków usługowych
str. 92

Handel usługami na świecie
str. 101

Międzynarodowe rynki surowcowe - determinanty i rozwój handlu
str. 105

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 110

Część II. Globalna sfera finansowa
str. 111

5. Globalne rynki finansowe: pieniężne i kapitałowe
str. 113


Globalizacja rynków finansowych - definicje
str. 113

Funkcjonowanie rynku pieniężnego w warunkach globalizacji
str. 115

Rola banków centralnych i polityki pieniężnej
str. 121

Funkcjonowanie międzynarodowych rynków kapitałowych
str. 132

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 147

6. Systemy kursowe i rynki walutowe
str. 148


Definicje i cechy systemów kursu walutowego
str. 148

System kursów sztywnych i płynnych
str. 149

Pośrednie rozwiązania systemów kursowych
str. 152

Optymalne obszary walutowe
str. 156

Kursy i rynki walutowe
str. 162

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 169

7. Kryzysy finansowe i globalne nierównowagi na świecie
str. 170


Definicje kryzysów finansowych
str. 170

Kryzysy walutowe
str. 171

Kryzysy bankowe i zadłużeniowe
str. 177

Globalne nierównowagi na świecie
str. 188

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 192

Część III. Instytucje wobec globalizacji
str. 195


8. Nowe zadania instytucji w warunkach globalizacji
str. 197


Definicje instytucji formalnych i nieformalnych
str. 197

Rola instytucji w rozwoju krajów transformacji
str. 199

Nowe zadania organizacji międzynarodowych
str. 203

Nowe spojrzenie na globalną konkurencyjność
str. 218

Społeczna odpowiedzialność biznesu
str. 225

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 230

9. Unia Europejska w gospodarce światowej
str. 231


Reforma instytucjonalna Unii Europejskiej
str. 231

Pozycja Unii w gospodarce światowej
str. 234

Działania zewnętrzne Unii
str. 238

Pytania kontrolne i problemy do dyskusji
str. 247

Bibliografia
str. 249

Indeks
str. 255


Ukryj

Opis:

Kompendium wiedzy o najważniejszych przemianach zachodzących w gospodarce Światowej w ostatnich dekadach. W książce omówiono zasady funkcjonowania globalnych rynków finansowych oraz wyzwania stojące przed gospodarką światową. Z publikacji można dowiedzieć się. m.in.: * jak funkcjonują globalne rynki finansowe, * jaka jest struktura współczesnej gospodarki światowej i sytuacja najważniejszych rynków wschodzących, * jakie zmiany zachodzą na międzynarodowych rynkach dóbr, usług i surowców, * jakie są zadania niezależnych banków centralnych oraz optymalne rozwiązania w zakresie kursów walutowych, * jak powstają kryzysy, jaki mają przebieg i skutki. Poszczególne zagadnienia są bogato ilustrowane przykładami oraz danymi statystycznymi. Publikacja może być wykorzystywana jako podręcznik akademicki dc nauczania przedmiotów związanych z gospodarką i ekonomią międzynarodową na kierunkach studiów: ekonomia, międzynarodowe stosunki gospodarcze, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, a także na wielu specjalnościach o profilu międzynarodowym, finansowym i europejskim. Jest także cenną propozycją dla przedstawicieli praktyki gospodarczej zajmujących się problematyką międzynarodową. "Za niezwykle szczęśliwą okoliczność należy uznać fakt, że książkę na ten temat przygotowała prof. dr hab. Anna Zielińska-Głębocka. Jej droga życiowa, dorobek naukowy oraz osobowość wskazują bowiem, że na rynek trafi dzieło w pełni spełniające oczekiwania czytelników. Dobrze, że ta książka powstała, dobrze, że powstała właśnie w tej chwili, i dobrze, że wychodzi właśnie spod tego pióra". Prof. dr hab. Adam Budnikowski Szkota Główna Handlowa w Warszawie

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1696-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 264
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0797:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa