Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book

Autorzy: Olaf Włodkowski,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2012 r.
Kod: KAM-1868:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

.. Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monografi cznym pozakodeksowego prawa karnego gospodarczego dotyczacym przepisów karnych ustawy o rachunkowosci z 1994 r. .. Monografi a stanowi poglebiona analize karnistyczna przepisów karnych ustawy o rachunkowosci. W pracy wyjasniono istotne problemy zwiazane z wykladnia tych przepisów, wynikajace w szczególnosci z powiazania przepisów z nieskodyfi kowana dziedzina prawa bilansowego (m.in. typizacja uproszczona, kolizja ustaw w czasie). Autor wydobywa cechy laczace przestepstwa bilansowe, zwraca uwage na nietypowe cechy tych przestepstw na tle przestepstw powszechnych (pospolitych) i innych przestepstw gospodarczych (kodeksowych i pozakodeksowych). .. W ksiazce omówiono m.in.: – zasady odpowiedzialnosci i zasady karania za przestepstwa bilansowe, – zgodnosc przepisów karnych ustawy o rachunkowosci z gwarancyjnymi zasadami prawa karnego, – relacje przepisów karnych ustawy o rachunkowosci do przepisów bazowych prawa bilansowego. .. Publikacja przeznaczona jest w szczególnosci dla osób zajmujacych sie uslugowym prowadzeniem ksiag rachunkowych, bieglych rewidentów, a takze przedstawicieli nauki prawa karnego gospodarczego i osób wykonujacych zawody prawnicze.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1560-9 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 320
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1868:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów