Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Marcin Wiącek,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.02.2012
Kod: KAM-1952:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wstęp
str. 11

Rozdział I
Konstytucyjne podstawy działania organów państwa polskiego w latach 1939-1945 (zarys problemu)
str. 19


1. Konstytucyjne podstawy działania organów państwa polskiego w czasie II wojny światowej
str. 19

2. Proces tworzenia organów Polski Ludowej (lata 1943-1945)
str. 26

Rozdział II
Stosowanie norm konstytucyjnych Polski Ludowej po wejściu w życie Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997 r.
str. 40


1. Uwagi ogólne
str. 40

2. Skutki intertemporalne wejścia w życie Konstytucji z 1997 r. a kompetencje sądów i Trybunału Konstytucyjnego
str. 41

2.1. Konstytucyjne normy intertemporalne
str. 41

2.2. Konsekwencje zasady nieretroakcji Konstytucji z 1997 r.
str. 54

2.3. Konsekwencje zasady bezpośredniego działania Konstytucji z 1997 r.
str. 63

2.4. Znaczenie konstytucyjnych norm intertemporalnych dla orzecznictwa
str. 68

3. Konstytucja z 1997 r. a normy konstytucyjne Polski Ludowej
str. 72

4. Konstytucja z 1997 r. a akty prawne Polski Ludowej
str. 84

5. Wnioski
str. 86

Rozdział III
Stosowanie Konstytucji marcowej w latach 1944-1952
str. 88


1. Prawo II Rzeczypospolitej Polskiej w Polsce Ludowej (zarys problemu)
str. 88

2. Konstytucja marcowa w działalności organów Polski Ludowej w latach 1944-1952
str. 101

2.1. Znaczenie Manifestu PKWN z dnia 22 lipca 1944 r.
str. 101

2.2. Konstytucja marcowa w aktach prawnych
str. 109

2.3. Konstytucja marcowa w działalności organów wykonawczych
str. 133

2.4. Konstytucja marcowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego
str. 144

3. Piśmiennictwo wobec problematyki obowiązywania Konstytucji marcowej
str. 156

Rozdział IV
Stosowanie Konstytucji marcowej w latach 1944-1952 a orzecznictwo sądów i Trybunału Konstytucyjnego III RP
str. 164


1. Źródła norm konstytucyjnych obowiązujących w latach 1944-1952
str. 164

2. Konstytucja marcowa a ocena kompetencji prawotwórczych organów Polski Ludowej
str. 170

2.1. Założenia
str. 170

2.2. Akty o randze ustawy
str. 173

2.3. Akty podustawowe
str. 193

2.4. Umowy międzynarodowe
str. 200

3. Konstytucja marcowa jako wzorzec kontroli aktów prawnych Polski Ludowej
str. 216

4. Konstytucja marcowa a roszczenia odszkodowawcze i odpowiedzialność karna
str. 242

5. Konstytucja marcowa a wykładnia aktów normatywnych Polski Ludowej
str. 248

Zakończenie
str. 255

Wykaz publikacji
str. 261

Wykaz orzeczeń
str. 277

Ukryj

Opis:

W książce omówiono problematykę stosowania przez sądy i Trybunał Konstytucyjny III RP przepisów konstytucyjnych w sprawach, których geneza sięga pierwszych lat powojennej Polski. Zagadnienie to ma duże znaczenie dla obecnej praktyki stosowania prawa, ponieważ na wokandach sądów i Trybunału Konstytucyjnego w dalszym ciągu pojawiają się sprawy, których rozstrzygnięcie wymaga odwołania się do zdarzeń z lat 1944-1952, a także aktów prawnych pochodzących z tego okresu (np. tzw. procesy reprywatyzacyjne, wynikające z powojennych przekształceń w zakresie prawa własności). W opracowaniu zaproponowano metody, które powinny być wykorzystywane w dzisiejszej praktyce w celu ustalenia, przepisy których konstytucji polskich i w jakim zakresie mogą być stosowane w rozstrzyganiu wymienionych spraw, a także jakie kompetencje w tej sferze mają organy władzy sądowniczej III RP. Książka adresowana jest zarówno do praktyków, w tym sędziów, adwokatów, radców prawnych i urzędników administracji, jak i do przedstawicieli nauki prawa, przede wszystkim prawa konstytucyjnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0741-3 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 288
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Konstytucja i ustrój
Kod: KAM-1952:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów