Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Cennik maszyn i urządzeń - półrocznik (wydanie książkowe + online)

Częstotliwość ukazywania się, ilość numerów w roku 2017: półrocznik (ukazuje się w miesiącach: styczeń, lipiec)

więcej


Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: PIP-6511:201601;bistyp  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 0,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 390,96 zł.

Spis treści: 

Cennik Maszyn i Urządzeń zawiera ceny maszyn i urządzeń dla następujących grup, zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych:

3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE
31 KOTŁY GRZEJNE I PAROWE
34 TURBOZESPOŁY I ZESPOŁY (AGREGATY) ELEKTROENERGETYCZNE WYTWÓRCZE I PRZETWÓRCZE ORAZ REAKTORY JĄDROWE

4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
41 OBRABIARKA DO METALI
42 MASZYNY DO OBRÓBKI PLASTYCZNEJ METALI I TWORZYW SZTUCZNYCH
43 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY W PRZEMYSŁACH ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
44 MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETŁACZANIA I SPRĘŻANIA CIECZY I GAZÓW
46 APARATY DO WYMIANY CIEPŁA
47 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO PROCESÓW MATERIAŁOWYCH
48 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA
49 POZOSTAŁE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALIZOWANE I SPECJALNE OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

5 SPECJALISTYCZNE MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY
52 MASZYNY DLA PRZEMYSŁU SUROWCÓW MINERALNYCH
54 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY DO OBRÓBKI I PRZEROBU DREWNA, PRODUKCJI WYROBÓW Z DREWNA ORAZ MASZYNY , URZĄDZENIA I APARATY PAPIERNICZE I POLIGRAFICZNE
55 MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRODUKCJI WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH I ODZIEŻOWYCH ORAZ DO OBRÓBKI SKÓRY I PODUKCJI WYROBÓW Z NIEJ
56 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁÓW ROLNYCH
57 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY PRZEMYSŁÓW SPOŻYWCZYCH
58 MASZYNY DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH
59 MASZYNY, URZĄDZENIA I NARZĘDZIA ROLNICZE I GOSPODARKI LEŚNEJ

6 URZĄDZENIA TECHNICZNE
60 ZBIORNIKI NAZIEMNE
61 URZĄDZENIA I APARATURA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
62 URZĄDZENIA TELEWIZYJNE I RADIOTECHNICZNE, URZĄDZENIA I APARATY DLA TELEFONII
63 TRANSFORMATORY
64 DŹWIGI I PRZENOŚNIKI
65 URZĄDZENIA PRZEMYSŁOWE
66 URZĄDZENIA NIEPRZEMYSŁOWE

7 ŚRODKI TRANSPORTU
74 POJAZDY MECHANICZNE
76 POZOSTAŁY TABOR BEZSZYNOWY
78 TABOR LOTNICZY

8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPOSAŻENIE
802 WYPOSAŻENIE, APARATY I SPRZĘT MEDYCZNY

Ukryj

Opis:

Szczegóły towaru


ISSN: 1897-1326 , Oprawa: miękka , Format: A5 , 552
Rodzaj: Katalog , Medium: czasopismo (WKP)
Dział: Nieruchomości i budownictwo / Prawo budowlane
Kod: PIP-6511:201601;bistyp Miejsce wydania: Warszawa