Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Agnieszka Szczekala,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.01.2012 r.
Kod: KAM-1942:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Dzieła sztuki, dobra kultury, zabytki mają charakter szczególny, są one bowiem duchowym i materialnym dorobkiem człowieka. Ich ochrona leży zarówno w interesie publicznym, jak i prywatnym. Przestępczość przeciwko dziełom sztuki, dobrom kultury, zabytkom była tematem licznych opracowań, jednakże przedmiotem rozważań w nich zawartych były przede wszystkim zjawiska kradzieży, niszczenia, przemytu czy restytucji dóbr kultury. Prezentowana monografia jest pierwszą pracą w tak szerokim zakresie omawiającą problematykę fałszerstw dzieł sztuki obejmującą w szczególności zagadnienia prawnokarne.

W publikacji autorka udziela m.in. odpowiedzi na pytania:

  • co kwalifikuje przedmiot jako dzieło sztuki,
  • czym jest falsyfikat,
  • czy można zaliczyć dzieła sztuki do dokumentów w rozumieniu prawa karnego,
  • jak chronione są osobiste i majątkowe prawa autorskie dzieła sztuki.
Książka zawiera ponadto:
  • wyniki badań obejmujące analizę akt prokuratorskich i sądowych z lat 2004-2008 z terenu całej Polski,
  • prezentację ciekawych stanów faktycznych dotyczących fałszerstw dzieł sztuki.
Adresaci:
Opracowanie przeznaczone jest dla radców prawnych, adwokatów, sędziów, prokuratorów, policjantów. Będzie pomocne także antykwariuszom, właścicielom i pracownikom domów aukcyjnych. Książka powinna zainteresować również pracowników naukowych oraz osoby przygotowujące monografie lub komentarze z zakresu ochrony zabytków.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-0738-3 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1942:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów