Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Arleta Nerka, Teresa Wyka,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.12.2011 r.
Kod: KAM-1918:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Wprowadzenie
str. 11

CZĘŚĆ PIERWSZA
Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy
str. 15

Rozdział 1
Ochrona danych osobowych podmiotów objętych indywidualnym prawem pracy
str. 17


Wojciech Wiewiórowski
Prawna ochrona danych biometrycznych w systemach teleinformatycznych pracodawcy. Cele przetwarzania a zakres ochrony
str. 17

Dorota Chromicka, Jan Paweł Tarno
Ochrona danych osobowych w prawie pracy w orzecznictwie sądów administracyjnych
str. 27

Dorota Głowacka
Prywatność w miejscu pracy w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
str. 42

Edyta Bielak-Jomaa
Ochrona danych osobowych bezrobotnych i poszukujących pracy
str. 59

Krzysztof Walczak
Ochrona danych osobowych kandydata do pracy w trakcie rekrutacji
str. 80

Arwid Mednis
Ochrona prywatności i danych osobowych w przepisach prawa pracy - problemy interpretacyjne i konfrontacja z praktyką
str. 102

Magdalena Kuba
Dopuszczalność pozyskiwania przez pracodawcę informacji o nałogach pracownika - uwagi de lege lata i de lege ferenda
str. 110

Teresa Wyka
Propozycje zmian w prawie pracy w zakresie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych kandydata na pracownika i pracownika
str. 130

Rozdział 2
Ochrona danych osobowych podmiotów objętych zbiorowym prawem pracy
str. 145


Mirosław Włodarczyk
Prawo związków zawodowych do informacji o pracownikach
str. 147

Monika Gładoch
Prawo przedstawicielstwa pozazwiązkowego do informacji objętych ochroną danych osobowych
str. 157

Grażyna Spytek-Bandurska
Wybrane problemy pracodawców z ochroną danych osobowych
str. 165

CZĘŚĆ DRUGA
Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem ubezpieczeń społecznych
str. 193


Grażyna Szpor, Wiesław Koczur
Nowa europejska strategia ochrony danych osobowych i jej wdrażanie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych
str. 195

Ewa Kulesza
Kilka uwag o przetwarzaniu danych osobowych na potrzeby ubezpieczeń społecznych przez ZUS
str. 211

Arleta Nerka
Środki ochrony prawnej ubezpieczonego w zakresie jego danych osobowych
str. 219

Andrzej Rogowski
Zakład Ubezpieczeń Społecznych jako źródło pozyskiwania danych osobowych
str. 240


Ukryj

Opis:

Publikacja jest kompleksowym opracowaniem obejmującym problematykę ochrony danych osobowych w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, w prawie ubezpieczeń społecznych i w obszarze rynku pracy. Autorzy dokonują analizy zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych w działalności instytucji rynku pracy, pracodawców, związków zawodowych, pracowniczych organizacji pozazwiązkowych, podmiotów administrujących ubezpieczeniami społecznymi.

W odróżnieniu od innych pozycji dotyczących ochrony danych osobowych prezentowane opracowanie odpowiada na wyzwanie współczesności, którym jest poprawa gwarancji ochrony danych osobowych pracowników w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa ubezpieczeń społecznych.

Adresaci:
Książka jest przeznaczona dla szerokiego grona adresatów zajmujących się problematyką danych osobowych, w szczególności dla pracowników naukowych, osób wykonujących zawody prawnicze, pracowników służb zatrudnienia (urzędy pracy, agencje zatrudnienia, biura pośrednictwa) i obsługujących ubezpieczenia społeczne (Zakład Ubezpieczeń Społecznych, otwarte fundusze emerytalne), a także dla podmiotów przetwarzających dane osobowe.


"(...) Opracowania o tak kompleksowym charakterze jeszcze nie było. Już choćby z tego powodu przedsięwzięcie to musi być wysoko ocenione. (...) Warto też podkreślić, że wśród autorów znajdują się reprezentanci nie tylko nauki prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ale również innych dyscyplin prawniczych oraz osoby, których zainteresowanie ochroną danych osobowych wiąże się z pełnionymi funkcjami publicznymi i zawodowymi".

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Góral

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1685-9 , Format: B5 (176 x 250 mm) , 248
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Cywilne ogólne
Kod: KAM-1918:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów