Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Konrad Raczkowski,
Seria:  Monografie ekonomiczne
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0796:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 79,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 71,10 zł. ( Oszczędzasz: 7,90 zł. )

Spis treści: 

O autorach
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

1. Ekonomia i mechanizm rynkowy w świetle kryzysu finansowego
str. 17
Janina Godłów-Legiędź

Wstęp
str. 17


1.1. Formalizm a idea integracji nauk społecznych
str. 18

1.2. Powrót do idei Adama Smitha i Thorsteina Veblena. Znaczenie podziału pracy i instytucji
str. 28

1.3. Instytucjonalna analiza funkcji państwa i rynku z perspektywy trwającego kryzysu
str. 43

1.4. Odpowiedzialność ekonomistów i granice wiedzy ekonomicznej
str. 52

Wnioski
str. 64

Bibliografia
str. 66

2. Percepcja bezpieczeństwa ekonomicznego i wyzwania dla zarządzania nim w XXI wieku
str. 69
Konrad Raczkowski


Zamiast wstępu - bezpieczeństwo w XXI wieku
str. 69

2.1. Bezpieczeństwo w wymiarze ekonomicznym
str. 75

2.2. Ekonomika bezpieczeństwa a bezpieczeństwo ekonomiczne
str. 84

2.3. Metafora domu w zarządzaniu bezpieczeństwem ekonomicznym państwa
str. 92

2.4. Geoekonomia i wojny gospodarcze
str. 95

2.5. Predykcja i współczesne mierniki bezpieczeństwa ekonomicznego
str. 103

2.6. Postulowany wymiar zarządzania bezpieczeństwem ekonomicznym państwa
str. 119

Wnioski
str. 142

Bibliografia
str. 143

3. Zagrożenia i konsekwencje globalnego kryzysu finansowego w XXI wieku
str. 149
Konrad Raczkowski


Wstęp
str. 149

3.1. Cechy zdarzeń o charakterze kryzysowym w gospodarce międzynarodowej
str. 151

3.2. Patologie globalnego kryzysu finansowego
str. 154

3.3. Prawdziwe źródła kryzysów finansowych?
str. 173

3.4. Winni kryzysu finansowego
str. 176

3.5. Dekalog plag ekonomicznych XXI wieku
str. 182

3.6. Kryzys finansowy i jego skutki dla polskiej gospodarki
str. 185

Wnioski
str. 194

Bibliografia
str. 196

4. Zarządzanie stabilnością rynku finansowego
str. 201
Konrad Raczkowski


Wstęp
str. 201

4.1. Międzynarodowe rynki finansowe w transgranicznym przemieszczaniu kapitału
str. 202

4.2. Europejski system nadzoru finansowego
str. 222

4.3. Skonsolidowany nadzór instytucjonalny nad rynkiem finansowym w Polsce
str. 229

Wnioski
str. 241

Bibliografia
str. 243

5. Europejska optymalizacja rozwoju gospodarczego. Szanse i wyzwania
str. 249
Marta Postuła


Wstęp
str. 249

5.1. Ograniczenia rozwoju gospodarczego w Unii Europejskiej
str. 250

5.2. Nowe rozwiązania w ramach Paktu Stabilności i Wzrostu
str. 253

5.3. Strategia "Europa 2020" a przeciwdziałanie kryzysom
str. 262

5.4. Polska gospodarka po 2008 roku a budowa bezpieczeństwa ekonomicznego
str. 269

5.5. Polski Krajowy Program Reform a cele strategii "Europa 2020"
str. 278

Wnioski
str. 281

Bibliografia
str. 284

6. Polityka zagraniczna a bezpieczeństwo ekonomiczne państwa
str. 285
Krzysztof Szczerski


Wstęp
str. 285

6.1. Państwo i polityka zagraniczna
str. 285

6.2. Globalizacja i nowe uwarunkowania polityki zagranicznej
str. 288

6.3. Polityka a ekonomia w relacjach globalnych
str. 291

6.4. Cele polityki zagranicznej a bezpieczeństwo ekonomiczne
str. 295

6.5. Polityczne środki oddziaływania na bezpieczeństwo ekonomiczne
str. 297

Wnioski - geopolityczne i ekonomiczne dla Polski z perspektywy Unii Europejskiej
str. 300

Bibliografia
str. 301

7. Gospodarka nieoficjalna a system bezpieczeństwa ekonomicznego państwa
str. 303
Dariusz Ćwikowski


Wstęp
str. 303

7.1. Przyczyny uchylania się od opodatkowania
str. 305

7.2. Pojęcie szarej strefy w gospodarce
str. 310

7.3. Rodzaje oszustw podatkowych
str. 313

7.4. Sposoby przeciwdziałania patologiom podatkowym
str. 319

7.5. Konstrukcja opodatkowania nieujawnionych dochodów jako gwarant bezpieczeństwa systemu podatkowego
str. 323

Wnioski
str. 325

Bibliografia
str. 326

8. Prawne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego w Polsce w świetle ustawy o finansach publicznych
str. 329
Tomasz Zaborek


Wstęp
str. 329

8.1. Konstytucyjne podstawy finansów publicznych
str. 330

8.2. Ustawa o finansach publicznych
str. 334

8.3. Zasada legalizmu z perspektywy ustawy o finansach publicznych
str. 337

8.4. Zasada limitowania zadłużenia w ustawie o finansach publicznych
str. 345

8.5. Zasada planowania, gromadzenia i wydatkowania środków publicznych
str. 359

Wnioski
str. 368

Bibliografia
str. 369

9. Podatki i ich pobór a bezpieczeństwo ekonomiczne
str. 371
Artur Krukowski


Wstęp
str. 371

9.1. Potrzeby zmian legislacyjnych w podatkach samorządowych
str. 372

9.2. Ulga z tytułu wychowania dzieci - skutki dla budżetu
str. 378

9.3. Oszustwa w handlu wewnątrzwspólnotowym - skutki finansowe
str. 380

9.4. Jednolity system przymusowej egzekucji świadczeń
str. 390

Wnioski
str. 396

Bibliografia
str. 397

10. Ubezpieczenia społeczne jako podstawowy instrument bezpieczeństwa socjalnego obywateli
str. 401
Agnieszka Chłoń-Domińczak


Wstęp
str. 401

10.1. Typologia systemów ubezpieczeń społecznych oraz krótka charakterystyka systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce
str. 402

10.2. Ryzyko w systemie ubezpieczeń społecznych
str. 407

10.3. Bezpieczeństwo systemów ubezpieczeń społecznych w Polsce
str. 416

Wnioski
str. 426

Bibliografia
str. 428

Indeks
str. 429

Ukryj

Opis:

Monografia Bezpieczeństwo ekonomiczne. Wyzwania dla zarządzania państwem to udana próba wieloaspektowego podejścia do tytułowego zagadnienia. Bezpieczeństwo ekonomiczne rozpatrywane jest na gruncie różnych dyscyplin naukowych. Przede wszystkim jest to ekonomia, ale także prawo, politologia i nauki o zarządzaniu.

Pracę charakteryzuje ogromna aktualność. Dotyczy ona ekonomii i mechanizmu rynkowego w świetle kryzysu finansowego, percepcji bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wyzwań stojących przed zarządzaniem tym bezpieczeństwem; następnie zagrożeń i konsekwencji globalnego kryzysu finansowego i związanego z tym zarządzania stabilnością rynku finansowego, europejskiej optymalizacji rozwoju gospodarczego oraz współzależności, jakie występują pomiędzy prowadzoną polityką zagraniczną oraz gospodarką nieoficjalną a bezpieczeństwem ekonomicznym. Ponadto omawia prawne uwarunkowania bezpieczeństwa ekonomicznego, w tym zmiany podatków i ich pobór, a także ubezpieczenia społeczne w kontekście bezpieczeństwa socjalnego obywateli.

Tak rozległy obszar dociekań naukowych powoduje, że monografia jest nie tylko dziełem naukowym, ale może pełnić rolę podręcznika adresowanego do studentów kierunku bezpieczeństwo i pokrewnych, jak również studentów ekonomii, zarządzania i nauk o politykach publicznych.

Prof. dr hab. Barbara Kożuch

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1687-3 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 432
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0796:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów