Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book
Coaching. Zbiór narzędzi wspierania rozwoju

+ materiały w wersji elektronicznej

Kompleksowy zestaw 71 narzędzi coachingowych z materiałami online do wykorzystania w coachingu biznesowym oraz życiowym, w pracy z klientem indywidualnym i zespołowym.

więcej

Autorzy: Łukasz T. Marciniak, Sylwia Rogala-Marciniak,
Seria:  SZKOLENIA (książki i materiały szkoleniowe)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - pakiety
Kod: OFE-0760;pakiet  Ilość w paczce: 13

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Spis formularzy
str. 9

Wstęp
str. 13

Zestawienie narzędzi według celów i zastosowania
str. 17

Rozdział 1. Narzędzia badania potrzeb rozwojowych
str. 23


Karta wywiadu ukierunkowanego
str. 25

Karta obserwacji
str. 31

Formularz informacji opisowych
str. 37

Formularz skali zmian
str. 43

Kwestionariusz precoachingowy
str. 49

Kwestionariusz odpowiedzi zogniskowanych
str. 57

Kwestionariusz indywidualnych strategii działania
str. 63

Diagram autoanalizy
str. 69

Rozdział 2. Narzędzia organizacji procesu
str. 75


Łuk zmiany
str. 77

Krzywa Fishera
str. 83

Spirala doskonalenia
str. 89

Pętle rozwoju
str. 95

Model GROW
str. 101

Model CARE
str. 107

Drabina procesu
str. 113

Rozdział 3. Narzędzia budowania relacji
str. 119


Kontrakty indywidualne
str. 121

Moja najlepsza oferta
str. 127

Czarno-biała lista zachowań
str. 131

Karta "Ściśle tajne"
str. 137

Pytania "zmiękczające" relację
str. 141

Werbalne sposoby słuchania
str. 145

Karta kontrolna partnerstwa
str. 151

Rozdział 4. Narzędzia tworzenia wizji i wyznaczania celów
str. 157


Karta SMART
str. 159

Matryca projektowania celów
str. 163

Piramida poziomów logicznych
str. 171

Lista gdybania
str. 177

Linie czasu
str. 183

Koło rozwojowe
str. 189

Indywidualna misja
str. 195

Indywidualny plan rozwoju
str. 199

Ukryte pole
str. 203

Rozdział 5. Narzędzia pracy z motywacją i wartościami
str. 209


Karta przekonań i wartości
str. 211

Karta odkrywania motywacji
str. 217

Piramida motywacji
str. 221

Arkusz hierarchii wartości
str. 227

Działanie FLOW
str. 231

Arkusz wartości zawodowych
str. 237

Bezludna wyspa
str. 241

Adwokat diabła
str. 245

Najgorszy możliwy scenariusz
str. 251

Rozdział 6. Narzędzia twórczego myślenia
str. 257


Trzy role Walta Disneya
str. 259

Twórcza wizualizacja siebie
str. 265

Równowaga jin-jang
str. 271

Skrzynka morfologiczna
str. 275

Wachlarz koncepcji
str. 283

Synergia perspektyw
str. 289

Rozdział 7. Narzędzia refleksji
str. 295


Matryca kontekstu zmiany
str. 297

Okno Johari
str. 303

Mapa sytuacyjna
str. 311

Perspektywa 3D
str. 315

Analiza pola sił
str. 321

Analiza trendu
str. 327

Lewa kolumna
str. 333

Karta dwudziestu stwierdzeń
str. 339

Rozdział 8. Narzędzia przełamywania impasu
str. 345


Barometr relacji
str. 347

Diagram Ishikawy
str. 353

Gremliny
str. 359

Wewnętrzny krytyk
str. 365

Pięć razy "dlaczego"
str. 371

Plan realisty
str. 377

Rozdział 9. Narzędzia ewaluacji procesu
str. 383


Arkusz post-sesji
str. 385

Dziennik rejsu
str. 391

Formularz zewnętrznej informacji zwrotnej
str. 397

Diagram przemiany
str. 403

Formularz przebiegu coachingu
str. 409

Rozdział 10. Narzędzia w odmianach coachingu
str. 413


Fundamenty domu
str. 415

Karty czasu
str. 421

Połącz w parę
str. 427

Szkatułka zdrowia
str. 433

Wartość wyboru
str. 439

Wewnętrzne sanktuarium
str. 445

Bibliografia
str. 451

O autorach
str. 455

Ukryj

Opis:

Kompleksowy zestaw 71 narzędzi coachingowych z materiałami online do wykorzystania w coachingu biznesowym oraz życiowym, w pracy z klientem indywidualnym i zespołowym. Zawiera wersje elektroniczne materiałów zarówno dla coacha, jak i dla klienta, umożliwiające szybki wydruk gotowych formularzy i arkuszy, a także w razie potrzeby ich dowolną edycję i modyfikację w celu dopasowania poszczególnych narzędzi do indywidualnych potrzeb konkretnych klientów. Są one dostępne na stronie www.coaching.abc.com.pl po wpisaniu zamieszczonego w segregatorze kodu aktywacyjnego.

Autorzy przedstawili własne narzędzia oraz dokonali przeglądu narzędzi wykorzystywanych w różnych podejściach i stylach coachingu, od koncepcji ericksonowskich po prowokatywne, związane z praktyką opartą na dowodach (evidence-based) i z podejściem intuicyjnym. Wszystkie zaprezentowane w zestawie narzędzia stosowane w coachingu zostały przedstawione jako bogaty poznawczo i emocjonalnie proces interakcji, a nie tylko proceduralnie opisana technika. Narzędzia mają różne źródła inspiracji – wywodzą się z praktyki terapeutycznej, biznesowej, edukacyjnej, z treningu sportowego, inżynierii, a nawet filozofii. Stworzone zostały na podstawie wiedzy psychologicznej, socjologicznej, zarządczej i osiągnięć metodologii badań, odwołują się też do rozwoju duchowości człowieka. Uporządkowano je według kryterium celu ich zastosowania, odnosząc się do najistotniejszych aspektów procesu coachingu. W zbiorze można znaleźć materiały:

  • służące badaniu potrzeb,
  • wspomagające całościowe kształtowanie formy pracy z klientem,
  • pomagające w budowaniu relacji,
  • wspierające tworzenie i obieranie celów,
  • ułatwiające pracę z wartościami i motywacją klienta,
  • rozwijające kreatywność,
  • wzbudzające pogłębioną refleksję,
  • pomagające w przełamaniu impasu,
  • służące monitorowaniu i ewaluacji procesu.
Adresaci:
Publikacja jest przeznaczona dla coachów jako źródło konkretnych narzędzi, wiedzy, inspiracji, a także wskazówek dotyczących możliwych innowacji lub udoskonaleń w pracy.

"To wyjątkowa pozycja na polskim rynku wydawniczym. Autorzy przekazują Czytelnikowi wypracowany przez lata praktyki zestaw narzędzi wspierających prowadzenie sesji coachingowych. Prezentowane narzędzia pochodzą z różnych nurtów coachingu. W praktyce realizowana jest tu zasada, iż punktem wyjścia powinna być konkretna osoba i jej potrzeby rozwojowe, a nie dogmatycznie traktowane podstawy teoretyczne szkoły, z której wywodzi się coach.
Najważniejsze narzędzie coacha stanowi jego osobowość – to prawda, której nie sposób zakwestionować. Ważna jest jednak także znajomość innych narzędzi – przedstawiana książka może stać się nieocenioną pomocą w tej dziedzinie".


dr Małgorzata Sidor-Rządkowska


Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-4430-2 , Oprawa: skoroszyt , Format: A4 (210 × 297 mm) , 456
Rodzaj: zestaw materiałów szkoleniowych , Medium: pakiet
Dział: HR Kadry / Coaching i szkolenia-literatura
Kod: OFE-0760;pakiet Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów