Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Tomasz Rostkowski,
Seria:  Zarządzanie zasobami ludzkimi (HR)
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0801:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 69,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 62,10 zł. ( Oszczędzasz: 6,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 11

Rozdział 1. Organizacja administracji publicznej
str. 21


1.1. Fundamenty administracji publicznej
str. 21

1.1.1. Kluczowe idee administracji publicznej
str. 24

1.1.2. Określone granice działania i zróżnicowane zadania administracji publicznej
str. 34

1.1.3. Stabilność i wyłączność działania administracji publicznej
str. 36

1.1.4. Stosunek pracowników administracji publicznej do państwa
str. 37

1.2. Teoria i praktyka organizacji administracji publicznej
str. 43

1.2.1. Tradycyjna administracja według M. Webera, jej krytyka i możliwość zmiany
str. 43

1.2.2. Zarządzanie publiczne i jego krytyka
str. 50

1.3. Modele organizacji administracji publicznej
str. 65

1.3.1. Zamknięty i otwarty model administracji publicznej
str. 66

1.3.2. Silne i słabe strony modelu otwartego i zamkniętego
str. 68

1.4. Hierarchia instytucji w administracji publicznej
str. 72

1.4.1. Zależności pomiędzy organizacjami - zarządzanie grupami organizacji
str. 74

1.4.2. Administracja publiczna jako grupa organizacji - urzędów
str. 80

Rozdział 2. Specyfika strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
str. 89


2.1. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi administracji publicznej - próba zdefiniowania pojęcia
str. 89

2.2. Kompetencje jako łącznik strategii organizacji i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
str. 93

2.2.1. Relacja strategii organizacji i strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
str. 93

2.2.2. Wieloznaczność pojęcia "kompetencje"
str. 95

2.2.3. Kompetencje organizacji
str. 97

2.2.4. Kompetencje zawodowe pracowników
str. 100

2.2.5. Kompetencje organizacji a kompetencje zawodowe pracowników administracji publicznej
str. 103

2.3. Modele i rodzaje strategii zarządzania zasobami ludzkimi
str. 109

2.3.1. Modele strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi i możliwości ich wykorzystania w administracji publicznej
str. 109

2.3.2. Klasyfikacja strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
str. 112

2.4. Elementy strategii zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
str. 114

2.4.1. Funkcje zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej
str. 114

2.4.2. Polityka zarządzania zasobami ludzkimi i etos zawodowy pracowników administracji publicznej jako jej kluczowy element
str. 118

2.5. Kluczowi uczestnicy strategii zarządzania zasobami ludzkimi
str. 124

2.5.1. Osoby kierujące organizacją - urzędem
str. 125

2.5.2. Pracownicy jednostki organizacyjnej właściwej do spraw zarządzania zasobami ludzkimi
str. 126

2.5.3. Kadra kierownicza
str. 129

2.5.4. Pracownicy administracji
str. 130

2.5.5. Inne osoby istotne dla realizacji procesów zarządzania zasobami ludzkimi
str. 132

2.6. Standardy zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce
str. 133

2.6.1. Problem zdefiniowania standardów działania w administracji publicznej
str. 133

2.6.2. Standardy w ramach procesów zarządzania zasobami ludzkimi
str. 136

2.6.3. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach urzędów
str. 137

2.7. Sprawność administracji publicznej i efektywność zarządzania zasobami ludzkimi
str. 143

2.7.1. Problem określenia miernika sprawności działania administracji publicznej
str. 143

2.7.2. Wartości jako kryterium pomiaru sprawności administracji publicznej
str. 148

2.7.3. Zrównoważona karta wyników w pomiarze sprawności administracji publicznej
str. 151

2.7.4. Pomiar efektywności procesów i benchmarking w administracji publicznej
str. 157

Rozdział 3. Zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce - zarys sytuacji obecnej
str. 164


3.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań
str. 164

3.2. Strategiczne zarządzanie państwem
str. 170

3.3. Prawne uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi w administracji publicznej w Polsce
str. 173

3.3.1. Prawne uwarunkowania pozyskiwania pracowników w administracji publicznej
str. 175

3.3.2. Regulacje dotyczące stanowisk pracy i wynagrodzeń pracowników administracji publicznej
str. 176

3.3.3. Prawa regulujące oceny okresowe pracowników i wycenę wartości pracy
str. 178

3.3.4. Regulacja prawna strategicznego zarządzania zasobami ludzkimi
str. 179

3.3.5. Model organizacji administracji publicznej w Polsce w świetle obowiązującego prawa
str. 179

3.4. Strategie zarządzania zasobami ludzkimi urzędów w administracji publicznej w Polsce na przykładzie korpusu służby cywilnej
str. 183

3.4.1. Programy zarządzania zasobami ludzkimi
str. 185

3.4.2. Analiza dokumentacji regulującej zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej
str. 197

3.5. Potrzeby w zakresie narzędzi i procesów zarządzania zasobami ludzkimi na przykładzie administracji sądowej
str. 201

3.5.1. Pozyskiwanie pracowników
str. 202

3.5.2. Elastyczne formy zatrudnienia i outsourcing
str. 202

3.5.3. Oceny okresowe pracowników i planowanie ich rozwoju
str. 203

3.5.4. Przesunięcia pracowników wewnątrz sądów i pomiędzy nimi
str. 204

3.6. Praca w administracji publicznej a praca w sektorze przedsiębiorstw
str. 211

3.6.1. Wymagania wobec pracowników
str. 212

3.6.2. Oferta administracji publicznej jako pracodawcy
str. 222

Zakończenie
str. 231

Literatura
str. 237

Akty prawne
str. 247

Inne źródła
str. 249

Ukryj

Opis:

Ustawa o służbie cywilnej nakłada na instytucje zatrudniające członków korpusu służby cywilnej obowiązek opracowania i wdrożenia programu zarządzania zasobami ludzkimi. Wyznacza również kierunek zmian w tym zakresie dla pozostałych grup pracowników administracji publicznej. Cenną pomoc w zrealizowaniu tych zadań stanowi książka Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Zawiera wskazówki uwzględniające specyfikę konkretnej organizacji - urzędu, a wnioski z badań mogą być źródłem inspiracji podczas rozwiązywania konkretnych problemów praktycznych.

W publikacji omówiono następujące zagadnienia:

  • modele organizacji administracji publicznej,
  • modele strategicznego ZZL możliwe do zastosowania w administracji publicznej,
  • role kluczowych uczestników ZZL w administracji publicznej,
  • standardy ZZL,
  • pomiar sprawności administracji publicznej i efektywności ZZL.
Adresaci:
Książka jest przeznaczona przede wszystkim dla kadry kierowniczej urzędów administracji rządowej, samorządowej, sądowej, prokuratorskiej i innych instytucji administracji publicznej. Może też być przydatna dla pracowników działów kadr, które w administracji publicznej coraz częściej są przekształcane w działy ZZL.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1683-5 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 252
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Biznes i zarządzanie / Zarządzanie
Kod: OFE-0801:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów