Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Krzysztof Felchner,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1897:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz ważniejszych skrótów
str. 9

Wprowadzenie
str. 13

Rozdział I
Rozwój choreografii i pantomimy
str. 19


1. Wprowadzenie
str. 19

2. Choreografia
str. 20

3. Pantomima
str. 41

4. Podsumowanie
str. 48

Rozdział II
Utwór choreograficzny i pantomimiczny jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego
str. 50


1. Wprowadzenie
str. 50

2. Pojęcie utworu w prawie autorskim (ze szczególnym uwzględnieniem utworu muzycznego)
str. 51

2.1. Koncepcje budowy utworu
str. 51

2.2. Przesłanki ochrony autorskoprawnej
str. 55

2.3. Utwór zależny, utwór inspirowany
str. 60

3. Utwór choreograficzny jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego
str. 63

3.1. Budowa utworu choreograficznego
str. 63

3.2. Treść utworu choreograficznego
str. 72

3.3. Oryginalność i indywidualność utworu choreograficznego
str. 84

3.4. Ustalenie utworu choreograficznego
str. 93

3.5. Utwór choreograficzny zależny, utwór choreograficzny inspirowany
str. 103

4. Utwór pantomimiczny jako utwór w rozumieniu prawa autorskiego
str. 107

4.1. Budowa utworu pantomimicznego
str. 107

4.2. Treść utworu pantomimicznego
str. 112

4.3. Oryginalność i indywidualność utworu pantomimicznego
str. 115

4.4. Ustalenie utworu pantomimicznego
str. 118

4.5. Utwór pantomimiczny zależny, utwór pantomimiczny inspirowany
str. 120

5. Podsumowanie
str. 121

Rozdział III
Ruch jako tworzywo utworów innych niż taniec i pantomima (problemy delimitacyjne)
str. 124


1. Wprowadzenie
str. 124

2. Sport
str. 124

3. Tresura zwierząt
str. 136

4. Inne formy działalności artystycznej
str. 139

5. Podsumowanie
str. 146

Rozdział IV
Funkcjonowanie utworu choreograficznego i pantomimicznego jako elementu utworu współautorskiego, połączenia utworów do wspólnego rozpowszechniania, utworu scenicznego, utworu audiowizualnego
str. 148


1. Wprowadzenie
str. 148

2. Utwór choreograficzny a utwór współautorski i połączenie utworów do wspólnego rozpowszechniania
str. 149

2.1. Pojęcie utworu współautorskiego i połączenia utworów do wspólnego rozpowszechniania
str. 149

2.2. Utwór choreograficzny a utwór współautorski i połączenie utworów do wspólnego rozpowszechniania
str. 159

2.3. Utwór pantomimiczny a utwór współautorski i połączenie utworów do wspólnego rozpowszechniania
str. 164

3. Utwór choreograficzny i pantomimiczny a utwór sceniczny. Choreograf i mim jako reżyser
str. 167

3.1. Pojęcie utworu scenicznego. Reżyser teatralny jako twórca w rozumieniu prawa autorskiego
str. 167

3.2. Utwór choreograficzny a utwór sceniczny. Choreograf jako reżyser
str. 172

3.3. Utwór pantomimiczny a utwór sceniczny. Mim jako reżyser
str. 175

4. Utwór choreograficzny i pantomimiczny a utwór audiowizualny
str. 176

4.1. Pojęcie utworu audiowizualnego i jego współtwórców
str. 176

4.2. Utwór choreograficzny i pantomimiczny jako element utworu audiowizualnego
str. 177

5. Podsumowanie
str. 181

Rozdział V
Treść, obrót i naruszenie autorskich praw majątkowych i autorskich praw osobistych do utworu choreograficznego i pantomimicznego
str. 183


1. Wprowadzenie
str. 183

2. Treść autorskich praw majątkowych i autorskich praw osobistych twórcy utworu choreograficznego i pantomimicznego
str. 183

3. Umowy dotyczące eksploatacji utworu choreograficznego i pantomimicznego
str. 190

4. Utwór choreograficzny i pantomimiczny w praktyce ZAiKS
str. 199

5. Naruszenie autorskich praw majątkowych i autorskich praw osobistych do utworu choreograficznego i pantomimicznego
str. 203

6. Podsumowanie
str. 216

Rozdział VI
Choreografia i pantomima a prawa pokrewne
str. 219


1. Wprowadzenie
str. 219

2. Choreografia i pantomima a artystyczne wykonanie
str. 219

2.1. Artystyczne wykonanie jako przedmiot prawa pokrewnego
str. 219

2.2. Artystyczne wykonanie utworu choreograficznego i choreograficznego dzieła sztuki ludowej
str. 227

2.3. Artystyczne wykonanie utworu pantomimicznego i pantomimicznego dzieła sztuki ludowej
str. 234

2.4. Artystyczne wykonanie utworu choreograficznego i pantomimicznego w praktyce ZASP
str. 236

3. Choreografia i pantomima a editio princeps
str. 238

4. Choreografia i pantomima a prawo do wydań naukowych i krytycznych
str. 242

5. Choreografia i pantomima a wideogram i nadanie programu
str. 244

6. Podsumowanie
str. 246

Rozdział VII
Prawo do wizerunku jako subsydiarna płaszczyzna ochrony utworu choreograficznego i pantomimicznego i jego artystycznego wykonania
str. 248


1. Wprowadzenie
str. 248

2. Prawo do wizerunku
str. 248

3. Ochrona wizerunku tancerza i mima
str. 253

4. Podsumowanie
str. 257

Zakończenie
str. 259

Summary
str. 261

Bibliografia
str. 269

Ukryj

Opis:

Książka jest pierwszą polską monografią dotyczącą autorskoprawnego statusu choreografii i pantomimy oraz jedną z nielicznych pozycji dotyczących tego zagadnienia w literaturze polskiej i zagranicznej. Autor przedstawia, także w perspektywie historyczno- i prawnoporównawczej, proces jurydycznej emancypacji pojęcia choreografii i pantomimy prowadzący do uznania choreografów i mimów za twórców (a także artystów wykonawców) w rozumieniu prawa autorskiego.

Obok problematyki teoretycznej, autor porusza szereg kwestii praktycznych dotyczących analizowanych kategorii utworów, m.in. problematykę umów licencyjnych, funkcjonowania organizacji zbiorowego zarządzania i typowych przypadków naruszeń praw autorskich.

Adresaci:

Umiejętne połączenie analizy prawniczej z wieloma konkretnymi przykładami dotyczącymi choreografii i pantomimy sprawia, ze książka zainteresuje z pewnością prawników - przedstawicieli środowisk akademickich i praktyków, przedstawicieli środowisk twórczych (choreografów, tancerzy) oraz pasjonatów tańca i pantomimy.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1628-6 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 276
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Pozostałe działy / sport i rekreacja
Kod: KAM-1897:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów