Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Katarzyna Gajda-Roszczynialska,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  15.11.2011 r.
Kod: KAM-1783:W01P01;Z01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

W monografii omówiono m.in. pojęcie konsumenta w polskim i europejskim systemie prawnym, charakter prawny oraz rodzaje spraw o ochronę konsumentów, ze wskazaniem, które z nich mogą być rozpoznawane i rozstrzygane w postępowaniu cywilnym. Przedmiotem analizy są także relacje europejskiego prawa konsumenckiego do krajowego prawa procesowego w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów. Ponadto w publikacji wskazano alternatywne metody rozwiązywania sporów w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz postępowania arbitrażowego. Omówiono udział organizacji społecznych (pozarządowych), prokuratora, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz powiatowego rzecznika konsumentów w sprawach o ochronę indywidualnych interesów konsumentów w postępowaniu cywilnym.

Książka szczególnie polecana jest sędziom, adwokatom oraz radcom prawnym, a także powiatowym rzecznikom konsumentów i organizacjom społecznym (pozarządowym). Korzystać z niej mogą także przedsiębiorcy i konsumenci występujący jako strona w postępowaniu cywilnym.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1611-8 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 524
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo cywilne / Postępowanie cywilne
Kod: KAM-1783:W01P01;Z01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów