Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Marcin Białecki,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  31.12.2011 r.
Kod: KAM-1890:W01Z01;NAZYCZENIE  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Realizacja 6 dni + czas dostawy. Druk na życzenie. Miękka oprawa.
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 11

Wprowadzenie
str. 15

Rozdział I
Zagadnienia ogólne
str. 19


1. Pojęcie alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR)
str. 19

1.1. Geneza zjawiska alternatywnych metod rozwiązywania sporów
str. 19

1.2. Geneza zjawiska alternatywnych metod rozwiązywania sporów w prawie polskim
str. 24

1.3. Klasyfikacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów
str. 29

1.4. Klasyfikacja alternatywnych metod rozwiązywania sporów w polskim postępowaniu cywilnym - charakterystyka ogólna na przykładzie instytucji arbitrażu i mediacji
str. 31

2. Pojęcie mediacji
str. 34

2.1. Wprowadzenie mediacji do polskiego postępowania cywilnego. Cele i ratio legis
str. 37

2.2. Zasady postępowania mediacyjnego
str. 43

2.3. Rodzaje mediacji
str. 55

Rozdział II
Mediacja w ustawodawstwach innych państw
str. 58


1. Prawnoporównawcza analiza instytucji mediacji - zagadnienia ogólne
str. 58

2. Definicje legalne mediacji. Typy regulacji instytucji mediacji
str. 62

2.1. Regulacja rozbudowana instytucji mediacji
str. 64

2.2. Regulacja ograniczona instytucji mediacji
str. 65

3. Modele mediacji. Instytucjonalne powiązanie mediacji z prawem i postępowaniem cywilnym
str. 67

3.1. Mediacja online
str. 74

3.2. Caucus i mediacja shuttle
str. 74

4. Struktura i przebieg postępowania mediacyjnego
str. 75

4.1. Umowa mediacyjna
str. 75

4.2. Przebieg postępowania mediacyjnego
str. 76

5. Zakończenie postępowania mediacyjnego. Zawarcie ugody i jej wykonalność
str. 77

6. Koszty postępowania mediacyjnego
str. 79

7. Instytucja mediatora
str. 81

7.1. System kształcenia mediatorów
str. 81

7.2. Obowiązki mediatora
str. 83

7.3. Zobowiązanie do zachowania należytej staranności
str. 84

7.4. Odpowiedzialność cywilna mediatora
str. 85

7.5. Wybór mediatora
str. 86

7.6. Wynagrodzenie mediatorów
str. 87

8. Prawo zawodowe mediatorów
str. 88

8.1. Model dopuszczający
str. 88

8.2. Model zachęcający
str. 89

8.3. Model rynkowy
str. 90

9. Podsumowanie
str. 91

Rozdział III
Instytucja mediatora w sprawach cywilnych
str. 95


1. System kształcenia mediatorów
str. 95

2. Ośrodki mediacyjne
str. 100

3. Kryteria podmiotowe dotyczące mediatorów
str. 104

4. Obowiązki mediatora
str. 113

5. Wybór mediatora
str. 116

5.1. Wyznaczenie mediatora przez sąd. Upoważnienie mediatora do zapoznania się z aktami sprawy
str. 117

5.2. Wybór mediatora przez strony
str. 120

6. Wynagrodzenie mediatora
str. 120

6.1. Wynagrodzenie mediatora - mediacja kontraktowa
str. 121

6.2. Wynagrodzenie mediatora - mediacja ze skierowania sądu
str. 125

7. Odpowiedzialność cywilna mediatora
str. 128

8. Wyłączenie mediatora
str. 132

9. Standardy europejskie dotyczące mediacji
str. 135

9.1. Europejski kodeks postępowania dla mediatorów
str. 135

9.2. Dyrektywa 2008/52/EC
str. 138

Rozdział IV
Wszczęcie mediacji
str. 143


1. Zakres przedmiotowy mediacji. Zakres podmiotowy mediacji
str. 143

1.1. Pojęcie sprawy cywilnej
str. 143

1.2. Zakres przedmiotowy mediacji
str. 145

1.3. Zakres podmiotowy mediacji
str. 148

2. Podstawy prowadzenia mediacji
str. 152

2.1. Umowa o mediację
str. 154

2.2. Postanowienie sądu o skierowaniu stron do mediacji. Dopuszczalność i forma skierowania stron do mediacji przez sąd
str. 162

3. Umowa o mediację - charakter prawny
str. 165

4. Chwila wszczęcia mediacji
str. 176

5. Materialnoprawne i procesowe skutki wszczęcia mediacji
str. 182

5.1. Materialnoprawne skutki wszczęcia mediacji
str. 182

5.2. Procesowe skutki wszczęcia mediacji
str. 184

6. Wniosek o przeprowadzenie mediacji
str. 191

Rozdział V
Przebieg mediacji
str. 193

1. Posiedzenie mediacyjne przed mediatorem
str. 193

2. Czas trwania mediacji
str. 200

3. Protokół z przebiegu postępowania mediacyjnego
str. 201

4. Regulacja instytucji mediacji w sprawach małżeńskich, rodzinnych i opiekuńczych
str. 205

5. Mediacja a posiedzenie pojednawcze
str. 219

6. Mediacja na gruncie ustawy z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym (Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44)
str. 223

Rozdział VI
Zakończenie postępowania mediacyjnego
str. 227


1. Moment zakończenia postępowania mediacyjnego
str. 227

2. Postępowanie przed sądem w przedmiocie zatwierdzenia ugody
str. 229

3. Ugoda zawarta przed mediatorem - charakter prawny
str. 237

4. Uchylenie się od skutków prawnych ugody zawartej przed mediatorem
str. 245

5. Ugoda zawarta przed mediatorem jako tytuł egzekucyjny
str. 250

6. Koszty mediacji
str. 252

Wnioski
str. 259

Bibliografia
str. 265

Wykaz źródeł prawa
str. 279

Wykaz źródeł prawa obcego
str. 283

Ukryj

Opis:

Stan prawny na 31 grudnia 2011 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 września 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 233, poz. 1381), które wejdą w życie 3 maja 2012 r.


Publikacja zawiera szczegółową analizę instytucji mediacji jako alternatywnej metody rozwiązywania sporów (Alternative Dispute Resolution) w polskim postępowaniu cywilnym z uwzględnieniem porządków prawnych w innych krajach.

W książce omówiono strukturę i przebieg postępowania mediacyjnego. Przedstawiono zagadnienia dotyczące mediatorów, w tym system ich kształcenia, obowiązki, a także odpowiedzialność cywilną. Ukazano wpływ mediacji na ustrojową rolę sądów, tworzenie nowych modeli współpracy sądów z instytucjami pozasądowymi oraz zmiany społecznych wzorców rozstrzygania sporów. Ponadto dokonano oceny instytucji mediacji i wskazano kierunki jej rozwoju.

Monografia przeznaczona jest dla mediatorów, sędziów, adwokatów, radców prawnych oraz aplikantów prawniczych.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1608-8 , Oprawa: miękka , Format: B6 (125 x 176 mm) , 284
Rodzaj: monografia , Medium: książki WKP (DnZ)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne
Kod: KAM-1890:W01Z01;NAZYCZENIE Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów