Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2012:


Autorzy: Stanisław Waltoś, Andrzej Rozmus,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1867:W01D01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 9

O Autorach
str. 11

Wstęp
str. 15

Rozdział I
Perypetie z karierą naukową w Polsce - kilka wstępnych refleksji na tle klasycznych modeli tejże kariery (Stanisław Waltoś)
str. 21

Rozdział II
Współczesne modele rynków pracy naukowców na świecie jako pochodna modeli szkolnictwa wyższego (Marta Czyżewska, Tomasz Skica)
str. 43


1. Wprowadzenie
str. 43

2. Modele szkolnictwa wyższego
str. 47

2.1. Wieloczynnikowy model Burtona Clarka
str. 48

2.2. Model biurokratyczny
str. 49

2.3. Model rynkowy
str. 50

2.4. Model oligarchii akademickiej
str. 51

2.5. Jednoczynnikowy model szkolnictwa wyższego van Voughta
str. 52

2.6. Model Brauna i Merriena
str. 53

3. Modele kariery naukowej - rynki pracy dla naukowców
str. 56

4. Bariery w modelowaniu kariery naukowej w Polsce. Propozycje zmian
str. 77

Rozdział III
Kariery naukowe w świetle dokumentów europejskich (Karolina Cyran, Olga Kurek)
str. 83


1. Wprowadzenie
str. 83

2. Deklaracja Bolońska - geneza, uczestnicy, postanowienia i realizacja
str. 84

3. Kariera naukowa w myśl dokumentów Procesu Bolońskiego
str. 88

4. Miejsce studiów doktoranckich w Procesie Bolońskim - zasady salzburskie
str. 91

5. Kariera naukowa w kontekście Strategii Lizbońskiej
str. 92

6. Jednolity rynek pracy dla kadry naukowej - mobilność
str. 97

7. Program Ramowy - szansą także dla rozwoju kariery naukowej
str. 99

8. Krajobraz po Strategii Lizbońskiej - wyzwania nowej strategii Europa 2020
str. 103

9. Podsumowanie
str. 106

Rozdział IV
Kariera naukowa - zdobywanie stopni i tytułów naukowych (Andrzej Kiebała)
str. 107


1. Wprowadzenie
str. 107

2. Uprawnienia do nadawania stopni naukowych i tytułu naukowego
str. 108

3. Uzyskiwanie stopnia naukowego doktora
str. 115

4. Uzyskiwanie stopnia doktora habilitowanego
str. 123

5. Uzyskiwanie tytułu naukowego
str. 129

6. Kariera po uzyskaniu tytułu naukowego
str. 132

7. Podsumowanie
str. 133

Rozdział V
Kariera akademicka w świetle przepisów Prawa o szkolnictwie wyższym (Katarzyna Kurzępa-Dedo)
str. 137


1. Wprowadzenie
str. 137

2. Kariera akademicka w oparciu o stanowiska zajmowane na uczelni
str. 139

3. Kariera akademicka w oparciu o funkcje pełnione na uczelni
str. 146

4. Podsumowanie
str. 151

Rozdział VI
Uznawanie w Polsce zagranicznego wykształcenia (Arkadiusz Bazylko)
str. 153


1. Wprowadzenie
str. 153

2. Sieć ENIC - NARIC
str. 155

3. Umowy międzynarodowe odnoszące się do kwestii wzajemnej uznawalności wykształcenia
str. 156

3.1. Umowy bilateralne
str. 156

3.2. Konwencje międzynarodowe
str. 160

4. Nostryfikacja
str. 163

4.1. Nostryfikacja świadectw szkolnych i maturalnych
str. 163

4.2. Nostryfikacja dyplomów studiów wyższych
str. 166

4.3. Nostryfikacja stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki
str. 170

5. Zmiany w polskim systemie uznawalności dyplomów zagranicznych
str. 172

6. Podsumowanie
str. 175

Rozdział VII
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania kariery naukowej w Polsce (Karolina Cyran, Barbara Przywara)
str. 177


1. Wprowadzenie
str. 177

2. Struktura zatrudnienia w szkole wyższej - mocne i słabe strony kadry naukowej
str. 178

3. Uwarunkowania kariery naukowej
str. 188

4. Prestiż zawodu naukowca
str. 190

5. Wynagrodzenia pracowników naukowych
str. 194

6. Stypendia naukowe
str. 201

7. Podsumowanie
str. 205

Rozdział VIII
Wybrane mierniki potencjału polskiej nauki - widziane przez pryzmat kariery naukowej (Andrzej Rozmus)
str. 207


1. Wprowadzenie
str. 207

2. Co oceniamy, czyli podmiot i przedmiot wnikliwej krytyki
str. 209

3. Międzynarodowy kurs polskiej nauki
str. 215

4. Podsumowanie
str. 229

Rozdział IX
Nauka a biznes - warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce (Marta Czyżewska)
str. 233


1. Wprowadzenie
str. 233

2. Przedsiębiorczość akademicka a kariera naukowa
str. 235

3. Postawy przedsiębiorcze kadry naukowej jako podstawa realizacji misji przedsiębiorczego uniwersytetu
str. 243

4. Bariery rozwoju przedsiębiorczości akademickiej a możliwości ich przełamywania w kształtowaniu kariery naukowej w Polsce
str. 249

5. Podsumowanie
str. 256

Aneks 1
Stymulowanie rozwoju kariery naukowej - model brytyjski (case study) (Monika Struck-Peregończyk)
str. 259


1. Uniwersytet w Manchesterze (The University of Manchester)
str. 259

2. Uniwersytet w Bristolu (The University of Bristol)
str. 263

3. Uniwersytet w Nottingham (The University of Nottingham)
str. 269

Aneks 2
Ścieżka kariery naukowej pracownika uczelni - rozwiązania wybranych uczelni partnerskich (wywiady pogłębione) (Karolina Cyran, Olga Kurek, Andrzej Rozmus, Monika Struck-Peregończyk)
str. 273


Informacje wstępne
str. 273

I. University at Albany (USA)
str. 273

II. Purdue University (USA)
str. 278

III. University of Winnipeg (Kanada)
str. 284

IV. Dublin Institute of Technology (Irlandia)
str. 287

V. Kastamonu Üniversitesi (Turcja)
str. 292

VI. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (Turcja)
str. 294

Ukryj

Opis:

Prezentowana publikacja jest jedną z niewielu na rynku wydawniczym, które w tak kompleksowy i gruntowny sposób omawiają zagadnienia związane z karierą naukową w Polsce. Interdyscyplinarne podejście w opisie zjawisk związanych z awansem naukowym pozwoliło na uchwycenie wielu determinujących czynników zarówno o charakterze prawnym, jak i społecznym, ekonomicznym czy historycznym. Dodatkową zaletą opracowania jest umiejscowienie polskiej nauki w szerszym, międzynarodowym kontekście.
Autorzy omawiają najbardziej istotne zagadnienia związane z rozwojem naukowym, w tym m.in.:

  • najnowszą nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym,
  • bariery w modelowaniu kariery naukowej w Polsce,
  • aspekty społeczno-ekonomiczne kariery naukowej - status zawodów związanych z działalnością naukową,
  • warunki rozwijania przedsiębiorczości wśród kadry naukowej w Polsce.
Książka skierowana jest do wszystkich osób zainteresowanych praktyczną realizacją kariery naukowej w naszym kraju, osób ze środowisk polskich szkół wyższych oraz obecnych i przyszłych pracowników instytutów naukowych i jednostek naukowo-badawczych. Z jednej więc strony publikacja będzie praktycznym przewodnikiem dla młodych adeptów nauki, z drugiej natomiast będzie stanowić kompetentne źródło wykorzystywane przez doświadczonych naukowców w dyskusji na temat kondycji i kierunków rozwoju polskiej nauki.

"Prezentowana czytelnikom książka pt. Kariera naukowa w Polsce. Warunki prawne, społeczne i ekonomiczne, pod redakcją Stanisława Waltosia i Andrzeja Rozmusa, jest pozycją wyjątkową, przede wszystkim ze względu na rozległość zakresu analizy uwarunkowań związanych ze ścieżkami awansu naukowego w naszym kraju. Liczne grono autorów poszczególnych rozdziałów przedstawia w ujęciu monograficznym szeroką panoramę problemów, które stały się przedmiotem ożywionej dyskusji publicznej w ostatnich latach".

ze wstępu Profesora Jerzego Woźnickiego

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1637-8 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 296
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Nauki humanistyczne / pedagogika
Kod: KAM-1867:W01D01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów