Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka

Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską

Praktyczny poradnik zawierający wskazówki dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w zakresie prawidłowego tworzenia prac akademickich.

więcej

Autorzy: Krystyna Wojcik,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1899:W02P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 29,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 26,10 zł. ( Oszczędzasz: 2,90 zł. )

Spis treści: 

Wstęp | str. 9

1. Cele pracy dyplomowej i wymagania wobec niej | str. 13
1.1. Źródła informacji o wymaganiach względem prac magisterskich i licencjackich | str. 13
1.2. Trzy ustawowe efekty kształcenia akademickiego | str. 15
1.2.1. Praca dyplomowa jako źródło efektu "wiedza" | str. 16
1.2.2. Praca dyplomowa jako źródło efektu "umiejętności" | str. 16
1.2.3. Prace licencjackie/magisterskie - różnice wkładu w efekty kształcenia | str. 17
1.3. Problem naukowości prac dyplomowych | str. 19
1.4. Profile prac licencjackich i magisterskich | str. 20
1.5. Dopuszczalność prac kompilacyjnych | str. 22

2. Etapy przygotowywania akademickiej pracy promocyjnej - charakterystyka ogólna etapowych zadań | str. 24
2.1. Etap wstępny - wybór promotora | str. 24
2.2. Pierwszy etap merytoryczny - wybór tematu, ustalenie celu pracy i pytań badawczych | str. 27
2.3. Drugi etap merytoryczny - wybór i zastosowanie metod badawczych | str. 29
2.4. Trzeci etap merytoryczny - ustalanie rezultatów badań i ich opracowanie | str. 29
2.5. Etap końcowy - ujęcie rezultatów w zwarte opracowanie według planu i reguł pisarstwa naukowego | str. 30

3. Wybór tematu. Ustalenie celu i opracowywanie planu pracy. Kryteria poprawności redakcyjnej tytułów | str. 32
3.1. Wybór tematu pracy i jego ustawienie | str. 32
3.2. Kryteria poprawności redakcyjnej tytułów | str. 41

4. Poszukiwanie, ocena, gromadzenie różnych materiałów źródłowych do pracy. Zasady doboru literatury | str. 46
4.1. Ile książek trzeba przeczytać, by napisać pracę? | str. 46
4.2. Języki obce - czy konieczne? | str. 48
4.3. Co to jest literatura przedmiotu | str. 49
4.3.1. Rodzaje źródeł | str. 50
4.3.2. Od czego zaczynać poszukiwanie źródeł? Zasady doboru literatury | str. 52
4.3.3. Sporządzamy notatki | str. 57

5. Tworzenie struktury pracy - opracowywanie planu. Zewnętrzne oznaki błędów | str. 69
5.1. Celowość opracowania roboczego/próbnego wstępu i planu pracy | str. 69
5.2. Zasady tworzenia planu pracy | str. 72
5.3. Cechy dobrej konstrukcyjnie pracy | str. 73
5.4. Redakcyjna, konstrukcyjna i merytoryczna poprawność planu | str. 75
5.4.1. Redakcyjna poprawność planu | str. 75
5.4.2. Konstrukcyjna i merytoryczna poprawność planu - przykłady | str. 76
5.5. Sposoby oznaczania kolejności części pracy | str. 90

6. Prowadzenie badań, opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja w pracy | str. 96
6.1. Zadania i możliwe błędy etapu zasadniczego | str. 96
6.1.1. Zadania merytoryczne | str. 96
6.1.2. Podstawowe błędy etapu | str. 97
6.2. Robocze metody badań nad problemami naukowymi | str. 98
6.2.1. Obserwacja | str. 99
6.2.2. Eksperyment | str. 100
6.2.3. Badania statystyczne | str. 101
6.2.4. Metoda analizy przypadków | str. 104
6.2.5. Ankieta, wywiad | str. 105
6.3. Podstawowe właściwości tekstu naukowego | str. 112
6.3.1. Uwagi wstępne | str. 112
6.3.2. Logiczny tok wywodów | str. 113
6.3.3. Problem dostatecznego uzasadniania twierdzeń | str. 119
6.3.4. Obiektywizm, ścisłość, dokładność, oszczędność słowa | str. 121
6.4. Problem wykorzystywania cudzego dorobku intelektualnego. Zagadnienie plagiatu | str. 122
6.4.1. Ograniczenia w przenoszeniu do pracy ustępów cudzych dzieł. Kiedy i jak cytować? | str. 122
6.4.2. Plagiat | str. 124
6.4.3. Sposoby użycia cytatu i powoływania się na źródło | str. 126
6.5. Język i układ redakcyjny pracy | str. 134
6.5.1. Co w przypisach | str. 134
6.5.2. Załączniki (aneksy, dodatki). Co w aneksach? | str. 136
6.5.3. Język fachowy czy prosty | str. 137
6.5.4. Problem powtórzeń | str. 138
6.5.5. Piszemy "ja", "my" czy bezosobowo? | str. 138
6.5.6. Zbiór ważniejszych zaleceń edytorskich | str. 139
Aneks do rozdziału 6 | str. 144

7. Zadania końcowego etapu tworzenia pracy | str. 149
7.1. Zadania etapu | str. 149
7.2. Opracowanie zakończenia pracy | str. 150
7.3. Zakres wstępu do pracy | str. 151
7.4. Problem podziękowań | str. 153
7.5. Strona tytułowa pracy - zawartość informacyjna i układ | str. 154
7.6. Porządkowanie spisu wykorzystanych źródeł oraz spisu treści | str. 156
7.7. Kontrola pełnej wersji pracy - kryteria i pytania pomocnicze | str. 158

8. Specyficzne zagadnienia dotyczące kandydata na doktora | str. 166
8.1. W jakim zakresie doktoranta powinny zainteresować zasady podane w dotychczasowych rozdziałach | str. 166
8.2. Co może stanowić rozprawę doktorską; jej formy | str. 167
8.3. Wymagane efekty kształcenia w przewodzie doktorskim | str. 168
8.4. Przewód doktorski jako warunek otrzymania stopnia doktora | str. 170
8.4.1. Warunki wszczęcia przewodu | str. 170
8.4.2. Wybór tematu | str. 171
8.4.3. Wybór promotora | str. 171
8.4.4. Zakres przedmiotowy wniosku o wszczęcie przewodu | str. 172
8.4.5. Co skonsultować z wybranym promotorem przed podjęciem prac nad przygotowaniem wniosku o wszczęcie przewodu | str. 173
8.4.6. Egzaminy doktorskie | str. 173
8.5. Zasady metodyczne procesu doktoryzowania | str. 174
8.5.1. Właściwości metody naukowej obowiązującej doktoranta | str. 174
8.5.2. Kryteria oceny pracy | str. 178
8.6. Prawomocność uchwały o nadaniu stopnia, nieprzyjęcie pracy, unieważnienie postępowania | str. 181
8.7. Studia doktoranckie | str. 182

Poradniki dla piszących prace promocyjne, w tym doktorskie | str. 185

Skorowidz rzeczowy | str. 189

Ukryj

Opis:

Autorka w sposób przystępny i przejrzysty wskazuje rozwiązania problemów, jakie może napotkać autor w ciągu całego procesu przygotowywania pracy - poczynając od wyboru tematu i promotora aż do stworzenia czystopisu odpowiadającego wszelkim wymaganiom. Czytelnik znajdzie tu m.in. odpowiedzi na pytania:

  • jakie są wymagania ustawowe w stosunku do prac promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac doktorskich,
  • jak powoływać się na cudze myśli, by nie popełnić plagiatu oraz zachować zgodność z intencją i istotą tych myśli,
  • jak tworzyć strukturę pracy, by zachować cechy rządzące konstrukcją tekstu naukowego (prostotę, przejrzystość, kondensację, metodyczność, harmonię),
  • jak oznaczać części struktury, by zachować układ hierarchiczny zagadnień,
  • jak i gdzie szukać materiałów źródłowych, oceniać ich wartość i przydatność do opracowania pracy promocyjnej,
  • jak zachować podstawowe cechy tekstu naukowego (logiczny tok rozumowania, dostateczne udowadnianie twierdzeń i obiektywizm),
  • jak prowadzić badania empiryczne,
  • jakie są powszechnie zalecane zasady edytorskie.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-8438-4 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 196
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: / Różne
Kod: KAM-1899:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa