Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Witold Morawski,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1845:W01P01  Ilość w paczce: 100

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 99,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 89,10 zł. ( Oszczędzasz: 9,90 zł. )

Spis treści: 

Wprowadzenie
(Witold Morawski)
str. 9

Zawartość książki
(Witold Morawski)
str. 35

Część pierwsza
Ekonomia i zarządzanie
str. 49


Jerzy Cieślik, Eugeniusz Kąciak
Internacjonalizacja polskich małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach transformacji ustrojowej
str. 51

Grzegorz Domański, Marek Świątkowski
Wpływ międzynarodowych traktatów o ochronie inwestycji na sytuację Polski
str. 68

Jerzy Kisielnicki
Technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT) jako narzędzie w modernizacji gospodarki
str. 83

Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska
Strategiczne wybory polskich firm - motywy i kierunki budowania powiązań zewnętrznych drogą kapitałowego umiędzynarodowienia działalności
str. 102

Włodzimierz Siwiński
Wzrost gospodarczy i międzynarodowa integracja kapitałowa Polski: korzyści i zagrożenia
str. 121

Jerzy Wilkin
Polskie rolnictwo i wieś w globalnej przestrzeni - szanse, zagrożenia i mechanizmy dostosowawcze
str. 140

Część druga
Kultura, kultura polityczna
str. 155


Zbigniew Bokszański
Postawy wobec kraju a modernizacja. Polacy w świetle porównań międzynarodowych
str. 157

Stefan Bratkowski
My i inni
str. 177

Marcin Kula
Despoci nie byli tacy głupi, gdy nie chcieli dopuścić do kontaktów zagranicznych
str. 182

Władysław Markiewicz
Jak spożytkować niemieckie doświadczenia w modernizacji Polski?
str. 198

Darek Niklas
Melancholia modernizacji: pogodzenie z losem i resentyment
str. 209

Zbigniew Pełczyński
Od biurokratów i bossów do menedżerów i liderów
str. 228

Część trzecia
Polityka i prawo
str. 239


Jan Barcz
Polska w Unii Europejskiej po reformach wprowadzonych na mocy Traktatu z Lizbony
str. 241

Piotr Chmielewski
Stosunki międzynarodowe: kryzysy i zarządzanie kryzysowe
str. 260

Jolanta Jabłońska-Bonca
Wymiar sprawiedliwości a przemiany kultury prawnej w Europie
str. 296

Antoni Z. Kamiński, Bartłomiej Kamiński
Pokomunistyczne transformacje: decyzje ustrojowe i ich skutki
str. 314

Witold Kieżun
O paradygmat dobrosąsiedzkich stosunków niemiecko-polskich
str. 336

Jacek Kurczewski
Adaptacja czy emancypacja (Olesno, Jastarnia i Drohiczyn)
str. 356

Część czwarta 7
Społeczeństwo
str. 387

Jerzy Bartkowski
Globalizacja i opinia publiczna w Polsce
str. 389

Henryk Domański
Globalizacja a struktura społeczna
str. 413

Janusz Mariański
Kościół katolicki w Polsce i jego wierni wobec wyzwań cywilizacyjnych
str. 437

Lech M. Nijakowski
Janusowe oblicze Śląska. Górny Śląsk jako lokomotywa rozwoju i wyzwanie modernizacyjne
str. 458

Marek Okólski
Modernizacyjna rola migracji
str. 478

Krystyna Romaniszyn
Nowe u naszych wrót: o modernizacji rodziny
str. 508

Lech W. Zacher
Modernizacja techniczna indukowana w dwudziestoleciu Rzeczypospolitej Polskiej
str. 530

Nota o autorach
str. 553

Ukryj

Opis:

W opracowaniu przedstawiono specyfikę współzależności istniejących między Polską a Unią Europejską, wynikających z otwarcia naszej gospodarki na rynki zewnętrzne. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, aby państwo należało do wiodących, zarówno w dziedzinie gospodarki, infrastruktury, jak i kultury oraz nauki. Wielokierunkowe współzależności i powiązania naszego kraju zostały poddane analizie równocześnie w czterech wymiarach: ekonomicznym i zarządzania, politycznym, społecznym i kulturowym. W książce omówiono wiele problemów stojących przed Polską. Głównym wyzwaniem, na które Autorzy zwracają szczególną uwagę, jest modernizacja kraju we wszystkich dziedzinach jego funkcjonowania. Celem publikacji jest przybliżenie czytelnikom wiedzy o współzależnościach istniejących we współczesnym świecie i jej zastosowanie do pokonywania wyzwań, które stoją przed polską gospodarką. Opracowanie jest adresowane zarówno do studentów, jak i wykładowców kierunków: nauki społeczne, nauki polityczne i ekonomia.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1543-2 , Oprawa: twarda , Format: B5 (176 x 250 mm) , 560
Rodzaj: opracowanie , Medium: książki (WKP)
Dział: Nauki humanistyczne / polityka
Kod: KAM-1845:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów