Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Joanna Jagoda,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: KAM-1711:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Publikacja wypełnia lukę w polskiej literaturze prawniczej na temat sądowej ochrony samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. Analizie poddano zasadę ochrony sadowej wyrażoną w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego, Konstytucji RP oraz ustrojowych ustawach samorządowych w kontekście funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego w sferze prawa zarówno publicznego, jak i prywatnego. Opracowanie ukazuje, na jakich zasadach i na podstawie jakich przepisów prawa jednostki samorządu terytorialnego powinny podejmować działania zmierzające do ochrony ich samodzielności. Omówiono szereg problemów szczegółowych dotyczących np. sposobu reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego przed sądem, jej zdolności sądowej czy legitymacji skargowej w postępowaniu sadowoadministracyjnym. Książka jest adresowana przede wszystkim do praktyków - sędziów, a także osób profesjonalnie zajmujących się obsługa prawna jednostek samorządu terytorialnego (radców prawnych, adwokatów), którzy znajda w niej wskazówki dotyczące tego, na jakich zasadach i w jakim trybie możliwa jest skuteczna ochrona samodzielności gminy (powiatu, województwa) jako podmiotu administracji, ale także osoby prawnej biorącej udział w obrocie cywilnoprawnym. Ponadto opracowanie może służyć wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem samorządu terytorialnego.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1569-2 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 440
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo administracyjne i publiczne / Samorząd terytorialny
Kod: KAM-1711:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów