Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Maciej Dercz, Tomasz Rek,
Seria:  Komentarze ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  1.09.2014 r.
Kod: ABC-0649:W02P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 120,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 108,00 zł. ( Oszczędzasz: 12,00 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów | str. 7

Zagadnienia wstępne | str. 13

Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej | str. 21


DZIAŁ I
Przepisy ogólne | str. 23

DZIAŁ II
Zasady funkcjonowania podmiotów leczniczych | str. 161

Rozdział 1
Podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne | str. 161

Rozdział 2
Podmioty lecznicze o szczególnej regulacji | str. 203

Rozdział 3
Podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami | str. 212

Oddział 1
Przepisy ogólne | str. 212

Oddział 2
Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej | str. 251

Oddział 3
Podmiot leczniczy w formie jednostki budżetowej | str. 352

Rozdział 4
Regulacje szczególne dotyczące działalności leczniczej obejmującej realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia | str. 362

DZIAŁ III
Czas pracy pracowników podmiotów leczniczych | str. 373

DZIAŁ IV
Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą | str. 406

DZIAŁ V
Zasady przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą | str. 439

DZIAŁ VI
Kontrola i nadzór | str. 462

DZIAŁ VII
Zmiany w przepisach obowiązujących | str. 477

DZIAŁ VIII
Przepisy przejściowe, dostosowujące i końcowe | str. 494

Literatura | str. 553

Wykaz orzecznictwa | str. 557

Ukryj

Opis:

W komentarzu omówiono m.in.:

  • zadania i obowiązki podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz podmiotów je tworzących (gmin, powiatów, województw) wynikające nie tylko z omawianej ustawy, ale także z innych przepisów;
  • relacje podmiotów wykonujących działalność leczniczą z innymi uczestnikami systemu ochrony zdrowia: administracją rządową, jednostkami samorządu terytorialnego, Narodowym Funduszem Zdrowia;
  • odniesienia regulacji ustawowych do praw pacjenta.

Dodatkowo autorzy zaproponowali sposoby interpretacji zagadnień i pojęć zawartych w komentowanej ustawie, które budzą najwięcej wątpliwości bądź też są niejednoznaczne. Dotyczy to zwłaszcza kwestii struktury organizacyjnej podmiotów leczniczych, ich rejestracji i kontroli oraz przeprowadzania przekształceń organizacyjnych.

Adresaci:
Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zawodowo związanych ze środowiskiem ochrony zdrowia, ale też dla urzędników administracji publicznej oraz prawników. Będzie cennym narzędziem dla wykładowców prowadzących zajęcia z zakresu ochrony zdrowia oraz dla studentów.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-3362-7 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 564
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Ochrona zdrowia / Prawo medyczne i ochrona zdrowia
Kod: ABC-0649:W02P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów