Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

bookDodaję do koszyka


Autorzy: Ewa Bieńkowska, Lidia Mazowiecka,
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  2.11.2011 r.
Kod: KAM-1876:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Cena podstawowa brutto: 129,00 zł.
Twoja cena brutto już od: 116,10 zł. ( Oszczędzasz: 12,90 zł. )

Spis treści: 

Wykaz skrótów
str. 7

Od Autorek
str. 17

Wprowadzenie
str. 19

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych przestępstw
str. 55


Rozdział 1. Przepisy ogólne
str. 57

Art. 1. [Przedmiot ustawy]
str. 57

Art. 2. [Objaśnienia pojęć ustawowych]
str. 57

Rozdział 2. Zasady i tryb przyznawania kompensaty
str. 85

Art. 3. [Straty i koszty pokrywane przez kompensatę]
str. 85

Art. 4. [Zasada terytorialności i zasada obywatelstwa]
str. 87

Art. 5. [Zasada subsydiarności]
str. 91

Art. 6. [Maksymalna kwota kompensaty]
str. 95

Art. 7. [Przesłanki przyznania lub nieprzyznania kompensaty]
str. 99

Art. 8. [Organ orzekający; uczestnicy postępowania]
str. 106

Art. 9. [Wniosek o kompensatę]
str. 136

Art. 10. [Organ pomocniczy w Rzeczypospolitej Polskiej]
str. 151

Art. 11. [Zakaz kasacji]
str. 158

Art. 12. [Zasady wypłaty kompensaty]
str. 159

Art. 13. [Przesłanki i zasady zwrotu kompensaty]
str. 161

Art. 14. [Regres Skarbu Państwa]
str. 163

Rozdział 3. Współpraca organów pomocniczych i organów orzekających w Rzeczypospolitej Polskiej z organami pomocniczymi i organami orzekającymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej
str. 167

Art. 15. [Przekazywanie wniosków przez organ pomocniczy w Rzeczypospolitej Polskiej organom orzekającym w innych państwach Unii Europejskiej; formularz]
str. 167

Art. 16. [Inne działania organu pomocniczego w Rzeczypospolitej Polskiej]
str. 171

Art. 17. [Koszty obciążające Skarb Państwa]
str. 173

Art. 18. [Potwierdzenie otrzymania wniosku i informacje o toku jego rozpatrzenia]
str. 174

Art. 19. [Czynności organu orzekającego w Rzeczypospolitej Polskiej]
str. 177

Art. 20. [Przesłuchanie przez organ orzekający]
str. 177

Art. 21. [Przekazanie odpisu postanowienia; formularz]
str. 178

Art. 22. [Język korespondencji przekazywanej między organami pomocniczymi i organami orzekającymi oraz protokołów przesłuchań]
str. 180

Rozdział 4. Przepisy końcowe
str. 183

Art. 23. [Stosowanie ustawy]
str. 183

Art. 24. [Wejście w życie]
str. 185

Aneks
str. 187

Bibliografia
str. 203

Indeks rzeczowy
str. 213

Ukryj

Opis:

W książce przedstawiono genezę i istotę zasad kształtowania państwowych mechanizmów kompensacji dla ofiar przestępstw oraz odnoszące się do nich standardy międzynarodowe. Omówione zostały zagadnienia dotyczące zasad przyznawania kompensaty, podmiotów uprawnionych do jej otrzymania, procedur składania wniosków o przyznanie kompensaty, jak również kwestie związane ze współpraca polskich i unijnych organów pomocniczych i orzekających, właściwych w sprawach postępowania o uzyskanie kompensaty. Z publikacji mogą korzystać prawnicy: sędziowie, prokuratorzy, adwokaci, a także policjanci oraz pracownicy organizacji wspierających ofiary przestępstw. Autorki należą do Zespołu Doradców do Spraw Ofiar Przestępstw przy Prokuraturze Generalnej; są współautorkami wydanych w 2009 r. książek: Prawa ofiar przestępstw, Ofiara przestępstwa w dokumentach międzynarodowych, Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1585-2 , Oprawa: twarda , Format: A5 (148 × 210 mm) , 224
Rodzaj: komentarz , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo karne
Kod: KAM-1876:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów