Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Jacek Szołtysek,
Seria:  Poradniki ABC
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0699:W01P01  Ilość w paczce: 20

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

Wprowadzenie
str. 7

rozdział 1
Zachowania mobilnościowe w mieście
str. 13


1.1. Istota mobilności
str. 13

1.2. Przyczyny przemieszczania się
str. 19

1.3. Miasto jako środowisko realizowania potrzeb mobilnościowych
str. 25

rozdział 2
Kongestia, mobilność a logistyka miasta
str. 47


2.1. Kongestia jako bariera rozwoju współczesnych miast
str. 47

2.2. Wpływ kongestii na mobilność
str. 67

2.3. Monitorowanie i pomiar kongestii
str. 77

2.4. Logistyka miasta w kształtowaniu kongestii
str. 86

rozdział 3
Kształtowanie podróży miejskich we współczesnych miastach
str. 96


3.1. Koncepcja podróży miejskiej
str. 96

3.2. Kształtowanie modalności
str. 103

3.3. Racjonalizacja przemieszczeń bazujących na komunikacji publicznej
str. 110

3.4. Racjonalizacja przemieszczeń bazujących na komunikacji indywidualnej
str. 127

3.5. Przemieszczenia realizowane w nietypowy sposób
str. 138

rozdział 4
Kształtowanie zachowań komunikacyjnych na potrzeby miasta
str. 144


4.1. Istota zachowań komunikacyjnych. Mobilność a modalność
str. 144

4.2. Kształtowanie zachowań komunikacyjnych użytkowników miast
str. 147

4.3. Analiza uwarunkowań podejmowania decyzji o wyborze alternatywnych sposobów realizacji podróży miejskich
str. 156

4.4. Zarządzanie kongestią jako wpływ na ludzi
str. 184

podsumowanie
str. 195

Bibliografia
str. 201

Spis rysunków
str. 207

Spis tabel
str. 211

Ukryj

Opis:

Jacek Szołtysek - profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Swoje zainteresowania naukowe skupia przede wszystkim na logistyce miasta, logistyce zwrotnej, oraz na nowych obszarach stosowania logistyki - logistyce społecznej, a w jej ramach - na logistyce w akcjach humanitarnych, krwiodawstwie, służbie zdrowia, sporcie. Celem publikacji jest zbadanie, dlaczego ludzie się przemieszczają., w jaki sposób zaspokajają swoje potrzeby w zakresie mobilności, oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy suma indywidualnych przemieszczeń, skutkująca chaosem i problemami związanymi z mobilnością na terenie miasta, da się zmniejszyć przez ich uporządkowanie i skoordynowanie. W książce omówiono m.in.: - istotę kształtowania zachowań komunikacyjnych mieszkańców miast, - sposoby badania zjawiska przemieszczeń mieszkańców miast oraz zależności przyczynowo-skutkowych determinujących decyzje o podróżach, - metody kształtowania zachowań komunikacyjnych oraz wybrane elementy zarządzania zatłoczeniem komunikacyjnym. Publikacja skierowana jest do profesjonalistów zajmujących się logistyką i transportem, urbanistyką i gospodarką przestrzenną, jak również problematyką mobilności użytkowników współczesnych miast. W szczególności powinna zainteresować osoby zarządzające rozwojem przestrzennym, transportem i komunikacją w miastach, logistyków miejskich, radnych samorządowych oraz publicystów zajmujących się funkcjonowaniem miast.

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1549-4 , Oprawa: miękka , Format: A5 (148 × 210 mm) , 212
Rodzaj: poradnik , Medium: książki (WKP)
Dział: Biznes i zarządzanie / Transport i logistyka
Kod: OFE-0699:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa