Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Mateusz Maria Bieczyński,
Seria:  Monografie
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska Stan prawny:  29.07.2011 r.
Kod: KAM-1874:W01P01  Ilość w paczce: 10

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Opis:

Publikacja zawiera szczegółowe omówienie konkretnych regulacji prawnych, które – niezależnie od dziedziny prawa – mogą stanowić istotne ograniczenie swobód twórczych. .. Książka zawiera wskazówki, jak nie narazić się na odpowiedzialność prawną w przypadkach, gdy normy prawne uzależniają zastosowanie sankcji od sposobu oznaczenia dzieła, sposobu jego prezentacji lub innych działań podmiotów prawa. .. Autor przystępnie wyjaśnia znaczenie poszczególnych regulacji, wykorzystując przy tym tezy orzecznictwa i poglądy przedstawicieli doktryny prawniczej. .. Interesujący dla Czytelnika będzie w szczególności rozdział pt. Szczegółowe granice wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych zawierający charakterystykę granic swobód twórczych wraz z ilustrującymi je przykładami sporów sądowych. .. Monografi a adresowana jest do sędziów, adwokatów, pracowników instytucji kultury, kuratorów i organizatorów wystaw oraz samych artystów. „Opracowanie poświęcone prawnym granicom wolności twórczości artystycznej w zakresie sztuk wizualnych to unikalna pozycja na polskim rynku wydawniczym, która głęboką wiedzę prawniczą łączy z doskonałą znajomością zjawisk życia artystycznego”. Prof. Leszek Wiśniewski (INP PAN)

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1593-7 , Oprawa: twarda , Format: B6 (125 x 176 mm) , 356
Rodzaj: monografia , Medium: książki (WKP)
Dział: Prawo własności intelektualnej / Prawo autorskie
Kod: KAM-1874:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów