Przeglądaj produkty -> wyniku wyszukiwania
Znaleziono 1 produktów: [1/1]  

book2011:


Autorzy: Wojciech Czakon,
Seria:  Akademicka. Ekonomia
Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska
Kod: OFE-0665:W01P01  Ilość w paczce: 30

Realizacja:
Brak tytułu w sprzedaży.

Spis treści: 

O autorze
str. 9

Wstęp
str. 11

Część I. Budżetowanie
str. 17

1. Struktura budżetu głównego
str. 19


1. 1. Wprowadzenie
str. 19

1. 2. Istota master budget
str. 20

1. 3. Budżety operacyjne
str. 22

1. 4. Budżety finansowe
str. 24

1. 5. Budżet kapitałowy
str. 25

1. 6. Podsumowanie
str. 28

2. Skalowanie budżetu
str. 29


2. 1. Wprowadzenie
str. 29

2. 2. Przydatność decyzyjna - skalowanie poziome budżetu
str. 30

2. 3. Horyzont budżetowania - skalowanie pionowe budżetu
str. 41

2. 4. Podsumowanie
str. 48

3. Techniki budżetowania
str. 52


3. 1. Wprowadzenie
str. 52

3. 2. Budżetowanie przyrostowe
str. 54

3. 3. Budżetowanie kosztorysowe (na bazie zerowej)
str. 61

3. 4. Budżetowanie wartości docelowych
str. 67

3. 5. Podsumowanie
str. 70

4. Budżetowanie przychodów
str. 71


4. 1. Wprowadzenie
str. 71

4. 2. Ustalanie celów sprzedaży
str. 72

4. 3. Planowanie wartości pozycji budżetu sprzedaży
str. 74

4. 4. Skalowanie okresów budżetu sprzedaży
str. 79

4. 5. Podsumowanie
str. 82

5. Budżetowanie zapotrzebowania na gotówkę
str. 83


5. 1. Wprowadzenie
str. 83

5. 2. Zestawienie wpływów i wydatków
str. 84

5. 3. Gotówkowe skutki decyzji menedżerskich
str. 90

5. 4. Kształtowanie płynności przy użyciu budżetu gotówki
str. 92

5. 5. Podsumowanie
str. 95

Podsumowanie części I
str. 96

Pytania kontrolne do części I
str. 97

Zadania do części I
str. 98

Część II. Kontrola budżetowa
str. 103

6. Kontrola zarządcza
str. 105


6. 1. Wprowadzenie
str. 105

6. 2. Cele kontroli budżetowej
str. 106

6. 3. Procedura kontroli budżetowej
str. 112

6. 4. Podsumowanie
str. 119

7. Rachunek odpowiedzialności
str. 120


7. 1. Wprowadzenie
str. 120

7. 2. Odpowiedzialność za przychody
str. 123

7. 3. Odpowiedzialność za koszty
str. 124

7. 4. Odpowiedzialność za wydatki
str. 126

7. 5. Odpowiedzialność za wyniki
str. 127

7. 6. Odpowiedzialność za projekty/inwestycje
str. 128

7. 7. Podsumowanie
str. 129

8. Rachunek odchyleń
str. 130


8. 1. Wprowadzenie
str. 130

8. 2. Odchylenia bezwzględne
str. 131

8. 3. Dynamika - odchylenia względne
str. 135

8. 4. Zakresy tolerancji
str. 137

8. 5. Podsumowanie
str. 144

9. Analiza odchyleń
str. 145


9. 1. Wprowadzenie
str. 145

9. 2. Rachunkowa analiza odchyleń
str. 146

9. 3. Przyczynowa analiza odchyleń
str. 150

9. 4. Typowe przyczyny występowania odchyleń budżetowych
str. 154

9. 5. Podsumowanie
str. 164

10. Interpretacja odchyleń oraz decyzje pokontrolne
str. 165


10. 1. Wprowadzenie
str. 165

10. 2. Interpretowanie odchyleń budżetowych
str. 166

10. 3. Decyzje korygujące i zapobiegawcze
str. 168

10. 4. Podsumowanie
str. 175

Podsumowanie części II
str. 176

Pytania kontrolne do części II
str. 177

Zadania do części II
str. 179

Zakończenie
str. 183

Literatura zalecana
str. 185

Rozwiązania zadań
str. 187

Indeks
str. 197

Ukryj

Opis:

Książka zawiera uporządkowany wykład podstaw budżetowania. Dwie części, z których jedna poświęcona jest planowaniu, a druga kontroli budżetowej, uzupełnione listami pytań kontrolnych oraz zadaniami pozwalającymi przećwiczyć nabyte umiejętności, zawierają szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień, do których należą m.in.:

  • struktura budżetu głównego, skalowanie, techniki budżetowania,
  • budżetowanie przychodów i zapotrzebowania na gotówkę,
  • kontrola zarządcza,
  • rachunek odpowiedzialności,
  • rachunek, analiza i interpretacja odchyleń.
Wyjaśniono także specyficzne dla budżetowania zjawiska, takie jak elastyczność planów, rezerwa budżetowa, inercja budżetowa, luzy budżetowe czy efekt silosu.

Adresaci:
Książka adresowana jest do studentów kierunków ekonomicznych, ale także do administratorów, menedżerów czy dyrektorów finansowych. Okaże się pomocna dla praktyków w doskonaleniu ich kompetencji kierowniczych, zarówno na etapie szkoleń menedżerskich, jak i w codziennej pracy.


"Książka wypełnia istniejącą lukę na rynku wydawniczym, gdyż w odróżnieniu od większości innych prac z tego zakresu nie skupia się wyłącznie na zagadnieniach rachunkowych, charakterystycznych dla rachunkowości zarządczej. Stanowi ona nowe ujecie i konfigurację treści dotyczących budżetowania, widzianych oczami naukowca i jednocześnie doświadczonego eksperta ds. zarządzania. Intencją Autora była ukazanie istoty i złożoności budżetowania działalności w sposób zrozumiały i przystępny dla menedżerów różnych szczebli, praktycznie każdej organizacji".

Prof, dr hab, inż. Stanisław Nowosielski

Szczegóły towaru


ISBN: 978-83-264-1640-8 , Oprawa: miękka , Format: B5 (176 x 250 mm) , 200
Rodzaj: podręcznik biznes , Medium: książki (WKP)
Dział: Ekonomia / Ekonomia
Kod: OFE-0665:W01P01 Miejsce wydania: Warszawa

Informacje biograficzne autorów